Osäkra villkor och höga krav på universitetslärare i Europa

Universitetslärare vid europeiska lärosäten ställs inför stora utmaningar. Dels är förväntningarna från politiker höga, dels är studentgrupperna heterogena med olika behov och förutsättningar. Det visar en ny rapport från Eurydike.

Eurydike är ett nätverk för information om utbildningssystem och utbildningspolitik i Europa, med uppgift att stödja och utveckla informationsutbyte inom dessa områden. I nätverket ingår de 28 EU-länderna samt Norge, Island, Schweiz, Liechtenstein, Montenegro, Serbien, Makedonien och Turkiet.

Rapporten "Modernisation of Higher Education in Europe: Academic Staff – 2017" presenterar lärarnas arbetsvillkor. Den som vill satsa på en akademisk karriär får räkna med att konkurrensen är hård och att det kan ta lång tid att få en tillsvidareanställning.

Rapporten visar också att:

  • Lärare vid universitet och högskolor i Europa är en heterogen grupp
  • Anställningsvillkor och fördelningen mellan undervisning och forskning kan skilja sig åt betydligt
  • Europeiska lärosäten har ofta långtgående självständighet när det gäller personalfrågor och kompetensförsörjning
  • Villkoren kring behörighetskrav, rekrytering och anställning regleras i allmänhet centralt
  • Garanterad anställningstrygghet är inte längre regeln
  • Jämställdhet mellan könen är än så länge ofta en målsättning snarare än verklighet
  • Även om nationella kvalitetssäkringssystem i många länder granskar undervisning och forskning, utvärderas sällan lärosätens arbete med personalfrågor.

Sök rapporten på Eurydikes webbsida:

Eurydice, Comparative Reports på EU-kommissionens webbplats

Senast uppdaterad: 1 september 2022