Vilka utbildningspolitiska reformer har förbättrat elevers grundläggande färdigheter och hur har förskoleverksamheterna runt om i Europa utvecklats? I rapporten ”Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe – 2019” beskrivs av hur utbildningen i Europa utvecklats de senaste fem åren.

Rapporten ger också en kort översikt av de större utbildningsreformerna som ägt rum i Europa de senaste åren.

Ökat fokus på yrkesskicklighet

Bland annat märks ett allt större fokus på professionalisering av personal. Finland har till exempel höjt minimikravet för alla eller för en stor del av personalen inom förskolan. I några länder ska lärarutbildningen lägga mer fokus på hur man hanterar grupper av elever med olika behov och förmågor, vilket är en utmaning för många lärare idag.

Få reformer inom högre utbildning

Inom högre utbildning har relativt få reformer ägt rum. Fler länder har dock infört kvantitativa mål för att öka deltagandet och förbättra resultat bland underrepresenterade grupper. 

Läs rapporten här (pdf)

Ingår i utbildningsöversikt

Eurydikerapporten om indikatorer ingår i den utbildningsöversikt som EU-kommissionen presenterade den 26 september i år och som är en del av den årliga uppföljningen av EU 2020-målen (Education and Training, Monitor 2019).

Läs Structural Indicators for Monitoring Education Systems and Training in Europe här(pdf)

Eurydike – om utbildningsystem i Europa

Eurydike är ett stöd för dig som vill veta mer om utbildningssystem och utbildningspolitik i Europa. Nätverket samordnas av EU och UHR är nationellt kontor i Sverige.

Mer information

Kontakta utredarna Madelen Charysczak eller Linnea Möller, enheten för analys och uppföljning av internationella frågor.
Telefon: 010-470 03 00
E-post: fornamn.efternamn(at)uhr.se

Senast uppdaterad: 24 mars 2021