Skolåret i grundskolan och gymnasieskolan börjar i september i de flesta länder i Europa. Antalet skoldagar varierar mellan 157 dagar i flamländska Belgien till 200 dagar i Danmark och Italien, visar Eurydike-rapporten "Organisation of School Time in Europe".

Förutom sommarlov har de flesta länder ytterligare fyra lovperioder fördelade runt jul och nyår samt under hösten och våren. Sommarlovets längd varierar stort mellan de olika länderna. Från sex veckor i vissa tyska delstater, Nederländerna och Storbritannien, till 13 veckor i Litauen, Portugal och Italien och ända upp till 15 veckor i Bulgarien.

Rapporten "The Organisation of the Academic Year in Europe" visar istället läsårstider för den högre utbildningen i 38 olika europeiska länder.

Eurydike förklarar utbildningssystemen

Eurydikenätverkets roll är att förklara hur Europas olika utbildningssystem är organiserade och hur de fungerar. Genom sitt arbete främjar Eurydike förståelse, samarbete, förtroende och rörlighet på internationell nivå. Nätverket består av nationella enheter i europeiska länder och samordnas av EU-kommissionen. UHR är nationellt kontor för Eurydikenätverket i Sverige.

Kontakt för mer information

Madelen Charysczak och Linnea Möller, utredare
Telefon: 010-470 03 00
E-post: fornamn.efternamn(at)uhr.se

Senast uppdaterad: 28 januari 2020