Lyssna

Europeisk jämförelse: Likvärdigheten i skolan i Europa

Hur påverkar de europeiska ländernas utbildningssystem likvärdigheten i skolan? En ny rapport från Eurydike analyserar hur strukturer och regelverk i olika länder påverkar elevernas resultat i internationella kunskapsmätningar.

I Eurydike-rapporten "Equity in school education in Europe – Structures, policies and student performance" undersöks hur olika faktorer påverkat elevers resultat i undersökningar som PISA, PIRLS och TIMSS. I rapporten jämförs Europas utbildningssystem utifrån:

  • Tillgång till och kvalitet i förskolan
  • Hur skolan finansieras
  • Vilka olika utbildningsvägar och skoltyper som erbjuds
  • Hur regler för skolval och urvalsgrunder ser ut
  • Vilka regler som gäller för när elever kan tvingas gå om en klass
  • Enskilda skolors autonomi, ansvar och handlingsutrymme
  • Insatser och stöd som erbjuds skolor med socioekonomiskt svaga elever.

Rapporten ger också exempel på hur olika europeiska länder arbetar med att främja skolans likvärdighet och lyfter fram förslag för att öka likvärdigheten.

Mariya Gabriel, EU-kommissionär med ansvar för bland annat utbildning och ungdomsfrågor, menar i rapporten att covid-19-krisen medför ökade utmaningar som sannolikt kan förvärra de ojämlikheter som finns. EU-länderna måste därför göra samordnade ansträngningar för att hantera denna situation och stödja studenter som har svårigheter.

Rapporten

Eurydikerapporten "Equity in school education in Europe – Structures, policies and student performance" (11 MB, pdf)

Sammanfattning av Eurydikerapport: "Eurydice Brief. Equity in school education in Europe: Structures, policies and student performance" (pdf)

Eurydike – utbildning i Europa

Eurydike är ett stöd för dig som vill veta mer om utbildningssystem och utbildningspolitik i Europa. Eurydikenätverket samordnas av EU och UHR är nationellt kontor i Sverige.

Senast uppdaterad: 20 februari 2023