Språkkunskaper är en nyckel för Europas framtid

EU har som mål att unga ska kunna två främmande språk. Europeiska grundskoleelever lär sig engelska allt tidigare och i större utsträckning. Det visar en jämförelse med hur det var för drygt tio år sedan.

Rapporten Key data on teaching languages at school in Europe visar hur undervisningen i främmande språk utvecklas i europeiska länder. Fokus ligger främst på moderna språk, men det finns också information och jämförelser om regionala språk, minoritetsspråk och klassiska språk. Underlaget till rapporten är insamlat av Eurydikenätverket, och kompletterat med uppgifter från Eurostat och data från två internationella OECD-undersökningar.

Engelskkunskaperna ökar alltså. Andelen elever som lär sig två främmande språk i grundskolan har däremot inte ökat de senaste tio åren. I Sverige kan elever från årskurs sex välja att lära sig ett modernt språk. I de flesta andra europeiska länder måste elever börja läsa ytterligare ett främmande språk någon gång mellan 10 och 16 år.

Spanska är förstavalet

På högstadiet och högskoleförberedande gymnasieprogram ligger andelen elever som läser främmande språk i Sverige över genomsnittet i Europa. Men bland eleverna på yrkesprogrammen i Sverige lär sig i mycket färre ytterligare ett språk utöver engelska än elever på yrkesprogram i andra länder. I svenska skolor är det vanligare att eleverna väljer att läsa spanska än tyska och franska. För elever i andra europeiska länder är tyska och franska är vanligare språkval.

Modersmålet talas inte alltid i skolan

Många elever använder inte skolspråket i sin hemmiljö, utan har ett annat modersmål. I Sverige är det vanligare jämfört med många andra europeiska länder. Förutom de officiella språken talas det i Europa en rad regionala språk eller minoritetsspråk. Ungefär hälften av de europeiska utbildningssystemen tillhandahåller även undervisning i dessa språk.

Språklärare behöver fortbildas

För att språklärare ska kunna fördjupa sig i språket de undervisar i ställer många länder krav på eller erbjuder möjligheter att fortbilda sig utomlands under utbildningen eller i anställningen. Allt fler europeiska språklärare fortbildar sig utomlands, men svenska språklärare som undervisar på högstadiet deltar i lägre utsträckning än genomsnittet för EU. Svenska språklärares mobilitet har heller inte ökat i samma utsträckning de senaste tio åren som den har gjort för språklärare från andra europeiska länder.

Rapport samt statistiska data: Key data on teaching languages at school in Europe

Eurydike – utbildning i Europa

Eurydike är ett stöd för dig som vill veta mer om utbildningssystem och utbildningspolitik i Europa. Eurydikenätverket samordnas av EU och UHR är nationellt kontor i Sverige.

Senast uppdaterad: 3 april 2023