Lyssna

Länders förutsättningar för studentmobilitet utvärderade

Att svenska studenter får studiebidrag och lån även för studier i andra länder bedöms ge goda förutsättningar för mobilitet. Att det inte är obligatorisk att läsa andra språk än svenska och engelska bedöms mindre bra. Det visar rapporten "Mobility Scoreboard: Higher Education Background Report 2018/19".

Flera länder, däribland Sverige, bedöms heller inte göra tillräckligt för att främja mobilitet bland underrepresenterade grupper.

Det är 38 europeiska länder som har utvärderats utifrån hur de nationella regelverken gynnar studentmobilitet.  Det är andra gången Eurydike publicerar Mobility Scoreboard – förra gången var år 2016. Förutom själva rapporten finns en webbapplikation för enkel och snabb jämförelse mellan länder.

Omslag till Eurydikerapporten "Mobility ScoreboardUtvärdering utifrån sex indikatorer

I rapporten sammanställs hur de europeiska länderna svarar mot sex indikatorer – vilka underlättar eller försvårar studentmobilitet. Indikatorerna handlar bland annat om vägledning, studiestöd och tillgodoräknande.

Eurydike – utbildning i Europa

Eurydike är ett stöd för dig som vill veta mer om utbildningssystem och utbildningspolitik i Europa. Nätverket samordnas av EU och UHR är nationellt kontor i Sverige.

Kontakt

Kontaktpersoner på UHR är Madelen Charysczak och Linnea Möller, enheten för analys och uppföljning av internationella frågor.

Telefon: 010-470 03 00

E-post: fornamn.efternamn(at)uhr.se

Senast uppdaterad: 30 januari 2020