Nyckelfakta om undervisning i främmande språk i europeiska skolor

Europa är en kontinent med stor språklig mångfald. Idag finns det fler än 60 officiella språk och det breda språkutbudet ökar med de senaste migrationsströmmarna. Här kan du läsa Eurydikes nya rapport ”Key Data on Teaching Languages at School in Europe – 2017 Edition”.

Vilka är de tio vanligaste främmande språken? Hur länge studerar skolelever i Europa främmande språk? Reser språklärare utomlands för att träna upp sina respektive, främmande språk? Detta är bara några av alla frågeställningar som rapporten besvarar.

Årets rapport presenterar  nyckeluppgifter om skolans undervisningsspråk  i Europa. Den redogör också för utbildningspolitik för undervisning och språkinlärning i 42 olika europeiska utbildningssystem.

Fokus är undervisning på främmande språk, men här finns också lite information om såväl minoritetsspråk som klassiska språk i läroplanen.

Rapporten tar också upp de språkstödåtgärder som är tillgängliga för nyanlända elever.

Flera olika källor används i rapporten, inklusive Eurydikenätverket, Eurostat, och OECD:s internationella PISA- och TALIS-undersökningar.

Eurydikes data täcker alla länder inom EU samt Bosnien och Hercegovina, Schweiz, Island, Liechtenstein, Montenegro, Makedonien, Norge, Serbien och Turkiet.

Sök rapporten på Eurydikes webbsida:

Eurydice, Comparative Reports på EU-kommissionens webbplats

Senast uppdaterad: 13 januari 2023