Hur är skolåret organiserat i Europas länder? Eurydikenätverket ger svar i två nya rapporter.

Varje år publicerar Eurydikenätverket rapporterna "Organisation of School Time in Europe. Primary and General Secondary Education " och ”The Organisation of the Academic Year in Europe”. Den första tar upp skolåret i grund- och gymnasieskola medan den andra tar upp den högre utbildnings årscykel. Båda innehåller nationella uppgifter om till exempel utbildningsårets längd, dess start- och slutdatum, antal dagar och när helg- och lovdagar infaller.

Ladda ner rapporten "The Organisation of School Time in Europe. Primary and General Secondary Education – 2020/21" (pdf).

Ladda ner rapporten "The Organisation of the Academic Year in Europe – 2020/21" (pdf)

Eurydike förklarar utbildningssystemen

Eurydikenätverket sammanställer uppgifter om hur utbildningssystemen i Europa är organiserade och hur de fungerar. Genom sitt arbete syftar nätverket till att främja förståelse, samarbete, förtroende och rörlighet på internationell nivå.

Nätverket består av nationella enheter i europeiska länder och samordnas av EU-kommissionen. UHR är nationellt kontor för Eurydikenätverket i Sverige. Eurydikenätverkets roll är att förklara hur Europas olika utbildningssystem är organiserade och hur de fungerar. I nätverket ingår totalt 38 olika länder. Förutom de 27 EU-länderna ingår Albanien, Bosnien Herzegovina, Island, Liechtenstein, Makedonien, Montenegro, Norge, Schweiz, Serbien, Storbritannien och Turkiet i nätverket.

Mer information

För mer information, kontakta utredarna Madelen Charysczak eller Linnea Möller.
Telefon: 010-470 03 00.
E-post: fornamn.efternamn(at)uhr.se.

Senast uppdaterad: 24 mars 2021