Lyssna

Eurydike: Så är läsåret organiserat i Europa

Hur är skolåret organiserat i Europas länder? Eurydikenätverket ger svar i två nya rapporter.

Varje år publicerar Eurydikenätverket rapporterna "Organisation of School Time in Europe. Primary and General Secondary Education" och "The Organisation of the Academic Year in Europe".

Den första tar upp skolåret i grund- och gymnasieskola medan den andra tar upp den högre utbildnings årscykel. Båda innehåller nationella uppgifter om till exempel utbildningsårets längd, dess start- och slutdatum, antal dagar och när helg- och lovdagar infaller.

Eurydikerapporten "The Organisation of School Time in Europe. Primary and General Secondary Education – 2020/21" (pdf)

Eurydikerapporten "The Organisation of the Academic Year in Europe – 2020/21" (pdf)

Eurydike – utbildning i Europa

Eurydike är ett stöd för dig som vill veta mer om utbildningssystem och utbildningspolitik i Europa. Eurydikenätverket samordnas av EU och UHR är nationellt kontor i Sverige.

Senast uppdaterad: 16 februari 2023