Lyssna

Så använder du bedömningstjänst och utlåtande

Har du använt UHR:s digitala bedömningstjänst eller fått ett utlåtande från UHR? Vi berättar hur du går vidare till arbete och studier.

Ung man promenerar till jobbetet

Om du snabbt behöver ett dokument som visar vad en utländsk utbildning motsvarar i Sverige så kan du använda dig av UHR:s digitala bedömningstjänst. Utlåtandet är digitalt och leder till en bedömning av din egen utbildning. Det visar också vilken svensk examen och utbildningsnivå som utbildningen närmast kan jämföras med.  

Bedömningstjänsten eller utlåtandet, tillsammans med utbildningsdokument, intyg och en meritförteckning kan vara ett underlag i en rekrytering. Det är dock ingen examen och det går att anställa en person även utan det. Dokumenten beskriver vad din utländska utbildning motsvarar i det svenska utbildningssystemet, på gymnasial, eftergymnasial- eller högskolenivå. Det hjälper en arbetsgivare att förstå din bakgrund.

Arbete och studier över nationsgränser

I Sverige finns Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF) och en referensram specifikt för högskoleexamina. Båda dessa referensramar utgörs av ett antal nivåer som är jämförbara med nivåer i europeiska referensramar. De kan underlätta jämförelser när man söker arbete eller studier över nationsgränserna.

Både bedömningstjänsten och utlåtandet anger på vilken kvalifikationsnivå den utländska utbildningen befinner sig i enligt det svenska utbildningssystemet. Det finns även information om det svenska kvalifikationsramverket (SeQF). 

Referensramar för svenska kvalifikationer och examina

Använd alltid resultatet från UHR:s bedömningstjänst eller ditt utlåtande, tillsammans med dina utbildningsdokument när du söker jobb. Med utbildningsdokument menar vi både en ämnesförteckning och diplom.

Bedömningstjänsten

Utlåtandet och UHR:s bedömningsmetod

Vägledning till arbete

När du söker arbete ska du skriva in dig på Arbetsförmedlingen. Där hittar du information om olika yrken, vilken utbildning som krävs för att arbeta inom yrket, hur du söker jobb och hur du skriver in dig som arbetssökande. Du kan även kontakta en vägledare i din kommun, exempelvis inom den kommunala vuxenutbildningen (komvux), eller ett lärcentrum.

Arbetsförmedlingen

Praktik och mentorskapsprogram

Kontakter och nätverk kan vara viktiga när du söker arbete. Det finns flera organisationer som ordnar möten för personer med utländsk utbildning som ännu inte har etablerat sig på arbetsmarknaden i Sverige. Det kan handla om att få träffa en person inom samma yrke som du har, att få ingå i ett mentorskapsprogram eller kunna få en praktikplats. Sök efter exempelvis mentor + nyanländ på internet så kan du hitta flera av dem.

Komplettering av studier för att kunna arbeta i Sverige

Du kanske behöver komplettera din utbildning för att kunna arbeta i Sverige. Många yrken är oreglerade i Sverige. Det innebär att det är arbetsgivaren som avgör vilka kvalifikationer som ställs i samband med en rekrytering. Men en del yrken i Sverige är reglerade och kräver auktorisation eller legitimation.

Information om vilka yrken som är reglerade och hur du ska skicka in din ansökan om legitimation hittar du här.

 • Yrken inom hälso- och sjukvård där det krävs en högskoleutbildning: läkare, sjuksköterska, fysioterapeut med flera
 • Djurens hälso- och sjukvård: veterinär, djursjuksköterska med flera
 • Lärare, förskollärare, specialpedagog, fritidspedagog
 • Auktoriserad revisor, aktuarie
 • Auktoriserad översättare eller tolk
 • Fastighetsmäklare
 • Advokat, domare, kronofogde, åklagare
 • Sjöbefäl
 • Militär- och polisutbildningar: soldat, sjöman, officer, polis, utredare, civil utredare, registrator med flera. För att arbeta som officer eller polis i Sverige så krävs det ett svenskt medborgarskap. För mer information kontakta Försvarsmakten och Polismyndigheten.

Försvarsmakten

Polismyndigheten

Reglerade yrken  i Sverige- myndigheters webbplatser

Du kan också vända dig till UHR:s rådgivningscentrum för generella frågor om reglerade yrken. Universitets- och högskolerådet utfärdar inga legitimationer, utan det gör behöriga myndigheter.

Rådgivningscentrum för yrkeskvalifikationsdirektivet

För andra yrken kan det ibland vara bra att läsa några kompletterande kurser då det kan göra det enklare att få ett jobb. Vänd dig till en vägledare för att få mer information.

• högskola www.studera.nu
• yrkeshögskola www.yrkeshogskolan.se
• kommunal vuxenutbildning eller lärcentrum – vänd dig till en studievägledare i den kommun du bor i.

Vägledning till studier

Ett utlåtande eller ett utdrag ur bedömningstjänsten ger generell information om din utbildning, men det är i din ämnesförteckning som arbetsgivaren eller utbildningsanordnaren ser exakt vilka kurser som du har läst.

Du behöver inte vänta på ett utlåtande för att anmäla dig till högskolan – bedömningen av ditt utländska gymnasiebetyg görs i antagningsprocessen.

Om du vill studera i Sverige så hittar du information på Studera.nu och på Yrkeshogskolan.se. Det kan finnas en möjlighet för dig att tillgodoräkna tidigare studier eller yrkeserfarenheter, vilket kan förkorta utbildningstiden.

Studera.nu

Yrkeshögskolan.se

Fler sökande till lärarutbildningar

UHR har i uppdrag från regeringen att få fler sökande till lärarutbildningarna genom att tydliggöra dess utbildningsvägar. Det finns en digital guide som riktar sig till dig som har tidigare yrkeserfarenhet, högskolexamen eller en utländsk lärar-/förskollärarexamen och är ett kortare utbildningsalternativ.

Lärarutbildningsguiden

Regionala yrkesanpassade utbildningar

I vissa regioner och kommuner anordnas kortare regionala yrkesutbildningar kombinerat med yrkesinriktad svenska. Ta kontakt med en vägledare i din kommun eller kontakta Arbetsförmedlingen och fråga om det finns yrkesanpassade utbildningar där du bor. Det kan vara ett bra sätt att öka din möjlighet att få ett arbete.

 • Sfx-svenska för yrkesutbildade är ett samarbete mellan samtliga kommuner i Stockholms län, kommunernas medlemsorganisation Storsthlm, Region Stockholm och Länsstyrelsen i Stockholm. Svenska för yrkesutbildade är svenskundervisning med fokus på yrkesspråket för den som har yrket med sig sedan tidigare. Syftet är att förkorta tiden till arbete eller företagande. I dagsläget finns det kurser för yrkesområdena: entreprenörer, ingenjörer, arkitekter, lastbilsförare, medicinsk personal, pedagoger, ekonomer, jurister, samhällsvetare och programmerare. Kurserna är gratis för eleven och betalas av hemkommunen.

  www.sfx.se
 • Sfx – svenska för yrkesutbildade i Uppsala län. Om en person har yrkeskompetens från ett annat land och snabbt vill lära sig svenska och börja arbeta kan hen läsa svenska för yrkesutbildade, sfx, i Uppsala län. Kurserna börjar från olika nivåer. Både sfi (svenska för invandrare) och sva (grundskole- och gymnasiesvenska) ingår i kurserna. Förutom svenska läser man även orienteringskurser med fokus på sitt yrke.

  För närvarande ges utbildningar för medicinsk personal, pedagoger och företagare.

  Yrkesinriktad språkutbildning, sfx
 • Yrkes-sfi i Skåne – ett samarbete mellan kommuner i Skåne. Svenska för yrkesutbildade är svenskundervisning med fokus på yrkesspråket. Målet är att förkorta vägen mot arbete och egenförsörjning. I dagsläget finns det kurser inom charkuteri och delikatess, restaurang, servering/bar/barista, barnskötare, undersköterska och bussförare. Kurserna är gratis för eleven och betalas av hemkommunen.

  www.yrkessfiskane.se

Branschorganisationer och fackförbund

Många yrkesområden är kopplade till en branschorganisation. De har information om ditt yrke och kan ge dig råd om vilka yrkeskrav som gäller i Sverige. Vissa branschorganisationer kan genomföra så kallade branschvalideringar. Validering innebär att du får din kompetens och dina kunskaper bedömda. Det gäller både kunskaper du har skaffat dig genom studier, i arbetslivet och i vardagen. Kontakta Arbetsförmedlingen för att få veta mer.

Branschorganisationer på Tillväxtverkets webbplats

Arbetsförmedlingen

En fackförening eller ett fackförbund är en organisation där anställda inom ett visst yrke eller en viss arbetsplats går ihop för att arbeta för sin arbetssituation och sina rättigheter på arbetet. Det finns fackföreningar inom många olika yrken och de har information om ditt yrke och hur arbetsmarknaden ser ut. De kan ge dig rådgivning och vägledning i frågor som rör ditt yrke. Sök på internet på ditt yrke + fackförening så hittar du mer information.

Information om det svenska samhället - för dig som är ny i Sverige

Vill du läsa om hur det svenska samhället fungerar så kan du göra det på Informationsverige.se. Det är länsstyrelsernas webbplats och innehåller information om Sverige för dig som är asylsökande eller nyligen har fått uppehållstillstånd. Här finns bland annat material där du kan träna svenska själv och samhällsorientering för dig som vill veta mer om Sverige och det svenska samhället.

Informationsverige.se

Kontakta oss

Kontakta oss om du har frågor. Du når oss på e-post: utbildningsbedomning@uhr.se

Senast uppdaterad: 29 augusti 2023