Skolåret i grundskola och gymnasium börjar i september i de flesta länder i Europa. Antalet skoldagar varierar mellan 162 dagar i Frankrike och 200 dagar i Danmark och Italien, visar Eurydike-rapporten "Organisation of School Time".

Förutom sommarlov har de flesta länder ytterligare fyra  lovperioder: höstlov, jul och nyår, vinterlov samt påsk/vårlov. Sommarlovets längd varierar stort mellan de olika länderna. Från sex veckor i vissa tyska delstater, Nederländerna och Storbritannien, till 13 veckor i Litauen, Portugal, Turkiet och Italien och ända upp till 15 veckor i Bulgarien. 

Om Eurydike
Eurydike-nätverkets roll är att förstå och förklara hur Europas olika utbildningssystem är organiserade och hur de fungerar. Genom sitt arbete främjar Eurydike förståelse, samarbete, förtroende och rörlighet på internationell nivå. Nätverket består av nationella enheter i europeiska länder och samordnas av EU. Universitets- och högskolerådet (UHR) är nationellt kontor för Eurydikenätverket i Sverige.

Du kan ladda ned hela rapporten som pdf, längst ned på denna sida.

Senast uppdaterad: 28 januari 2020