Skolåret i grundskola och gymnasium börjar i september i de flesta länder i Europa. Antalet skoldagar varierar mellan 162 dagar i Frankrike och 200 dagar i Danmark och Italien. Förutom sommarlov så råder fyra huvudsakliga lovperioder: höstlov, jul och nyår, vinterlov samt påsk/vårlov. Sommarlovets längd varierar kraftigt mellan länderna. Från sex veckor i vissa tyska delstater, Nederländerna och Storbritannien, tretton veckor i Litauen, Portugal, Turkiet och Italien och ända upp till femton veckor i Bulgarien.

Senast uppdaterad: 26 juni 2018