Hur ser läraryrkets roll ut i Europa? Vad krävs för att motverka lärarbristen? Eurydikes nya rapport ”Teaching Careers in Europe: Access, Progression and Support” är en sammanställning av de europeiska lärarnas situation med fokus på utbildning.

Rapporten är en jämförande studie över den nationella politiken för lärarutbildning i hela Europa och ger en analys av olika aspekter av lärarutbildningen. Jämförelsen omfattar 43 europeiska utbildningssystem och fokus för materialet är grundskolan och gymnasiet. De ämnen som berörs handlar om utmaningar för tillgång och efterfrågan på lärare, tillträde till lärarutbildningar samt fortsatt karriärutveckling.

Hur kvalificerar man sig för att vara lärare och hur ser karriärmöjligheterna ut för lärare idag? Dessa frågeställningar är centrala i rapporten som visar på stora utmaningar framöver för att lösa lärarbristen över hela Europa.

Förutom EU-länderna, ser rapporten över lärarnas situation i Albanien, Bosnien och Hercegovina, Makedonien, Schweiz, Island, Liechtenstein, Montenegro, Norge, Serbien och Turkiet.

Läs hela rapporten här (pdf)

Eurydike förklarar utbildningssystemen

Eurydikenätverkets roll är att förklara hur Europas olika utbildningssystem är organiserade och hur de fungerar. Genom sitt arbete främjar Eurydike förståelse, samarbete, förtroende och rörlighet på internationell nivå. Nätverket består av nationella enheter i europeiska länder och samordnas av EU-kommissionen. UHR är nationellt kontor för Eurydikenätverket i Sverige

Mer information

Kontakta utredarna Madelen Charysczak eller Linnea Möller, enheten för analys och uppföljning av internationella frågor. 
Telefon: 010-470 03 00
E-post: fornamn.efternamn(at)uhr.se

Senast uppdaterad: 24 mars 2021