Lönerna för lärare och skolledare ökar på de flesta håll i Europa. Det visar rapporten "Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe 2017/18" från Eurydike.

Rapporten ger en översikt över löner för lärare och skolledare inom förskola, grundskola och gymnasieskola för 42 europeiska utbildningssystem läsåret 2017/18.

I rapporten presenteras även hur löneutvecklingen sett ut över tid och de lagstadgade lönenivåerna jämförs med de faktiskt utbetalda lönerna, inklusive eventuella ersättningar eller andra förmåner.

Förutom europeiska jämförelser innehåller även rapporten även nationella faktablad som illustrerar uppgifterna för varje utbildningssystem. Uppgifterna i rapporten har samlats in gemensamt av Eurydike- och NESLI-nätverken som för Sveriges räkning representeras av UHR och Skolverket.

Läs rapporten Teacher´s and School Heads´Salaries and Allowances 2017/2018 här (pdf)

Eurydike – om utbildningsystem i Europa

Eurydike är ett stöd för dig som vill veta mer om utbildningssystem och utbildningspolitik i Europa. Nätverket samordnas av EU och UHR är nationellt kontor i Sverige.

Mer information

Kontakta utredarna Madelen Charysczak och Linnea Möller, enheten för analys och uppföljning av internationella frågor. 
Telefon: 010-470 03 00
E-post: fornamn.efternamn(at)uhr.se

Senast uppdaterad: 24 mars 2021