Inom EU finns ett sextiotal regionala språk eller minoritetsspråk. Men antalet minoritetsspråk skiljer sig mycket mellan olika länder och utbildningssystem, enligt rapporten “The Teaching of Regional or Minority Languages in Schools in Europe”.

EU har 24 officiella språk och tre olika alfabet. Dessutom finns runt 60 språk som talas i vissa områden eller av specifika grupper. Men antalet regionala språk och minoritetsspråk skiljer sig mycket mellan olika länder i Europa, visar den nya rapporten från EU-nätverket Eurydike.

Politik och språklandskap påverkar

Skillnaderna beror dels på vilka politiska åtagandet olika länder gjort när det gäller att bevara och främja språken. Dels på hur det språkliga landskapet i respektive land ser ut. Till exempel har Luxemburg tre nationella språk – franska, tyska och luxemburgska – men inga regionala språk eller minoritetsspråk alls.

I Frankrike, Italien, Ungern och Rumänien nämns fler än tio språk i officiella dokument och i Polen och Serbien hela femton. I Sverige, Kroatien, Litauen, Nord Makedonien, Slovakien och Spanien finns mellan fem och tio regionala språk eller minoritetsspråk.

Den nya rapporten ”The Teaching of Regional or Minority Languages in Schools in Europe” innehåller även exempel på olika länders politik och åtgärder när det gäller minoritetsspråk och exempel på EU-projekt som främjar undervisningen i dem.

Läs hela rapporten här (pdf)

Läs sammanfattning av rapporten här (pdf)

Eurydike förklarar utbildningssystemen

Eurydikenätverkets roll är att förklara hur Europas olika utbildningssystem är organiserade och hur de fungerar. Genom sitt arbete främjar Eurydike förståelse, samarbete, förtroende och rörlighet på internationell nivå. Nätverket består av nationella enheter i europeiska länder och samordnas av EU-kommissionen. UHR är nationellt kontor för Eurydikenätverket i Sverige.

Mer information

Kontakta utredarna Madelen Charysczak eller Linnea Möller, enheten för utredning och analys av internationella frågor i Visby.
Telefon: 010-470 03 00
E-post: fornamn.efternamn(at)uhr.se

Senast uppdaterad: 24 mars 2021