Plints styrgrupp träffas och beslutar om aktuella frågor rörande Plints verksamhet.

Arrangör

Plint

Kontaktperson

Anders Ahlstrand och Maria Högemark
plint@uhr.se