Terminsavgifter och studiestöd för högre utbildning – europeisk jämförelse

I vilka europeiska länder är det gratis att studera på högskolan? Vilka länder har högst terminsavgifter? Vilket ekonomiskt stöd erbjuds studenter och har alla samma rätt till stöd? Varje år presenterar Eurydikenätverket en rapport som beskriver och jämför de olika regler för avgifter och studiestöd som finns i Europa.

Omslag Eurydikerapporten National Student Fee and Support Systems in European Higher EducationI rapporten ”National Student Fee and Support Systems in European Higher Education” beskriver och jämför Eurydikenätverket de europeiska ländernas olika regler för terminsavgifter och studiestöd för innevarande läsår. Rapporten redovisar vilka avgifter som tas ut och vilka studentgrupper som är avgiftsskyldiga. Den jämför också ländernas studiestödsystem, inklusive nivåerna på generella bidrag och lån, samt eventuella skatteförmåner och familjetillägg.

Den senaste rapporten, för läsåret 2020/2021, ger även exempel på olika ekonomiska stödåtgärder som länderna satt in för att stödja högskolestuderande under pandemin.

Rapporten omfattar EU:s 27 medlemsstater samt Storbritannien, Albanien, Bosnien och Hercegovina, Schweiz, Island, Liechtenstein, Montenegro, Nordmakedonien, Norge, Serbien och Turkiet.

Eurydikerapporten "National Student Fee and Support Systems in European Higher Education" (pdf, 7 MB)

Eurydike – utbildning i Europa

Eurydike är ett stöd för dig som vill veta mer om utbildningssystem och utbildningspolitik i Europa. Eurydikenätverket samordnas av EU och UHR är nationellt kontor i Sverige.

Senast uppdaterad: 16 februari 2023