Bolognaprocessen – framgångar och utmaningar för högre utbildning

I rapporten ”Bologna Process Implementation Report" presenteras de framsteg som Bolognaprocessen lett till inom mobilitet, kvalitetssäkring och erkännande av högre utbildning i Europa. Rapporten pekar också ut viktiga utvecklingsområden.

Omslag Eurydikerapporten Bologna Process Implementation ReportStora framsteg har gjorts när det gäller att utveckla examensstrukturerna i det europeiska området för högre utbildning (EHEA) och länder har under de senaste tjugo åren fortsatt att ansluta sig till samarbetet. Idag omfattar Bolognasamarbetet mer än 38 miljoner studenter.

Rapporten anger också områden som behöver utvecklas, till exempel de sociala dimensionerna och inkludering. Tanken om att högre utbildning ska återspegla mångfalden i samhället är, enligt rapporten, långt ifrån uppnådd.

Samarbete kring rapporten

Rapporten har tagits fram som underlag till EU:s digitala ministermöte om högre utbildning den 19 november 2020. Den har tagits fram av Bologna Follow Up Group (BFUG) och Eurydike i samarbete med Eurostat och Eurostudent.

Data från Sverige kommer bland annat från SCB, Universitetskanslersämbetet och UHR.

Eurydikerapporten ”Bologna Process Implementation Report" (pdf, 10 MB)

Eurydike – utbildning i Europa

Eurydike är ett stöd för dig som vill veta mer om utbildningssystem och utbildningspolitik i Europa. Eurydikenätverket samordnas av EU och UHR är nationellt kontor i Sverige.

Senast uppdaterad: 16 februari 2023