Du ansöker om bedömning genom att använda vår webbansökan. Här kan du läsa mer om vilka dokument du behöver skicka med din ansökan.

Dokument som du behöver

Beroende på vilken utbildning du har, behöver du ladda upp olika dokument i ansökan. Det finns mer information om vilka det är i webbansökan. Dokumenten ska vara inskannade originaldokument i pdf-format. Här är några vanliga dokument:

Examensbevis

Ett examensbevis bevisar att din utbildning är avslutad med en examen (kallas även diplom, degree eller degree certificate). Du behöver ha det på originalspråk och i översättning.

När det gäller gymnasiet så kan du i vår pdf Rätt dokument från din gymnasieutbildning se de vanligaste dokumenten för utbildningar som ger tillträde till högskolestudier, sorterat på land.

Ämnesförteckning

Personlig ämnesförteckning (of­ficial transcript) på originalspråk och i översättning.

Dokument som visar att du har rätt att ansöka

  • Svenskt personnummer - styrk det genom personbevis, svenskt körkort eller svenskt ID-kort. Personbeviset heter "Utdrag om folkbokföringsuppgifter" och du beställer det från Skatteverket.
  • EU/EES-medborgare -  styrk det med kopia på ditt pass eller nationellt ID. Kopiorna av ditt pass ska innehålla sidorna med ditt namn och övriga personuppgifter.
  • Medborgare i ett land utanför EU/EES – skicka med kopia på ditt pass OCH visa att du har någon av dessa:
  1. Uppehållstillstånd eller Arbetstillstånd eller giltigt LMA-kort. Du kan även skicka kopia på ansökan om uppehållstillstånd tillsammans med bekräftelse på att Migrationsverket har tagit emot din ansökan.
  2. Familjeanknytning till en EU-medborgare - skicka kopia på uppehållskort eller intyg om uppehållsrätt från Migrationsverket.
  3. Varaktigt bosatt i ett EU land – du kan ha rätt att få uppehållstillstånd i Sverige. Läs mer på Migrationsverkets webbplats om detta. 

Översätt utbildningsdokument

Om du har utbildningsdokument på andra språk än engelska, franska, spanska, tyska eller de nordiska språken, ska de översättas. Översättningen ska göras av en auktoriserad översättare till svenska eller till något av språken ovan.

Du kan hitta översättare på Kammarkollegiet.

Om du är inskriven på Arbetsförmedlingen kan du få gratis översättning av dokument vid ett tillfälle.

Komplettera din ansökan

Vi hör av oss till dig via e-post om du behöver komplettera din ansökan med fler dokument. Du kan då svara och skicka med de dokument som saknas i pdf-format. Det går inte att ladda upp dokument i ett redan pågående ärende. Då skapar du två olika ärenden som kan försena handläggningen av ditt ärende.

Du kan också skicka kopior av dokumenten med vanlig post till:
Universitets- och högskolerådet
Box 450 93
SE-104 30 Stockholm

Markera dina dokument med det registreringsnummer som du fick till din e-post när du gjorde ansökan. Dokumenten behöver inte vidimeras. Vi börjar inte handlägga ditt ärende förrän alla dokument har kommit till oss så var noga att skicka allt som behövs så snart som möjligt.

Om du redan har ett utlåtande från oss, behöver du bara ansöka om ett nytt om du gått en ny utländsk utbildning och fått en examen.

Originaldokument

Ibland behöver vi se originaldokumenten. Det kan till exempel handla om ett stickprov för att säkerställa kvaliteten. Därför bör du vara beredd att skicka originaldokumenten till oss om vi begär dem. Om vi även misstänker att dokument är förfalskade gör vi en utredning som kan leda till en polisanmälan.

Mer information i webbansökan

Under frågor och svar i webbansökan hittar du mycket information.

Senast uppdaterad: 6 september 2019