Länders förutsättningar för studentmobilitet utvärderade

Att svenska studenter får studiebidrag och lån även för studier i andra länder bedöms ge goda förutsättningar för mobilitet. Att det inte är obligatorisk att läsa andra språk än svenska och engelska bedöms mindre bra. Det visar rapporten "Mobility Scoreboard: Higher Education Background Report 2018/19".

Flera länder, däribland Sverige, bedöms heller inte göra tillräckligt för att främja mobilitet bland underrepresenterade grupper.

Det är 38 europeiska länder som har utvärderats utifrån hur de nationella regelverken gynnar studentmobilitet.  Det är andra gången Eurydike publicerar Mobility Scoreboard – förra gången var år 2016. Förutom själva rapporten finns en webbapplikation för enkel och snabb jämförelse mellan länder.

Utvärdering utifrån sex indikatorer

I rapporten sammanställs hur de europeiska länderna svarar mot sex indikatorer – vilka underlättar eller försvårar studentmobilitet. Indikatorerna handlar bland annat om vägledning, studiestöd och tillgodoräknande.

Rapporten Mobility Scoreboard: Higher Education Background Report 2018/19 (pdf)

Mer om Mobility Scoreboard på EU-kommissionens webbplats

Eurydike – utbildning i Europa

Eurydike är ett stöd för dig som vill veta mer om utbildningssystem och utbildningspolitik i Europa. Eurydikenätverket samordnas av EU och UHR är nationellt kontor i Sverige.

Senast uppdaterad: 16 februari 2023