Två rapporter från Eurydikenätverket ger årligen en översikt över skolåret inom högskolan, grundskolan och gymnasieskolan i 37 europeiska länder. I rapporterna hittar du uppgifter om läsåret ser ut i olika länder i Europa, hur långa terminerna är, när loven infaller och hur många skoldagar elever och studenter har. 

Omslag på Eurydikerapporten The organisation of the academic year in Europe 2022/2023EU:s informationsnätverk Eurydike publicerar årligen två rapporter (på engelska) om skolåret i Europa – en visar läsårstiderna för högre utbildning, den andra ger en bild av läsåret inom grundskolan och gymnasieskolan. Rapporterna bygger på faktauppgifter från de 37 länder som ingår i EU:s program Erasmus+: EU:s 27 medlemsstater samt Albanien, Bosnien och Hercegovina, Schweiz, Island, Liechtenstein, Montenegro, Nordmakedonien, Norge, Serbien och Turkiet.

Rpporterna kan till exempel fungera som verktyg för lärare och skolledare som planerar utbyten och samarbeten med skolor i andra länder. 

Ladda ner rapporten The organisation of the academic year in Europe 2022/2023 (Eurydice, EU-kommissionens webbplats

Rapporten The Organisation of School Time in Europe. Primary and General Secondary Education 2022/2023 (Eurydice, EU-kommissionens webbplats)

Mer information

Kontakta utredare Madelen Charysczak, enheten för analys och uppföljning av internationella frågor. 

Telefon: 010-470 03 00

E-post: madelen.charysczak@uhr.se

Senast uppdaterad: 7 november 2022