Lyssna

Saknar du dokument över din utbildning?

Om du har avslutat din utbildning med en examen men saknar dokument som visar det (utbildningsdokument) så kan UHR eventuellt ändå göra en bedömning av din utbildning. Du behöver då skicka in andra dokument och uppgifter till oss. Detta gäller för eftergymnasial utländsk utbildning.

Om du ska göra en ansökan om bedömning:

 1. Fyll i blanketten beskrivning av utländsk utbildningsbakgrund (pdf). Om du inte känner till ett visst begrepp eller uttryck går det bra att beskriva det med egna ord.
 2. Var noga med att fylla i hela blanketten och spara den på datorn.
 3. Gå till uhr.se/bedomning/ansokan och skapa en ansökan.
 4. I ansökan fyller du dina personuppgifter och information om din utbildning. Du ska även ladda upp alla dokument som behövs.
 5. Ladda upp dokumenten nedan:
  - personbevis eller annat som visar dina personuppgifter
  - utbildningsdokument (om du har)
  - blanketten beskrivning av utländsk utbildningsbakgrund som du har fyllt i 
  - övriga stöddokument som behövs istället för utbildningsdokument; exempelvis intyg från studier och/eller arbetslivserfarenhet, fotografier, uppsats/examensarbete, medlemskort i studentorganisationer, eller annat som kan visa att du har studerat.

Om du redan har en ansökan om bedömning:

 1. Fyll i blanketten beskrivning av utländsk utbildningsbakgrund (pdf). Om du inte känner till ett visst begrepp eller uttryck går det bra att beskriva det med egna ord.
 2. Var noga med att fylla i hela blanketten och spara den på datorn.
 3. Har du har fått ett mejl från oss om att du ska komplettera ditt ärende kan du använda e-tjänsten och gå in på "mina sidor". En knapp med texten "Komplettera" visas och du kan ladda upp det som efterfrågas.
 4. Har du inte fått information om att du behöver komplettera kan du alltid skicka in dokument på mejl till utbildningsbedomning@uhr.se
  - personbevis eller annat som visar dina personuppgifter
  - utbildningsdokument (om du har)
  - blanketten beskrivning av utländsk utbildningsbakgrund som du har fyllt i 
  - övriga stöddokument som behövs istället för utbildningsdokument; exempelvis intyg från studier och/eller arbetslivserfarenhet, fotografier, uppsats/examensarbete, medlemskort i studentorganisationer, eller annat som kan visa att du har studerat

För vem gäller det här?


Denna bedömning av utländsk utbildning är ett alternativ för dig som saknar de utbildningsdokument som UHR vanligtvis behöver för att handlägga ditt ärende.

Vi kan bedöma din utbildning även om du inte har fullständiga utbildningsdokument om:

 • Du har en avslutad eftergymnasial utbildning i ett annat land än Sverige vid ett erkänt lärosäte/utbildningsanordnare.
 • Du inte kan få tag i dina formella utbildningsdokument, till exempel examensbevis och ämnesförteckning/transcript.
 • Du har goda skäl till att du inte kan få tag i dina utbildningsdokument. Det kan till exempel handla om att du är flykting eller att du avslutade din utbildning i ett land där det var krig.
 • Du kan tänka dig att lägga ner en del tid på att beskriva din utbildning detaljerat utifrån blanketten samt övriga stöddokument enligt instruktion.

Tänk på att om din ansökan är ofullständig eller om uppgifterna inte stämmer överens med den kunskap som vi har, så kan ärendet avslutas utan att du får en beskrivning av din utbildning.

Skillnaden mellan en beskrivning och ett utlåtande

Bedömningen kan leda till ett utlåtande över din utbildning eller en beskrivning av din utbildningsbakgrund. Det beror på vilka dokument och uppgifter du anger i ansökan samt på den kunskap och referensmaterial som UHR har om utbildning från det land där du har studerat.

I ett utlåtande över utländsk utbildning har vi granskat minst ett officiellt utbildningsdokument och erkänner din utbildning med information om vad motsvarande utbildning är i Sverige. Vid en beskrivning har vi inte kunnat granska alla officiella utbildningsdokument men vi kan beskriva din utbildning utifrån den information vi har. En beskrivning av din utbildning innehåller information om vilken svensk utbildning den utbildningen som dina stöddokument säger att du har motsvarar.

Se exempel på utlåtanden och beskrivning av utländsk utbildningsbakgrund

Ett utlåtande och en beskrivning kan du använda som underlag när du söker arbete, vidare utbildning eller inför eventuell validering av din kompetens.

Få en bedömning av din utländska utbildning

Ska du söka jobb och har utbildning från ett annat land än Sverige? Eller vill du studera vidare här? Så här kan UHR hjälpa dig att förklara din utbildning!

Senast uppdaterad: 5 december 2022