På styrgruppsmötet den 15 maj 2023 beslutade styrgruppen att arbetsområdet omvärldsbevakning och analys ska avvecklas.

Baserat på underlag och diskussion kom mötesdeltagarna gemensamt fram till att arbetsområdet ska avvecklas. Det beslutades också att kvarvarande arbetsområden och sekretariatet vid behov spelar in internationaliseringsfrågor till UKÄ:s nätverk för samordning av uppföljning, utvärdering och analys. Utöver det beslutades att sekretariatet ska arbeta med att förstärka befintlig omvärldsbevakning på Plintwebben.

Läs mer om styrgruppsmötet.