Skolåret i grundskola och gymnasium börjar i september i de flesta länder i Europa. Antalet skoldagar varierar mellan 162 dagar i Frankrike och 200 dagar i Danmark och Italien, visar Eurydike-rapporten "Organisation of School Time".

Förutom sommarlov har de flesta länder ytterligare fyra  lovperioder: höstlov, jul och nyår, vinterlov samt påsk/vårlov. Sommarlovets längd varierar stort mellan de olika länderna. Från sex veckor i vissa tyska delstater, Nederländerna och Storbritannien, till 13 veckor i Litauen, Portugal, Turkiet och Italien och ända upp till 15 veckor i Bulgarien. 

Läs hela rapporten här (pdf)

Eurydike förklarar utbildningssystemen

Eurydikenätverkets roll är att förklara hur Europas olika utbildningssystem är organiserade och hur de fungerar. Genom sitt arbete främjar Eurydike förståelse, samarbete, förtroende och rörlighet på internationell nivå. Nätverket består av nationella enheter i europeiska länder och samordnas av EU-kommissionen. UHR är nationellt kontor för Eurydikenätverket i Sverige

Mer information

Kontakta utredarna Madelen Charysczak eller Linnea Möller, enheten för analys och uppföljning av internationella frågor. 
Telefon: 010-470 03 00
E-post: fornamn.efternamn(at)uhr.se

Senast uppdaterad: 24 mars 2021