Om du har avslutat din utbildning men saknar dokument över delar av eller hela din utbildning kan du ansöka om att få en beskrivning istället för ett utlåtande över din utländska utbildning. Detta gäller för eftergymnasial utländsk utbildning.

Read this page in English

Beskrivning av utländsk utbildning

Att få en beskrivning av din utländska utbildning är ett alternativ för dig som saknar de utbildningsdokument som UHR behöver för att göra ett fullständigt utlåtande. Beskrivningen kan du använda som underlag när du söker arbete, vidare utbildning eller för validering av din kompetens.

Vem kan få en beskrivning av utländsk utbildning?

Du kan få en beskrivning av din utbildning om:

 • Du har en avslutad eftergymnasial utbildning i ett annat land än Sverige vid ett erkänt lärosäte/utbildningsanordnare.
 • Du inte kan få tag i dina formella utbildningsdokument, till exempel examensbevis och ämnesförteckning/transcript.
 • Du har goda skäl till att du inte kan få tag i dina utbildningsdokument. Det kan till exempel handla om att du är flykting eller att du avslutade din utbildning i ett land där det var krig.
 • Du kan tänka dig att lägga ner en del tid på att beskriva din utbildning detaljerat utifrån blanketten.

Gör så här om du inte har gjort en ansökan:

 1. Fyll i blanketten beskrivning av utländsk utbildning (pdf). Om du inte känner till ett visst begrepp eller uttryck går det bra att beskriva det med egna ord.
 2. Var noga med att fylla i hela blanketten och spara den på datorn.
 3. Skapa ett konto och påbörja ansökan om en bedömning på vår webbplats: utbildningsbedomning.uhr.se.
 4. Ladda upp blanketten i steg 6 (Ladda upp utbildningsdokument).
 5. I steg 6 ska du också ladda upp de övriga dokument som du har. Dessa kan vara: intyg från studier och/eller arbetslivserfarenhet, fotografier, uppsats/examensarbete, medlemskort i studentorganisationer, eller vad som kan styrka att du har studerat.


Gör så här om du redan har ett konto och har gjort en ansökan:

 1. Fyll i blanketten beskrivning av utländsk utbildning (pdf). Om du inte känner till ett visst begrepp eller uttryck går det bra att beskriva det med egna ord.
 2. Var noga med att fylla i hela blanketten och spara den på datorn.
 3. Skicka in blanketten och övriga dokument genom att svara på e-post från oss, skicka till utbildningsbedomning@uhr.se eller skicka med vanlig post.
  Övriga dokument kan vara: intyg från studier och/eller arbetslivserfarenhet, fotografier, uppsats/examensarbete, medlemskort i studentorganisationer, eller vad som kan styrka att du har studerat.

 

Skillnaden mellan en beskrivning och ett utlåtande

En beskrivning av utländsk utbildning skiljer sig från ett utlåtande över utländsk utbildning.  Beskrivningen baseras på de uppgifter du anger i ansökan samt på den kunskap och referensmaterial som UHR har om utbildning från det land där du har studerat. I ett utlåtande över utländsk utbildning har vi också granskat de faktiska utbildningsdokumenten och bedömt att de är äkta. Här kan du se exempel på utlåtanden och beskrivning av utländsk utbildning.

Tänk på att om din ansökan är ofullständig eller om uppgifterna inte stämmer överens med den kunskap som vi har, så kan ärendet avslutas utan att du får en beskrivning av din utbildning.

Senast uppdaterad: 27 juni 2019