Lyssna

Lämna korrekta uppgifter

Det är viktigt att du lämnar korrekta uppgifter i din ansökan. När du skriver under ansökan intygar du att du har gjort detta.

Att skicka in förfalskade utbildningsdokument till UHR är ett lagbrott. Om vi misstänker att dina dokument är förfalskade kan vi kontakta den utfärdande myndigheten i det land du utbildat dig. Om vi får en bekräftelse på att dokumenten är förfalskade gör vi en polisanmälan.

Vad är en förfalskning?

UHR uppfattar en förfalskning som en efterbildning av ett utbildningsdokument med syfte att det ska framstå som identiskt med originalet. Vi skiljer mellan tre olika typer av förfalskningar:

  • Helförfalskning, det vill säga att utbildningsdokumentet är förfalskat i sin helhet (till exempel en falsk examen).
  • Delförfalskning, det vill säga att en del av ett äkta utbildningsdokument har ändrats eller manipulerats (till exempel ett bokstavsbetyg har ändrats från ett "D" till ett "A").
  • Dokument som personen har fått på ett opassande eller olagligt sätt (till exempel stulna blanka utbildningsdokument som hen har fått på olagligt vis).

När du gör en ansökan om bedömning av din utländska bedömning intygar du att du lämnar sanningsenliga uppgifter.

Senast uppdaterad: 5 september 2022