Läsårstider i Europa

Skolåret i grundskolan och gymnasieskolan börjar i september i de flesta länder i Europa. Antalet skoldagar varierar mellan 157 dagar i flamländska Belgien till 200 dagar i Danmark och Italien, visar Eurydike-rapporten "Organisation of School Time in Europe".

Förutom sommarlov har de flesta länder ytterligare fyra lovperioder fördelade runt jul och nyår samt under hösten och våren. Sommarlovets längd varierar stort mellan de olika länderna. Från sex veckor i vissa tyska delstater, Nederländerna och Storbritannien, till 13 veckor i Litauen, Portugal och Italien och ända upp till 15 veckor i Bulgarien.

Rapporten "The Organisation of the Academic Year in Europe" visar istället läsårstider för den högre utbildningen i 38 olika europeiska länder.

Rapporten The Organisation of School Time in Europe 2019-2020 (pdf)

Rapporten The Organisation of the Academic Year in Europe 2019-2020 (pdf)

Eurydike – utbildning i Europa

Eurydike är ett stöd för dig som vill veta mer om utbildningssystem och utbildningspolitik i Europa. Eurydikenätverket samordnas av EU och UHR är nationellt kontor i Sverige.

Senast uppdaterad: 16 februari 2023