Lyssna

Utbildningssystemen i Europa

Hur organiserar länderna i Europa sina utbildningssystem? Svaren finns i en ny rapport och en översiktlig broschyr från Eurydike. Publikationerna beskriver 39 utbildningssystem – från förskola till högskola.

Rapporten heter "The Structure of the European Education Systems 2021/22" och beskriver i schematiska, nationella diagram hur utbildningarna är organiserade i nuläget.

Broschyren "Compulsory Education in Europe 2021/22" innehåller kortfattad information om den obligatoriska undervisningen. Sammanlagt är det 39 europeiska utbildningssystem som beskrivs och rapporterna täcker 37 länder som deltar i EU:s Erasmus+program.

Eurydikerapporten The Structure of the European Education Systems 2021/22 (pdf)

Broschyren Compulsory Education in Europe 2021/22 (pdf)

Eurydike – utbildning i Europa

Eurydike är ett stöd för dig som vill veta mer om utbildningssystem och utbildningspolitik i Europa. Eurydikenätverket samordnas av EU och UHR är nationellt kontor i Sverige.

Senast uppdaterad: 16 februari 2023