Ansök om bedömning och utlåtande

Här får du information om hur du gör när du ansöker om bedömning, vad som händer när du skickat in din ansökan och vikten av att du lämnar korrekta uppgifter. Ansökan är ett webbformulär.

Instruktion till ansökan

Börja med att logga in med din e-legitimation.

Om du inte har möjlighet att använda e-legitimation kan du göra en ansökan genom att använda din e-postadress. Du kommer då inte att kunna spara din ansökan för att fortsätta vid ett senare tillfälle utan måste göra ansökan klar på en gång. Du kan ansöka även om du saknar svenskt personnummer.

Tänk på att skriva personnummer/födelsedatum UTAN att skriva 19 eller 20 i början. Exempel: 880411-xxxx

Har du frågor om hur BankID fungerar - kontakta BankID-support

Först ska du fylla i dina personuppgifter och kontaktuppgifter.

Det är viktigt att du bifogar dokument som visar att du har rätt att ansöka (logga in med e-legitimation eller ladda upp till exempel personbevis) och om du har bytt namn. Dokumenten ska vara i pdf-format.

Du kan också behöva kontakta ditt universitet/högskola/skola för att be dem skicka dokument till UHR.

Dokument du behöver skicka in

Du kan välja att spara din ansökan och fortsätta senare (om du har loggat in med e-legitimation) ifall du till exempel behöver hitta fler dokument.

Annars fortsätter du till Steg 2 – din utbildning.

När du fyllt i ditt utbildningsland och vilken nivå din utbildning har så kommer du se ett formulär där du skriver uppgifter om själva utbildningen.

Under rubriken Utbildningsdokument kan du se vilka dokument som du behöver skicka in för ditt land och din utbildning.

Det är här du laddar upp dina dokument om utbildningen, till exempel examensbevis och ämnesförteckning.

Du ska klicka på ”Lägg till den här utbildningen” så placeras utbildningen under ”Mina utbildningar”.

Du kan sen välja om du vill lägga till ytterligare en utbildning som du vill att UHR ska bedöma. Till exempel om du har en gymnasieutbildning OCH en högskoleutbildning så ska du fylla i formuläret för båda och lägga till dem.

När du är klar med dina utbildningar klickar du på ”Gå vidare till steg 3” för att se dina val.

Innan du kan gå vidare måste du klicka i rutan för att intyga att de uppgifter du har lämnat är korrekta. Sen kan du skicka in din ansökan.

För att kunna skicka in ansökan måste du intyga att du lämnat korrekta uppgifter.

UHR polisanmäler om det visar sig att dokument är förfalskade.

 • Bekräftelsemejl
  När du har skickat din ansökan kommer du att få ett bekräftelsemejl till din e-post. Där finns ett bifogat brev med information och ditt ansökningsnummer.
 • Komplettering av ansökan
  När UHR börjar handlägga din ansökan kan vi behöva be dig att skicka in fler dokument. Du kommer då få ett mejl med information om att du ska logga in på Mina sidor och läsa vilka dokument vi vill att du skickar in.
 • Följa handläggningen
  På Mina sidor kan du följa de olika steg som tas under handläggningen av ditt ärende. Det tar mellan 2-5 månader innan du kan få ett utlåtande.
 • Digitalt utlåtande
  Om UHR kan bedöma din utbildning skickar vi ett digitalt utlåtande till dig med e-post.

Det är viktigt att du lämnar korrekta uppgifter i din ansökan. När du skriver under ansökan intygar du att du har gjort detta.

Att skicka in förfalskade utbildningsdokument till UHR är ett lagbrott. Om vi misstänker att dina dokument är förfalskade kan vi kontakta den utfärdande myndigheten i det land du utbildat dig. Om vi får en bekräftelse på att dokumenten är förfalskade gör vi en polisanmälan.

Vad är en förfalskning?

UHR uppfattar en förfalskning som en efterbildning av ett utbildningsdokument med syfte att det ska framstå som identiskt med originalet. Vi skiljer mellan tre olika typer av förfalskningar:

 • Helförfalskning, det vill säga att utbildningsdokumentet är förfalskat i sin helhet (till exempel en falsk examen).
 • Delförfalskning, det vill säga att en del av ett äkta utbildningsdokument har ändrats eller manipulerats (till exempel ett bokstavsbetyg har ändrats från ett "D" till ett "A").
 • Dokument som personen har fått på ett opassande eller olagligt sätt (till exempel stulna blanka utbildningsdokument som hen har fått på olagligt vis).

För att kunna hantera din ansökan om bedömning behöver UHR behandla dina personuppgifter. UHR ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (dataskyddslagen).

Därför hanterar vi personuppgifter

UHR bedömer utländska utbildningar för att underlätta när en person vill söka till en högskoleutbildning eller söka arbete. Detta uppdrag framgår av vår instruktion (5-6 §§ förordningen (2012:811) med instruktion för Universitets- och högskolerådet). Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna behandla din ansökan.

Rättslig grund för hantering av personuppgifter

Den rättsliga grunden för hanteringen av personuppgifter vid bedömning av utländsk utbildning är att den är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse (artikel 6.1 e dataskyddsförordningen och 2 kap. 2 § dataskyddslagen).

Mottagare av uppgifter

Det är endast medarbetare hos UHR som är mottagare av uppgifterna. Vi kan dock för att verifiera dina uppgifter behöva ta kontakt med en skola där du studerat tidigare och den ansvariga myndigheten i det land där du fått din utbildning.

Överföring av uppgifter till tredje land

Uppgifterna kan komma att överföras till tredje land om det är nödvändigt för att verifiera de uppgifter du lämnat i din ansökan.

Arkivering och gallring (lagringstid)

UHR är som statlig myndighet skyldig att följa arkivlagen. Detta innebär att allmänna handlingar hos oss som huvudregel ska bevaras. För att få gallra allmänna handlingar krävs stöd i en föreskrift från Riksarkivet. Vilka bestämmelser som gäller för varje enskilt register framgår av vår arkivredovisning.

De registrerades rättigheter

 • Rätt att få information
  Du har rätt att få information om de personuppgifter som finns om dig hos oss och hur vi behandlar dessa.
 • Rätt att begära rättelse
  Du har även rätt att begära rättelse, till exempel rätta felaktiga uppgifter om dig eller komplettera ofullständiga uppgifter. Med hänsyn till bestämmelserna i arkivlagen har vi inte möjlighet att radera uppgifter om dig om det inte finns stöd i en gallringsföreskrift.

Rätten att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du alltid rätt att vända dig till tillsynsmyndigheten (Integritetsskyddsmyndigheten) med dina klagomål.

Allt du skickar in blir allmän handling

Allt du skickar in till oss blir en så kallad allmän handling, som kan begäras ut av allmänheten och massmedier.

Om någon begär ut uppgifterna gör vi en sekretessprövning för att bedöma om uppgifterna ska vara sekretessbelagda eller inte. Vi beslutar sedan om uppgifterna kan lämnas ut, helt eller delvis.

UHR:s dataskyddsombud

Kontakta gärna vårt dataskyddsombud: dataskyddsombud@uhr.se, om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Gör en ansökan

När du gör en ansökan om bedömning av din utländska utbildning intygar du att du lämnar sanningsenliga uppgifter.

Ansökan om bedömning av din utländska utbildning – webbformulär

Om du har skyddade personuppgifter: Ansökningsblankett för dig som inte kan använda webbansökan

Har du frågor?

Få svar på dina frågor med hjälp av vår FAQ. Hittar du inte din fråga är du välkommen att kontakta oss.

Vanliga frågor om bedömning av utländsk utbilding

Kontakta oss

Senast uppdaterad: 22 maj 2024