Marika Amartey är innovations- och forskningsråd på Sveriges ambassad i London. Här är hennes omvärldsspaning från Storbritannien.

Marika Amartey, innovations- och forskningsråd i London Marika Amartey, innovations- och forskningsråd i London

UK återvänder som partner i Horisont Europa…

I förra veckan stod det klart att efter nästan tre år av utanförskap, associeras Storbritannien åter till det europeiska forskningsprogrammet Horisont Europa. Lättnaden var påtaglig hos akademi och innovationsindustri på båda sidor av den engelska kanalen. För Sverige har Storbritannien länge varit en mycket viktig forskningspartner, inte minst i Europasamarbetet. Associeringsavtalet om Storbritanniens deltagande i EU-programmen undertecknades aldrig när handelsavtalet mellan Storbritannien och EU godkändes. Efter inrättandet av utträdesavtalet blev Storbritanniens deltagande i EU-programmen ett förhandlingsobjekt i andra politiska frågor relaterade till EU-utträdet, i synnerhet avseende Nordirlandprotokollet. Sedan folkomröstningen har osäkerheten varit stor hos såväl brittisk akademi, forsknings- och innovationsintensiv industri som hos forskningsfinansiärer. I praktiken har det inneburit viss minskning i deltagandet i Horisontprojekt, emellertid inte så markant som befarats. Detta förklaras delvis av den budgetgaranti som brittiska regeringen lanserade för att säkerställa forskningsfinansiering för brittiska deltagare.

…och stärker retoriken till fördel för forskning och innovation

I väntan på associering har den brittiska regeringen kraftsamlat för att stärka positioneringen som en världsledande vetenskapsnation. Våren har kantats av betydande tillkännagivanden för akademi, forskning- och innovationssektorerna i Storbritannien. I mars lanserade premiärminister Sunak ett nytt strategiskt ramverk för vetenskap och teknologi,
Science and Technology Framework – taking a systems approach to UK science and technology.
En välkomnad komponent i ramverket är de fem teknologier som brittiska regeringen utsett som kritiska för såväl den ekonomiska tillväxten som för viljan att bli världsledande: AI, syntetisk biologi, framtidens telekommunikation, halvledare samt kvantteknologi.
Arbetet stödjs av premiärministerns råd för vetenskap och teknologi.

Sverige positionerar sig som kunskapsnation…

I januari 2022 lanserades kontoret för forskning och innovation vid svenska ambassaden i London (OSI London). Sedan öppnandet har intresset för strategiskt samarbete varit mycket stort från både svenskt och brittiskt håll. En rad högnivåmöten har ägt rum med syfte att bygga nyskapande plattformar och forum för bilateral dialog och kontoret tar löpande emot besökare från såväl lärosäten som myndigheter och forskningsrelaterade organisationer.

I rollen som innovations- och forskningsråd besökte jag nyligen Stockholm tillsammans med övriga innovations- och forskningsråd och deltog i en rad seminarier och rundabordssamtal med syfte att diskutera globala och nationella strategier och åtaganden för forskning, innovation och högre utbildning. Se till exempel IVA Event: Hur ska Sverige möta den ökande globala konkurrensen?

…genom nya bilaterala avtal

För drygt ett år sedan anslöt sig länderna till ett bilateralt samverkansavtal (MoU) för life science. Flera samarbetsinitiativ med ledande experter har sedan dess initierats inom genomik, kliniska prövningar samt AMR och ATMP.

Kort om Marika Amartey

Marika är statsvetare och har tidigare arbetat med export- och investeringsfrämjande, varit nationell expert på EU-Kommissionens DG Connect för frågor som rör forskning och innovation samt arbetat som teknisk konsult i näringslivet.