Hur mycket undervisningstid får elever i den svenska grundskolan jämfört med eleverna i övriga Europa? Eurydikerapporten Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe – 2020/21 beskriver undervisningstiden i 39 europeiska utbildningssystem.

Lärare visar två grundskoleelever var de ska läsa i en bok

Rapporten visar hur undervisningstimmarna fördelas över olika ämnen och över olika årskurser, med fokus på undervisningstiden för läsning, skrivning, matematik samt natur- och samhällsorienterande ämnen.

Utökad undervisningstid i matematik

Sverige hör, tillsammans med Lettland och Kroatien, till de länder med mest undervisningstid i matematik räknat i procent av den totala undervisningstiden. Från och med läsåret 2019/20 utökades undervisningstiden i matematik i grundskolan i Sverige.

Undervisningstid i SO-ämnen

Sverige sticker också ut när det handlar om undervisningstid i samhällsorienterande ämnen.  Tillsammans med Turkiet hör Sverige till de länder där elever på lågstadiet får störst andel undervisningstid i samhällsorienterande ämnen.

I naturorienterande ämnen får elever i Danmark, Finland och Estland mer undervisning än eleverna i Sverige.

Statistik och faktauppgifter i rapporten kommer från EU-nätverket Eurydike och OECD-nätverket NESLI.

Länk till rapporten Instruction Time som pdf (11 MB)

Eurydike förklarar utbildningssystemen

Eurydikenätverkets roll är att förklara hur Europas olika utbildningssystem är organiserade och hur de fungerar. Genom sitt arbete främjar Eurydike förståelse, samarbete, förtroende och rörlighet på internationell nivå. Nätverket består av nationella enheter i europeiska länder och samordnas av EU-kommissionen. UHR är nationellt kontor för Eurydikenätverket i Sverige.

Länk till mer information om Eurydikenätverket i Sverige

Länk till Eurydikes encyklopedi över de nationella utbildningsystemen i Europa

Mer information

Kontakta utredare Madelen Charysczak, enheten för analys och uppföljning av internationella frågor. 
Telefon: 010-470 03 00
E-post: fornamn.efternamn(at)uhr.se

 

Senast uppdaterad: 6 september 2021