Hur organiseras de olika utbildningssystemen i Europas länder? Svaren finns i en ny rapport och en översiktlig broschyr från Eurydike. Där beskrivs 43 utbildningssystem – från förskola till högskola.

Rapporten heter "The Structure of the European Education Systems 2020/21" och beskriver i schematiska, nationella diagram hur utbildningarna är organiserade under läsåret 2020/2021.

Broschyren "Compulsory Education in Europe 2020/21" innehåller kortfattad information om den obligatoriska undervisningen. Sammanlagt är det 43 europeiska utbildningssystem som beskrivs och rapporterna täcker 38 länder som deltar i EU:s Erasmus+program.

Läs rapporten The Structure of the European Education Systems 2020/21 här (pdf)

Läs broschyren Compulsory Education in Europe 2020/21 här (pdf)

Eurydike – om utbildningsystem i Europa

Eurydike är ett stöd för dig som vill veta mer om utbildningssystem och utbildningspolitik i Europa. Nätverket samordnas av EU och UHR är nationellt kontor i Sverige.

Mer information

Kontakta utredarna Madelen Charysczak eller Linnea Möller, enheten för analys och uppföljning av internationella frågor.
Telefon: 010-470 03 00
E-post: fornamn.efternamn(at)uhr.se

Senast uppdaterad: 17 november 2020