Påverka världen till det bättre. Här hittar du olika tjänster som finns att söka inom EU.

I EU-institutionerna får du arbeta med aktuella frågor som det talas om i nyheterna varje dag. Det kan vara klimatfrågor, migration, säkerhet och mobilkommunikation.Varje dag träffar du kollegor från alla EU-länder. Den internationella och flerspråkiga arbetsmiljön är både stimulerande och berikande. Man kan praktisera eller arbeta i trevliga städer med rikt kulturbud som Bryssel, Luxemburg och Strasbourg, men även runtom i Europa och på EU:s delegationer i hela världen.

Både personer med och utan högskoleexamen kan söka tjänsterna, det står alltid angivet vad som krävs i annonsen.

Se gärna våra webbinarier som tar upp tjänster vi söker. Deltar gör personer som har den roll vi söker - du får många bra tips!

EU behöver din kompentens så tveka in att söka! UHR kan ge stöd med ansökan och urvalsprov samt tipsa om olika tjänster. 

I Facebookgruppen Nätverk för framtida EU-karriär läggs jobbannonser ut kontinuerligt. Gå gärna med i gruppen och du vill veta mer.  

Tjänster att söka

EU söker specialister inom it-forensik samt operativ och strategisk analys

Europeiska kommissionen söker handläggare inom områdena it-forensik samt operativ och strategisk analys. De specialister som får anställning (lönegrad AD 7) kommer främst att arbeta vid Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf). Vi söker experter som passar en av de tre profilerna nedan. Observera att du bara kan söka till ett område.

Område 1 – It-forensik
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att förbereda it-forensiska operationer i samarbete med utredare. Du kommer att inspektera och identifiera digitala lagringsmedier och data för relevanta operationer på it-området. Du samlar in relevanta digitala lagringsmedier och erhåller data genom att skapa it-forensiska avbilder med hjälp av specialiserad forensisk utrustning och programvaruverktyg. Du kommer använda it-forensiska avbilder för att söka efter och identifiera de mest relevanta data i det ärende som är under utredning, göra en grundläggande analys av den datan och utarbeta it-forensiska rapporter.

Område 2 – Operativ och strategisk analys
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att snabbt och i god tid tillhandahålla operativa analyser för Olafs utredningar rörande EU:s inkomster och utgifter. Du kommer att söka, extrahera och analysera data och information från Europeiska kommissionen, kommersiella databaser, öppna källor samt forensiska data som erhållits i samband med Olafs utredningar. Du kommer att utveckla underrättelse- och analysmetoder med hjälp av den senaste tillgängliga programvaran och genomföra kvalitativa och kvantitativa strategiska analyser för att främja en evidensbaserad politik för bekämpande av bedrägerier och förebyggande av bedrägerier.

Område 1 – It-forensik
Du måste ha en universitetsexamen på minst fyra år (eller tre år) som är relevant för arbetsuppgifterna, eller yrkesutbildning/yrkeskvalifikationer motsvarande nivå 7 (eller nivå 6) i den europeiska referensramen för kvalifikationer (EQF) som är relevant för arbetsuppgifterna och erkänd/styrkt av en medlemsstat eller ett offentligt nationellt eller internationellt organ, följt av minst sex års (respektive sju års) yrkeserfarenhet som it-forensiker till stöd för utredningar av korruption och/eller ekonomisk brottslighet.

Område 2 – Operativ och strategisk analys
Du måste ha en universitetsexamen på minst fyra år (eller tre år) som är relevant för arbetsuppgifterna, eller yrkesutbildning/yrkeskvalifikationer motsvarande nivå 7 (eller nivå 6) i den europeiska referensramen för kvalifikationer (EQF) som är relevant för arbetsuppgifterna och erkänd/styrkt av en medlemsstat eller ett offentligt nationellt eller internationellt organ, följt av minst sex års (respektive sju års) yrkeserfarenhet som analytiker till stöd för utredningar av korruption och/eller ekonomisk brottslighet, eller som strategisk analytiker till stöd för politiken för bedrägeribekämpning. 

Närmare uppgifter om krav på utbildning och urvalskriterier, urvalsförfarandet och hur du ansöker finns på: digitalforensics-operationalanalysis.eu-careers.eu.

Du kan ansöka från och med den 7 oktober fram till den 9 november 2021 kl. 12.00 (centraleuropeisk tid). Referens: EPSO/AD/395/21

EU söker bedrägeriutredare och experter på bedrägeribekämpning


Europeiska kommissionen söker bedrägeriutredare och experter på bedrägeribekämpning inom områdena EU-utgifter och  korruptionsbekämpning samt tull och handel, tobak och varumärkesförfalskade varor. De som får anställning som utredare (lönegrad AD7) eller experter (lönegrad AD9) kommer främst att arbeta vid Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf). 

Område 1 – Utredningar och operationer som rör bedrägeri inom EU-utgifter och korruptionsbekämpning

Bedrägeriutredare (AD 7): Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att genomföra utredningar som rör EU:s utgifter och inkomster, korruptionsbekämpning och allvarliga tjänstefel som begåtts av EU-anställda. Experter på bedrägeribekämpning (AD 9): Du har en hög grad av specialisering och leder utredningar och operationer som rör utgifter och inkomster och korruptionsbekämpning, och tillhandahåller expertstöd på hög nivå för dem.

Område 2 – Utredningar och operationer mot bedrägeri inom tull och handel, tobak och varumärkesförfalskade varor

Bedrägeriutredare (AD 7): Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att genomföra utredningar som rör tull och handel, tobak eller varumärkesförfalskade varor. Experter på bedrägeribekämpning (AD 9): Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att leda utredningar och operationer som rör tull och handel, tobak eller varumärkesförfalskade varor, och tillhandahålla expertstöd för dem.

Utredare (AD7): Område 1/Område 2: Du måste ha en universitets- eller högskoleutbildning på minst fyra år, och därefter minst sex års yrkeserfarenhet – eller en universitets- eller högskoleutbildning på minst tre år, och därefter minst sju års yrkeserfarenhet – som utredare, polis eller annan tjänsteman som genomför utredningar inom respektive verksamhetsområde.

Experter (AD9): Område 1/Område 2: Du måste ha en universitets- eller högskoleutbildning på minst fyra år, och därefter minst tio års yrkeserfarenhet – eller en universitets- eller högskoleutbildning på minst tre år, och därefter minst elva års yrkeserfarenhet – av utredningar inom respektive verksamhetsområde. Din yrkeserfarenhet ska omfatta minst tre års erfarenhet av att leda komplexa utredningar (t.ex. gränsöverskridande utredningar, utredningar med flera gärningsmän även på nationell nivå, komplexa tillvägagångssätt, ytterst känsliga utredningar eller utredningar i internationella sammanhang).

Närmare uppgifter om krav på utbildning och behörighetskriterier, urvalsförfarandet och hur du ansöker finns på: antifraud-investigators-experts.eu-careers.eu.

Du kan ansöka från och med den 7 oktober fram till den 9 november 2021 kl. 12.00 (centraleuropeisk tid). Referens: EPSO/AD/394/21

EU söker tekniker och teknisk stödpersonal

Kunnig inom Teknik? 

Europeiska kommissionen, Europaparlamentet, Europeiska unionens råd, Europeiska unionens domstol, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, revisionsrätten och Regionkommittén söker tekniker och teknisk stödpersonal. 

Tekniker område 1/område 2/område 3: Du har en eftergymnasial utbildning som är direkt anknuten till arbetsuppgifterna inom det valda området och därefter minst 3 års relevant yrkeserfarenhet, eller gymnasieutbildning och därefter minst 6 års relevant yrkeserfarenhet.

Tekniker, område 1 

AV-tekniker och konferenstekniker: Dina huvuduppgifter är att utforma, beställa och konfigurera audiovisuell infrastruktur, t.ex. mötes- och sändningsanläggningar, och vid behov använda och felsöka sådan infrastruktur. Godkända sökande till denna profil kommer främst att rekryteras i Bryssel och Luxemburg.

Tekniker, område 2

Byggnadstekniker: Dina huvuduppgifter är att bistå vid projektledning inom byggnation och renovering av byggnader, infrastrukturförvaltning, specialiserad teknik, energi- och miljöförvaltning av byggnader m.m. Godkända sökande till denna profil kommer främst att rekryteras i Bryssel och Luxemburg.

Tekniker, område 3 

Laboratorietekniker: Du ansvarar för utformning, installation och underhåll av tekniska anläggningar och laboratorier som huvudsakligen används av Europeiska kommissionens gemensamma forskningscentrum (JRC). Godkända sökande till denna profil kommer främst att rekryteras vid JRC i Ispra (Italien), Karlsruhe (Tyskland), Petten (Nederländerna) och Geel (Belgien).

Uttagningsprov för tekniker (EPSO/AST/150/21).

Laboratorieteknisk stödpersonal: Du utför driftsuppgifter i samband med utformning, förvaltning och underhåll av tekniska anläggningar och laboratorier som huvudsakligen används av Europeiska kommissionens
gemensamma forskningscentrum (JRC). Godkända sökande kommer främst att rekryteras vid JRC i Ispra (Italien), Karlsruhe (Tyskland), Petten (Nederländerna) och Geel (Belgien).

För att kunna ansöka måste du vara medborgare i ett EU-land och ha fördjupade kunskaper i ett av EU:s officiella språk och tillfredsställande kunskaper i antingen engelska eller franska. Du måste också uppfylla
följande kriterier som varierar beroende på uttagningsprov och områden.

Laboratorieteknisk stödpersonal: Du har en eftergymnasial utbildning på minst 1 år som är direkt anknuten till arbetsuppgifterna, eller gymnasieutbildning och därefter minst 3 års relevant yrkeserfarenhet, eller minst 1 års yrkesutbildning och därefter minst 3 års yrkeserfarenhet, båda med anknytning till arbetsuppgifterna.

Uttagningsprov för laboratorieteknisk stödpersonal (EPSO/AST-SC/11/21).

Du kan ansöka från och med den 23 september till den 26 oktober 2021 kl. 12.00. 

Närmare uppgifter om krav på utbildning och urvalskriterier, urvalsförfarandet och hur du ansöker finns på Epsos webbplats.

 

Senast uppdaterad: 18 oktober 2021