Vem kan ansöka om bedömning och vad behöver du förbereda innan du ansöker? Du får mer information när du använder vår webbansökan.

Webbansökan

Du ansöker om bedömning på utbildningsbedomning.uhr.se. Denna tjänst finns även på engelska.
Där laddar du upp dina utbildningsdokument direkt.

Steg-för-steg webbansökan

Här kan du gå igenom webbansökan steg-för-steg med kommentarer.

Genomgång av webbansökan på svenska (pdf)

Genomgång av webbansökan på engelska (pdf)

Genomgång av webbansökan på engelska med kommentarer på arabiska (pdf)

Komplettering

För att komplettera din ansökan måste du skicka in dokument per post. Det går inte att ladda upp dokument i ett redan pågående ärende.
Då skapar du två olika ärenden som kan försena handläggningen av ditt ärende.

Du ska istället skicka kopior av dokumenten som saknas till:

Universitets- och högskolerådet
Box 450 93
SE-104 30 Stockholm

Markera dina dokument med det registreringsnummer som du fick till din e-post när du gjorde ansökan. Dokumenten behöver inte vidimeras.

Vi börjar inte handlägga ditt ärende förrän alla dokument har kommit till oss så var noga att skicka allt som behövs så snart som möjligt.

När behöver du ett utlåtande?

Ett utlåtande kan visa vad din utbildning motsvarar i det svenska utbildningssystemet och kan vara till hjälp för till exempel en arbetsgivare att bättre förstå vad din utbildning innehåller, när du söker jobb.

Du måste inte ha en bedömning av oss för att kunna söka jobb och inte heller för att sedan söka om legitimation av ett reglerat yrke eller anmäla dig till högskolan.

Om du redan har ett utlåtande från oss, behöver du bara ansöka om ett nytt om du gått en ny utländsk utbildning och fått en examen.

Vilka dokument behöver du förbereda?

I webbansökan kan du ladda upp dokumenten direkt. Det ska vara inskannade originaldokument och filerna ska vara i pdf-format.

Vilka dokument du behöver ladda upp beror på vilken utbildning du har. I webbansökan finns Frågor och svar där du kan se vad som gäller för just dig.

Examensbevis

Du behöver ditt examensbevis (diplom/degree/degree certificate) på originalspråk och i översättning. Ett examensbevis är ett dokument som bevisar att din utbildning är avslutad med en examen.

På den här länken kan du se namnet på de vanligaste gymnasiala utbildningsdokumenten för utbildningar som ger tillträde till högskolestudier från respektive land: Rätt dokument från din gymnasieutbildning  (pdf)

Ämnesförteckning

Personlig ämnesförteckning (of­ficial transcript) på originalspråk och i översättning.

Personbevis

Du behöver ett personbevis från Skatteverket, som inte får vara äldre än tre månader. Personer som inte har möjlighet att få ett personbevis bifogar istället en kopia av pass (för EU/EES medborgare) eller av pass tillsammans med bevis över inlämnad ansökan om uppehållstillstånd (vi godtar giltigt LMA-kort). I passet är det de sidor som innehåller namn och övriga personuppgifter som ska kopieras.

Om du har ett annat namn på betyget än ditt nuvarande namn ska du bifoga uppgift om namnbyte. Om tidigare namn inte står på personbeviset, kan du till exempel bifoga ett vigselbevis.

Förfalskade dokument

UHR gör en polisanmälan ifall utbildningsdokumenten visar sig vara förfalskade. Läs mer om hur vi hanterar förfalskade dokument.

Översättningar

Om du har en gymnasieutbildning, eftergymnasial yrkesutbildning eller en akademisk utbildning så måste du översätta dokument som är utfärdade på annat språk än engelska, franska, spanska, tyska eller de nordiska språken. Översättningen ska göras av en auktoriserad översättare till svenska eller till något av språken ovan.

Du kan hitta översättare på Kammarkollegiet .

Om du är inskriven på Arbetsförmedlingen så finns möjlighet att få gratis översättning av dokument vid ett tillfälle.

Vem kan få ett utlåtande?

Vi kan göra en bedömning av din utbildning om du kommer från ett EU/EES-land eller om du kan visa att du har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige.

Frågor och svar

Vi har samlat många vanliga frågor och svar under fliken Frågor och svar på utbildningsbedomning.uhr.se

Senast uppdaterad: 13 september 2018