För vissa länder begär vi ofta in ytterligare dokument utöver de som vanligtvis krävs. Det kan vara olika beroende av vilken utbildningsnivå du har. Läs vid respektive land vad som gäller.

Om du har en högskoleutbildning från Australien ska du begära dokumentation av din utbildning via My eQuals.

Välj att dela dina dokument med Swedish Council for Higher Education alternativt utbildningsbedomning@uhr.se. I fältet ”Registration number” ska du skriva det registreringsnummer (322-XXXX-XX) som du har fått från UHR och fältet ”Expiry date” ska lämnas blankt.

Ifall ditt lärosäte ännu inte kan skicka dessa handlingar elektroniskt, ber vi dig skicka in skannade kopior eller papperskopior och bifoga en förklaring till din ansökan.

 

Om du har en högskoleutbildning från Egypten ska du skicka en kopia av ditt egyptiska pass när du ansöker om bedömning.

Om du har en eftergymnasial yrkesutbildning från Eritrea så måste du själv begära att skolan skickar en ämnesförteckning/official transcript direkt till oss.

Postadress:
Universitets- och högskolerådet /Swedish Council for Higher Education
Box 4030
SE-171 04 Solna
Sweden

Om du har en högskoleutbildning från Etiopien så måste du själv begära att högskolan eller universitetetet skickar en ämnesförteckning/official transcript direkt.

Elektroniska transcript skickas till: utbildningsbedomning@uhr.se

Postadress:
Universitets- och högskolerådet /Swedish Council for Higher Education
Box 4030
SE-171 04 Solna
Sweden

Om du har en eftergymnasial yrkesutbildning från Etiopien så måste du själv begära att högskolan eller universitetetet skickar en ämnesförteckning/official transcript direkt till oss per post.

Postadress:
Universitets- och högskolerådet /Swedish Council for Higher Education
Box 4030
SE-171 04 Solna
Sweden

Om du redan har sökt utbildning i Sverige och har beställt official transcript till Universityadmissions.se eller Antagning.se så behöver du inte skicka dina transcripts en gång till. Skriv i din ansökan om bedömning att dina transcripts redan skickats.

Om du har en yrkesgymnasial utbildning (inte studieförberedande) från Etiopien ska du också begära att skolan skickar en ämnesförteckning/official transcript direkt till:
Universitets- och högskolerådet /Swedish Council for Higher Education
Box 4030
SE-171 04 Solna
Sweden

Om du har en högskoleutbildning från Jemen ska du också skicka en kopia av ditt jemenitiska pass när du ansöker om bedömning.

 

Om du har en högskole- eller eftergymnasial yrkesutbildning från Kamerun så måste du själv begära att högskolan eller universitetet skickar en ämnesförteckning/official transcript/Revelé de Notes direkt till oss.

Elektroniska transcript skickas till: utbildningsbedomning@uhr.se

Postadress:
Universitets- och högskolerådet /Swedish Council for Higher Education
Box 4030
SE-171 04 Solna
Sweden

Om du redan har sökt utbildning i Sverige och har beställt official transcript till Universityadmissions.se eller Antagning.se så behöver du inte skicka dina transcripts en gång till. Skriv i din ansökan om bedömning att dina transcripts redan skickats.
 
 

Om du har en gymnasieutbildning från Kamerun måste du kontakta Cameroon GCE Board och be dem om ett så kallat Confirmation of examination results, som ska skickas direkt från Cameroon GCE Board till UHR.

Skicka till: utbildningsbedomning@uhr.se 

eller 
Universitets- och högskolerådet /Swedish Council for Higher Education
Box 4030
SE-171 04 Solna
Sweden

Du måste också ladda upp eller skicka in kopior på examensbevis (det räcker inte med bara Confirmation of examination results).

Om du har en högskole- eller eftergymnasial yrkesutbildning från Kanada så måste du själv begära att högskolan eller universitetetet skickar en ämnesförteckning/official transcript direkt till oss.

Elektroniska transcript skickas till: utbildningsbedomning@uhr.se

Postadress:
Universitets- och högskolerådet /Swedish Council for Higher Education
Box 4030
SE-171 04 Solna
Sweden

Om du har en högskoleutbildning från Kina så måste du:

Du måste själv fylla i ansökan och skicka rapporterna till oss (klicka på länkarna i texten). 

Om du har en högskole- eller eftergymnasial yrkesutbildning från Nigeria så måste du själv begära att högskolan eller universitetetet skickar en ämnesförteckning/official transcript direkt till oss.

Elektroniska transcript skickas till: utbildningsbedomning@uhr.se

Postadress:
Universitets- och högskolerådet /Swedish Council for Higher Education
Box 4030
SE-171 04 Solna
Sweden

Om du redan har sökt utbildning i Sverige och har beställt official transcript till Universityadmissions.se eller Antagning.se så behöver du inte skicka dina transcripts en gång till. Skriv i din ansökan om bedömning att dina transcripts redan skickats.

Om du har en högskoleutbildning från Ryssland ska du:

 

Om du har en högskoleutbildning från Storbritannien ska du:

Skanna dokumentet och spara som pdf och ladda sedan upp det i din ansökan.

Eller skicka per post till:
Universitets- och högskolerådet /Swedish Council for Higher Education
Box 4030
SE-171 04 Solna
Sweden

Om du har en högskoleutbildning från University of Brighton ska du:

Ladda sedan upp det i din ansökan eller skicka per post till:
Universitets- och högskolerådet /Swedish Council for Higher Education
Box 4030
SE-171 04 Solna
Sweden

Om du har en högskoleutbildning från Sudan måste du skicka originaldokumentet (inte kopia) av betyget.

Skicka med rekommenderad post till:
Universitets- och högskolerådet /Swedish Council for Higher Education
Box 4030
SE-171 04 Solna
Sweden

Du får tillbaka dina dokument när vi har avslutat ditt ärende.

Om du har en högskoleutbildning från Ukraina ska du:

 

Om du har en högskole- eller eftergymnasial yrkesutbildning eller gymnasieutbildning (High School Graduation eller GED) från USA så måste du själv begära att högskolan/skolan skickar en ämnesförteckning/official transcript direkt till oss.

Elektroniska transcript skickas till: utbildningsbedomning@uhr.se

Postadress:
Universitets- och högskolerådet /Swedish Council for Higher Education
Box 4030
SE-171 04 Solna
Sweden

Scratch card för gymnasieutbildning

För flera västafrikanska länder (till exempel Liberia, Ghana) krävs att du har ett scratch card för onlineverifiering av din examen. Kontakta WAEC eller NECO i ditt utbildningsland för att beställa ett scratch card.

Official transcript från andra länder

Ibland kan vi även be om att du ska skicka official transcript från andra länder än de som finns med här men då får du särskild information om detta.

Senast uppdaterad: 1 juni 2021