Jag vill ansöka om bedömning

Du kan ansöka om ett utlåtande över din utbildning via vår webbansökan om bedömning av utländsk utbildning. Här hittar du allt du behöver ha koll på innan du ansöker, vilka dokument du behöver skicka med din ansökan, hur ansökan går till, hur vi bedömer ansökan, med mera.

Illustration över processen för att ansöka om bedömning och få ett utlåtande.

Ett utlåtande är ett kostnadsfritt digitalt dokument som visar hur UHR bedömt vad din utländska utbildning motsvarar i det svenska utbildnings­systemet. Utlåtandet kan du sedan använda när du till exempel söker jobb. Utlåtandet är inte en svensk examen.

Innan du ansöker

Innan du skickar in en ansökan om bedömning behöver du ha koll på vissa saker. Som vad vi bedömer och inte, när du behöver ett utlåtande, krav för att ansöka, hur lång handläggningstiden är, med mera.

Vi bedömer avslutade utländska utbildningar på nivåerna

 • gymnasieutbildning
 • eftergymnasial yrkesutbildning (minst ett års heltidsstudier)
 • högskoleutbildning.

Vi bedömer inte preparandår, behörighetsgivande prov eller språktester, eftergymnasiala yrkesutbildningar som inte leder till erkänd examen eller som är kortare än ett år.

Andra myndigheter ansvarar för bedömning av utbildningar som leder till yrken som är reglerade i Sverige. Till exempel ansvarar Socialstyrelsen för läkar- och sjuksköterskeutbildningar och Skolverket för lärarlegitimation.

Ett utlåtande innebär inte att du får en svensk examen, utan är en jämförelse med motsvarande svenska utbildning.

Ett utlåtande visar vad din utbildning motsvarar i det svenska utbildningssystemet och är till hjälp när du till ska söka jobb eller planera för vidare studier. Till exempel för att se om du behöver läsa till kurser för att bli behörig att söka den utbildning du vill gå, eller för att en arbetsgivare lättare ska förstå din kompetens.

Ska du studera i Sverige ansöker du direkt på Antagning.se. Du behöver inte ha ett utlåtande för att söka till universitet- eller högskolestudier då dina meriter bedöms i antagningsprocessen.

Ett utlåtande är inte heller ett måste eller ett krav för att söka jobb.

Alla personer som har rätt att arbeta i Sverige har också möjligheten att få en bedömning av sin avslutade utländska utbildning. Det betyder att du som är medborgare i ett EU/EES-land eller har uppehållstillstånd, arbetstillstånd eller giltigt LMA-kort kan ansöka om en bedömning.

För att kunna få en bedömning hos oss ska du uppfylla någon av tre punkter:

 • Du har ett svenskt personnummer.
  Styrk det genom personbevis, svenskt körkort eller svenskt ID-kort. Personbeviset heter "Utdrag om folkbokföringsuppgifter" och du beställer ditt personbevis från Skatteverket.

 • Du är medborgare i ett EU-/EES-land.
  Styrk det med kopia på ditt pass eller nationellt ID. Kopiorna av ditt pass ska innehålla sidorna med ditt namn och övriga personuppgifter.

 • Du är medborgare i ett land utanför EU/EES.
  Skicka med kopia på ditt pass och dokument som styrker något av följande:
  1. Uppehållstillstånd, arbetstillstånd eller giltigt LMA-kort. Om du befinner dig i Sverige och väntar på beslut, skicka med en bekräftelse på att Migrationsverket har tagit emot din ansökan. 
  2. Familjeanknytning till en EU-medborgare – skicka kopia på uppehållskort eller intyg om uppehållsrätt från Migrationsverket, se Anställa någon med uppehållskort på Migrationsverkets webbplats.
  3. Varaktigt bosatt i ett EU-land – du kan ha rätt att få uppehållstillstånd i Sverige. Mer om uppehållstillstånd på Migrationsverkets webbplats.

Om du bor utanför EU/EES och inte uppfyller något av kraven 1-3 kan du inte ansöka om ett utlåtande.

UHR bedömer utländska gymnasieutbildningar, eftergymnasiala yrkesutbildningar och högskoleutbildningar. 

När du ansöker om ett utlåtande fyller du i information och laddar upp dokument för den eller de utbildningar som du vill ha en bedömning av.

Om du har flera utbildningar som du vill ha bedömda – till exempel en gymnasieutbildning och en högskoleutbildning – så anger du det i din ansökan och laddar upp dokument per utbildning, först den ena och sedan den andra. När allt är uppladdat och ifyllt skickar du in din ansökan.

Andra myndigheter ansvarar för bedömning av utbildningar som leder till yrken som är reglerade i Sverige. Till exempel ansvarar Socialstyrelsen för läkar- och sjuksköterskeutbildningar och Skolverket för lärarlegitimation.

Den genomsnittliga handläggningstiden för en bedömning är cirka 2−5 månader. 

Vi börjar handlägga ärendet först när det är komplett med alla dokument som behövs för en bedömning.

Har du frågor?

Få svar på dina frågor med hjälp av vår FAQ. Hittar du inte din fråga är du välkommen att kontakta oss.

Vanliga frågor om bedömning av utländsk utbildning

Kontakta oss

Få en bedömning av din utländska utbildning

Ska du söka jobb och har utbildning från ett annat land än Sverige? Eller vill du studera vidare här? Så här kan UHR hjälpa dig att förklara din utbildning!

Senast uppdaterad: 22 maj 2024