Lyssna

Europeiska länders studieavgifter och former av studiestöd

Vilket ekonomiskt stöd finns att få för den som söker högre utbildning – hur ser skillnaderna ut i Europa? Eurydikenätverket samlar vartannat år in uppgifter om studieavgifter och former av studiestöd.

Den senaste sammanställningen visar till exempel var högre utbildning är kostnadsfri, vilka länder som har de högsta terminsavgifterna, vilket ekonomiskt stöd som finns för studenter och om alla har samma rätt att söka det. Hela innehållet är tillgängligt online, i ett interaktivt och dynamiskt format. Det gör det enkelt att navigera bland data och hitta rätt information.

Information finns tillgänglig för EU:s 27 medlemsstater samt för Albanien, Bosnien och Hercegovina, Schweiz, Island, Liechtenstein, Montenegro, Nordmakedonien, Norge, Serbien och Turkiet.

Läs mer om National Student Fee and Support Systems in European Higher Education 2022/2023 på EU-kommissionens webbplats

Senast uppdaterad: 3 april 2023