Om du har avslutat din utbildning med en examen men saknar dokument som visar det (utbildningsdokument) så kan UHR eventuellt ändå göra en bedömning av din utbildning. Du behöver då skicka in andra dokument och uppgifter till oss. Detta gäller för eftergymnasial utländsk utbildning.

Om du inte tidigare har ansökt om en bedömning, gör så här:

 1. Fyll i blanketten beskrivning av utländsk utbildning (pdf). Om du inte känner till ett visst begrepp eller uttryck går det bra att beskriva det med egna ord.
 2. Var noga med att fylla i hela blanketten och spara den på datorn.
 3. Skapa ett konto och påbörja ansökan om en bedömning på vår webbplats: utbildningsbedomning.uhr.se.
 4. Ladda upp blanketten i steg 6 (Ladda upp utbildningsdokument).
 5. I steg 6 ska du också ladda upp de övriga dokument som du har. Dessa kan vara: intyg från studier och/eller arbetslivserfarenhet, fotografier, uppsats/examensarbete, medlemskort i studentorganisationer, eller annat som kan visa att du har studerat.

Om du redan har ett konto och har gjort en ansökan:

 1. Fyll i blanketten beskrivning av utländsk utbildning (pdf). Om du inte känner till ett visst begrepp eller uttryck går det bra att beskriva det med egna ord.
 2. Var noga med att fylla i hela blanketten och spara den på datorn.
 3. Skicka in blanketten och övriga dokument genom att svara på e-post från oss, skicka till utbildningsbedomning@uhr.se eller skicka med vanlig post.
  Övriga dokument kan vara: intyg från studier och/eller arbetslivserfarenhet, fotografier, uppsats/examensarbete, medlemskort i studentorganisationer, eller annat som kan visa att du har studerat.

För vem gäller det här?


Denna bedömning av utländsk utbildning är ett alternativ för dig som saknar de utbildningsdokument som UHR vanligtvis behöver för att handlägga ditt ärende.

Vi kan bedöma din utbildning även om du inte har fullständiga utbildningsdokument om:

 • Du har en avslutad eftergymnasial utbildning i ett annat land än Sverige vid ett erkänt lärosäte/utbildningsanordnare.
 • Du inte kan få tag i dina formella utbildningsdokument, till exempel examensbevis och ämnesförteckning/transcript.
 • Du har goda skäl till att du inte kan få tag i dina utbildningsdokument. Det kan till exempel handla om att du är flykting eller att du avslutade din utbildning i ett land där det var krig.
 • Du kan tänka dig att lägga ner en del tid på att beskriva din utbildning detaljerat utifrån blanketten samt övriga stöddokument enligt instruktion.

Tänk på att om din ansökan är ofullständig eller om uppgifterna inte stämmer överens med den kunskap som vi har, så kan ärendet avslutas utan att du får en beskrivning av din utbildning.

Skillnaden mellan en beskrivning och ett utlåtande

Bedömningen kan leda till ett utlåtande över din utbildning eller en beskrivning av din utbildning. Det beror på vilka dokument och uppgifter du anger i ansökan samt på den kunskap och referensmaterial som UHR har om utbildning från det land där du har studerat.

I ett utlåtande över utländsk utbildning har vi granskat minst ett officiellt utbildningsdokument och erkänner din utbildning med information om vad motsvarande utbildning är i Sverige. Vid en beskrivning har vi inte kunna granska alla officiella utbildningsdokument men vi kan beskriva din utbildning utifrån den information vi har. En beskrivning av din utbildning innehåller information om vilken svensk utbildning den utbildningen som dina stöddokument säger att du har motsvarar.

Se exempel på utlåtanden och beskrivning av utländsk utbildning

Ett utlåtande och en beskrivning kan du använda som underlag när du söker arbete, vidare utbildning eller inför eventuell validering av din kompetens.

Senast uppdaterad: 13 augusti 2020