Om du saknar dokumentation över delar eller hela din utländska akademiska utbildning kan du ansöka om att få en "Beskrivning av utländsk utbildningsbakgrund" från UHR istället för ett utlåtande.

Read this page in English

Vad är en beskrivning av utbildningsbakgrund?

Dokumentet beskriver din utbildningsbakgrund utifrån hur vi normalt skulle bedöma liknande kvalifikationer där det finns fullständig dokumentation.

Beskrivningen av utbildningsbakgrund baseras dels på de uppgifter du anger i ansökan och dels på den kunskap UHR har om utbildning från det land där du har studerat.

Det är inte samma sak som ett utlåtande, där UHR också har granskat utbildningsdokumenten och bedömt om de är äkta. I dokumentet Beskrivning av utländsk utbildning framgår det att det delvis baseras på dina egna uppgifter.
Det står också att det kan användas för validering av dina faktiska kunskaper (till exempel inom ett visst yrke).

Vem kan få en beskrivning av utbildningsbakgrund?

Du kan ansöka om att få en beskrivning av din utländska utbildningsbakgrund om du kan svara ja på detta:

  • Du har avslutat en akademisk utbildning i ett annat land än Sverige vid ett erkänt lärosäte.
  • Du kan inte få tag i de formella dokument som krävs för att kunna få ett utlåtande från UHR (till exempel examensbevis och ämnesförteckning/transcript).
  • Det måste finnas goda skäl till att du inte kan få tag i dina dokument. Det kan till exempel handla om att du är flykting eller att du avslutade din utbildning i ett land där det var krig.
  • Du kan tänka dig att lägga ner en del tid på att beskriva din utbildning inklusive ämnen som du har studerat, praktik och så vidare.

Hur ansöker jag?

Ansök först om ett utlåtande som vanligt via webbansökan. UHR kommer att gå igenom din ansökan och därefter be dig komplettera med den dokumentation som eventuellt saknas. Om du inte kan skicka in de dokument som behövs för att bedöma din utbildning (och skriva ett utlåtande) tar UHR kontakt med dig och skickar information om att du kan ansöka om en beskrivning av utländsk utbildningsbakgrund i stället.

Sedan ska du:

  • Fylla i ansökningsblanketten (pdf) Fyll i den direkt på skärmen och spara den sedan på datorn. Du måste fylla i en blankett för varje utbildning som du vill få en beskrivning av, och där du saknar dokumentation.
  • Var noga med att fylla i hela blanketten, även om det är uppgifter som du har lämnat tidigare.
  • Skicka en e-post till registrator@uhr.se och bifoga blanketten och andra dokument som du har. I ämnesraden ska du skriva det registreringsnummer som du fick i ditt e-post-meddelande/bekräftelse från UHR.
  • Bifoga den dokumentation som du har. Det kan till exempel vara intyg från studier och/eller arbetslivserfarenhet, fotografier, uppsats/examensarbete, medlemskort i studentorganisationer. Ange i blanketten vilken dokumentation som du skickar.

Om du inte känner till ett visst begrepp eller uttryck går det bra att beskriva med egna ord. Tänk på att om ansökan är ofullständig eller om uppgifterna inte stämmer överens med annan information som UHR har kan vi avsluta ärendet utan att du får en beskrivning av din utbildningsbakgrund.

Senast uppdaterad: 9 mars 2017