I vilka europeiska länder är det gratis att studera på högskolan? Vilka länder har högst terminsavgifter? Vilket ekonomiskt stöd erbjuds studenter och har alla samma rätt till stöd? Varje år presenterar Eurydikenätverket en rapport som beskriver och jämför de olika regler för avgifter och studiestöd som finns i Europa.

Ladda ner rapporten "National Student Fee and Support Systems in European Higher Education" (7 MB, pdf)

I rapporten ”National Student Fee and Support Systems in European Higher Education” beskriver och jämför Eurydikenätverket de europeiska ländernas olika regler för terminsavgifter och studiestöd för innevarande läsår. Rapporten redovisar vilka avgifter som tas ut och vilka studentgrupper som är avgiftsskyldiga. Den jämför också ländernas studiestödsystem, inklusive nivåerna på generella bidrag och lån, samt eventuella skatteförmåner och familjetillägg.

Den senaste rapporten, för läsåret 2020/2021, ger även exempel på olika ekonomiska stödåtgärder som länderna satt in för att stödja högskolestuderande under pandemin.

Rapporten omfattar EU:s 27 medlemsstater samt Storbritannien, Albanien, Bosnien och Hercegovina, Schweiz, Island, Liechtenstein, Montenegro, Nordmakedonien, Norge, Serbien och Turkiet.

Till rapporten "National Student Fee and Support Systems in European Higher Education" (pdf, 7 MB)

Eurydike förklarar utbildningssystem i Europa

Eurydikenätverkets roll är att förklara hur Europas olika utbildningssystem är organiserade och hur de fungerar. Genom sitt arbete främjar Eurydike förståelse, samarbete, förtroende och rörlighet på internationell nivå. Nätverket består av nationella enheter i europeiska länder och samordnas av EU-kommissionen. Universitets- och högskolerådet (UHR) är nationellt kontor för Eurydikenätverket i Sverige.

Mer information

Kontakta utredarna Madelen Charysczak eller Linnea Möller, enheten för utredning och analys av internationella frågor i Visby.
Telefon: 010-470 03 00
E-post: fornamn.efternamn(at)uhr.se

Senast uppdaterad: 24 mars 2021