Hur ser de olika utbildningssystemen ut i Europa?

Hur organiseras de olika utbildningssystemen i Europas länder? I Eurydike-rapporten ”The Structure of the European Education Systems” finns svaren på hur utbildning organiseras i Europa, från förskola till högskola.

Rapporten sammanfattar strukturen hos de vanligaste europeiska utbildningssystemen, under hela utbildningskedjan, från förskola till högskola för läsåret 2019/2020. I rapporten hittar du nationella schematiska diagram, en förklarande vägledning och en karta som visuellt visar de viktigaste organisatoriska modellerna för obligatorisk utbildning.

Här presenteras information om 43 europeiska utbildningssystem och täcker 38 länder som deltar i EU:s Erasmus+program.

Rapporten The structure of the European Education Systems (pdf)

Eurydike förklarar utbildningssystemen

Eurydikenätverkets roll är att förklara hur Europas olika utbildningssystem är organiserade och hur de fungerar. Genom sitt arbete främjar Eurydike förståelse, samarbete, förtroende och rörlighet på internationell nivå. Nätverket består av nationella enheter i europeiska länder och samordnas av EU-kommissionen. UHR är nationellt kontor för Eurydikenätverket i Sverige.

Senast uppdaterad: 13 januari 2023