Om du saknar dokumentation över delar eller hela din utländska eftergymnasiala utbildning kan du ansöka om att få en beskrivning istället för ett utlåtande över din utländska utbildning.

Read this page in English

Beskrivning av utländsk utbildning

Att få en beskrivning av sin utländska utbildning är ett alternativ för dig som saknar de utbildningsdokument som UHR behöver. Beskrivningen kan du använda som underlag när du söker arbete, vidare utbildning eller för validering av din kompetens.

Gör så här om du inte har gjort en ansökan:

Ansök först om en bedömning av din utländska utbildning via webbansökan.
UHR går då igenom din ansökan och meddelar vilka dokument som eventuellt saknas. Om du inte kan skicka in de dokumenten kan det bli möjligt för dig att få en beskrivning av utbildningen i stället, följ då instruktionerna nedan.

Gör så här om du redan har ansökt om en bedömning och fått registreringsnummer:

  1. Fyll i ansökningsblanketten för akademisk utbildning (pdf) eller ansökningsblanketten för eftergymnasial yrkesutbildning (pdf) direkt på skärmen och spara den på datorn. Fyll i en blankett per utbildning.
  2. Var noga med att fylla i hela blanketten, även om det är uppgifter som du har lämnat tidigare.
  3. Skicka in blanketten och övriga dokument till registrator@uhr.se . I ämnesraden ska du skriva det registreringsnummer som du fått i bekräftelsen från UHR.
  4. Övriga dokument kan vara: intyg från studier och/eller arbetslivserfarenhet, fotografier, uppsats/examensarbete, medlemskort i studentorganisationer, eller vad som kan styrka att du har studerat. Ange i blanketten vilka dokument som du skickar.

Om du inte känner till ett visst begrepp eller uttryck går det bra att beskriva det med egna ord.

Vem kan få en beskrivning av utländsk utbildning?

Du kan få en beskrivning av din utbildning om:

  • Du har en avslutad eftergymnasial utbildning i ett annat land än Sverige vid ett erkänt lärosäte/utbildningsanordnare.
  • Du inte kan få tag i dina formella utbildningsdokument, till exempel examensbevis och ämnesförteckning/transcript.
  • Du har goda skäl till att du inte kan få tag i dina utbildningsdokument. Det kan till exempel handla om att du är flykting eller att du avslutade din utbildning i ett land där det var krig.
  • Du kan tänka dig att lägga ner en del tid på att beskriva din utbildning detaljerat utifrån blanketten.

Skillnaden mellan en beskrivning och ett utlåtande

En beskrivning av utländsk utbildning skiljer sig från ett utlåtande över utländsk utbildning eftersom den baseras på de uppgifter du anger i ansökan samt på den kunskap och referensmaterial som UHR har om utbildning från det land där du har studerat. I ett utlåtande över utländsk utbildning har UHR också granskat de faktiska utbildningsdokumenten och bedömt om de är äkta. Här kan du se exempel på utlåtanden och beskrivning av utländsk utbildning.

Tänk på att om din ansökan är ofullständig eller om uppgifterna inte stämmer överens med den kunskap UHR har kan ärendet avslutas utan att du får en beskrivning av din utbildning.

Senast uppdaterad: 1 april 2018