Lärarnas yrkesroll och välbefinnande – en utmaning i Europa

Hur ser läraryrkets roll ut i Europa? Vad krävs för att motverka lärarbristen? Eurydikes nya rapport ”Teachers in Europe – Careers, Development and Well-being” är en sammanställning av de europeiska lärarnas situation utifrån arbetsförhållanden, karriärutveckling och välbefinnande.

Omslag Eurydikerapporten Teachers in Europe – Careers, Development and Well-beingRapporten bygger på information om nationell lagstiftning kombinerat med data från TALIS, som är en internationell enkätstudie organiserad av OECD. Fokus är lärares och rektorers yrkessituation.

Jämförelsen omfattar 38 europeiska system för ämneslärare i grundskolans senare årskurser, 7–9. De ämnen som berörs handlar om utmaningar för tillgång och efterfrågan på lärare, tillträde till lärarutbildningar, fortsatt karriärutveckling men också möjlighet till internationell mobilitet, bland annat via Erasmus+.

Hur kvalificerar man sig för att vara lärare och hur ser karriärmöjligheterna ut för lärare idag? Dessa frågeställningar är centrala i rapporten som visar på stora utmaningar framöver för att lösa lärarbristen över hela Europa.

Förutom de 27 EU-länderna, ser rapporten över lärarnas situation i Albanien, Bosnien och Hercegovina, Island, Liechtenstein, Montenegro, Norge, Nordmakedonien, Schweiz, Serbien, Storbritannien och Turkiet.

Eurydikerapporten Teachers in Europe – Careers, Development and Well-being (pdf 7,5 MB)

Eurydike – utbildning i Europa

Eurydike är ett stöd för dig som vill veta mer om utbildningssystem och utbildningspolitik i Europa. Eurydikenätverket samordnas av EU och UHR är nationellt kontor i Sverige.

Senast uppdaterad: 16 februari 2023