Hur organiseras de olika utbildningssystemen i Europas länder? I två nya Eurydike-rapporter finns svaren. Där beskrivs 43 utbildningssystem – från förskola till högskola.

Omslag till de två EurydikerapporternaDen första rapporten heter "The Structure of the European Education Systems 2019/20" och beskriver i schematiska, nationella diagram hur utbildningarna är organsierade under läsåret 2019/2020. Den andra rapporten – Compulsory Education in Europe 2019/20 – innehåller kortfattad information om den obligatoriska undervisningen. Sammanlagt är det 43 europeiska utbildningssystem som beskrivs och rapporterna täcker 38 länder som deltar i EU:s Erasmus+program.

Eurydike – om utbildningsystem i Europa

Eurydike är ett stöd för dig som vill veta mer om utbildningssystem och utbildningspolitik i Europa. Nätverket samordnas av EU och UHR är nationellt kontor i Sverige.

Kontakt

Kontaktpersoner på UHR är Madelen Charysczak och Linnea Möller, enheten för analys och uppföljning av internationella frågor.
Telefon: 010-470 03 00
E-post: fornamn.efternamn(at)uhr.se

Senast uppdaterad: 28 januari 2020