Du ansöker om bedömning genom att använda vår webbansökan. Här kan du läsa mer om vilka dokument du behöver skicka med din ansökan.

Dokument som du behöver

Beroende på vilken utbildning du har, behöver du ladda upp olika dokument i ansökan. Du hittar mer information om exakt vilka i webbansökan. Dokumenten ska vara inskannade originaldokument i pdf-format (om du har dem i exempelvis jpg-format behöver du göra om dem till pdf). Här är några vanliga dokument:

Examensbevis

Ett examensbevis bevisar att din utbildning är avslutad med en examen (kallas även diplom, degree eller degree certificate). Du behöver ha det på originalspråk och i översättning.

Ämnesförteckning

Personlig ämnesförteckning (of­ficial transcript) på originalspråk och i översättning.

Andra sätt att skicka dokument

Från vissa länder måste din högskola/utbildningsanordnare skicka ämnesförteckning/official transcript direkt till UHR. Du kan förbereda dig genom att se vad som gäller för just ditt utbildningsland.

Rätt att ansöka om ett utlåtande

För att kunna få ett utlåtande behöver du uppfylla något av dessa krav: 

  • Du har ett svenskt personnummer – styrk det genom personbevis, svenskt körkort eller svenskt ID-kort. Personbeviset heter "Utdrag om folkbokföringsuppgifter" och du beställer det från Skatteverket.
  • Du är medborgare i ett EU-/EES-land – styrk det med kopia på ditt pass eller nationellt ID. Kopiorna av ditt pass ska innehålla sidorna med ditt namn och övriga personuppgifter.
  • Du är medborgare i ett land utanför EU/EES – skicka med kopia på ditt pass och dokument som styrker något av följande:
  1. Svenskt uppehållstillstånd, arbetstillstånd eller giltigt LMA-kort. Om du befinner dig i Sverige och väntar på beslut, skicka med en bekräftelse på att Migrationsverket har tagit emot din ansökan. 
  2. Familjeanknytning till en EU-medborgare – skicka kopia på uppehållskort eller intyg om uppehållsrätt från Migrationsverket.
  3. Varaktigt bosatt i ett EU-land – du kan ha rätt att få uppehållstillstånd i Sverige. Läs mer på Migrationsverkets webbplats om detta. 
  4. Uppehållsstatus (gäller endast brittiska medborgare, länk till Migrationsverkets webbplats)

Om du bor utanför EU/EES och inte uppfyller något av kraven 1-4 kan du inte ansöka om ett utlåtande.

Bevis på namnbyte

Om du har ett annat namn på ditt utbildningsdokument än vad du heter nu så behöver du visa upp att du har bytt namn. Ditt gamla namn kan finnas på ditt personbevis, vigselbevis eller annat intyg som visar de båda namnen. Beställ personbevis från Skatteverket.

Översätt utbildningsdokument

Om du har utbildningsdokument på andra språk än engelska, franska, spanska, tyska eller de nordiska språken, ska de översättas. Översättningen ska göras av en auktoriserad översättare till svenska eller till något av språken ovan.

Du kan hitta översättare på Kammarkollegiet.

Om du är inskriven på Arbetsförmedlingen kan du vid behov få dina dokument översatta på bekostnad av dem.

Komplettera din ansökan

Vi hör av oss till dig via e-post om du behöver komplettera din ansökan med fler dokument. Du kan då ladda upp de dokument som saknas i pdf-format direkt i ansökan

Du kan också skicka kopior av dokumenten med vanlig post till:
Universitets- och högskolerådet
Box 4030
171 04 Solna

Markera dina dokument med det ärendenummer som du fick till din e-post när du gjorde ansökan. Dokumenten behöver inte vidimeras. Vi börjar inte handlägga ditt ärende förrän alla dokument har kommit till oss så var noga att skicka allt som behövs så snart som möjligt.

Om du redan har ett utlåtande från oss, behöver du bara ansöka om ett nytt om du gått en ny utländsk utbildning och fått en examen.

Originaldokument

Ibland behöver vi se originaldokumenten. Det kan till exempel handla om ett stickprov för att säkerställa kvaliteten. Därför bör du vara beredd att skicka originaldokumenten till oss om vi begär dem. Om vi även misstänker att dokument är förfalskade gör vi en utredning som kan leda till en polisanmälan.

Mer information i webbansökan

Under Vanliga frågor och svar hittar du mycket information.

Få en bedömning av din utländska utbildning

Ska du söka jobb och har utbildning från ett annat land än Sverige? Eller vill du studera vidare här? Så här kan UHR hjälpa dig att förklara din utbildning!

Senast uppdaterad: 3 juni 2021