Hur ser läraryrkets roll ut i Europa? Vad krävs för att motverka lärarbristen? Eurydikes nya rapport ”Teachers in Europe – Careers, Development and Well-being” är en sammanställning av de europeiska lärarnas situation utifrån arbetsförhållanden, karriärutveckling och välbefinnande.

Ladda ner rapporten "Teachers in Europe – Careers, Development and Well-being" (7,5 MB, pdf)

Rapporten bygger på information om nationell lagstiftning kombinerat med data från TALIS, som är en internationell enkätstudie organiserad av OECD. Fokus är lärares och rektorers yrkessituation.

Jämförelsen omfattar 38 europeiska system för ämneslärare i grundskolans senare årskurser, 7–9. De ämnen som berörs handlar om utmaningar för tillgång och efterfrågan på lärare, tillträde till lärarutbildningar, fortsatt karriärutveckling men också möjlighet till internationell mobilitet, bland annat via Erasmus+.

Hur kvalificerar man sig för att vara lärare och hur ser karriärmöjligheterna ut för lärare idag? Dessa frågeställningar är centrala i rapporten som visar på stora utmaningar framöver för att lösa lärarbristen över hela Europa.

Förutom de 27 EU-länderna, ser rapporten över lärarnas situation i Albanien, Bosnien och Hercegovina, Island, Liechtenstein, Montenegro, Norge, Norra Makedonien, Schweiz, Serbien, Storbritannien och Turkiet.

Läs hela rapporten här (pdf)

Eurydike förklarar utbildningssystemen

Eurydikenätverkets roll är att förklara hur Europas olika utbildningssystem är organiserade och hur de fungerar. Genom sitt arbete främjar Eurydike förståelse, samarbete, förtroende och rörlighet på internationell nivå. Nätverket består av nationella enheter i europeiska länder och samordnas av EU-kommissionen. UHR är nationellt kontor för Eurydikenätverket i Sverige

Mer information

Kontakta utredare Madelen Charysczak, enheten för analys och uppföljning av internationella frågor. 
Telefon: 010-470 03 00
E-post: fornamn.efternamn(at)uhr.se

Senast uppdaterad: 24 mars 2021