Genomförda aktiviteter och webbinarier

Är du intresserad av en EU-karriär och vill veta mer om vad som krävs för att lyckas? UHR:s webbinarier tar upp relevanta aspekter som är bra att veta när du söker arbete och praktik. Dessutom får du en inblick i hur det är att arbeta vid EU:s institutioner.

Arbeta med transportfrågor vid EU:s institutioner 

Har du jobbat med transportfrågor? Är du intresserad av en internationell karriär och vill jobba i ett multikulturellt team? EU söker nu handläggare inom transportområdet. Ansökan är öppen från och med 5 oktober till och med 7 november 2023. Universitets- och högskolerådets träffar Asia Riazantceva, samordnare EU-rekrytering, Mona Björklund, direktör vid Generaldirektoratet för transport och rörlighet (GD Move), Europeiska kommissionen, som berättar om GD Move arbete, samt Anette Sonnbäck, handläggare strategisk EU-rekrytering, Sveriges ständiga representation, som berättar om vilket stöd Sveriges ständiga representation kan erbjuda till svenska kandidater på reservlistan. Vi går igenom ansöknings- och urvalsprocessen samt svarar på frågor.

Få svar på dina frågor om Blue Book-praktik

Mellan 18 juli och 31 augusti kan du söka Europeiska kommissionens betalda praktik, Blue Book. Titta på inspelningen av UHR:s webbinarium som hölls den 28 juni där vi träffar Europeiska kommissionens programhandläggare Alisa Riechmann och Elisavet Kozakou som arbetar med Blue Book-praktik samt Ifigeniya Biserova-Stoilova, Blue Book-praktikant. Du får information om praktikprogrammet, ansöknings- och urvalsprocessen samt svar på de vanligaste frågorna.

Rådets arbete med krishanteringsfrågor

Den 27 juli öppnar urvalsförfarande för handläggare inom krishantering, migration och inre säkerhet. Urvalsförfarandet kommer att genomföras i enlighet med den nya snabbare, smidigare och mer tillgänglig urvalsmodellen. Urvalsförfarande för handläggare gäller AD7-nivå och personer på reservlistan kommer först och främst ha möjlighet att söka lediga tjänster med tillsvidareanställning på Europaparlamentet, Rådet, Europeiska kommissionen och Europeiska utrikestjänsten.

För att ta redan på hur Rådets generalsekretariat arbeta med krishantering träffar vi Gustav, utsänd nationellexpert och politisk handläggare, på Rådets generalsekretariat, enheten för yttre förbindelser (säkerhet och krishantering). Gustav berättar om Rådets arbete med krishantering, om sitt arbete på Rådet och om livet i Bryssel.

Arbete med migration och inre säkerhet på EU-kommissionen

Den 27 juli öppnar urvalsförfarande för handläggare inom krishantering, migration och inre säkerhet. Vi har träffat Karolina Hjers, handläggare på Europeiska kommissionens generaldirektoratet för migration och inrikes frågor, enheten för organiserad brottslighet: bekämpandet av människohandel, för att ta reda på hur Europeiska kommissionen arbetar med migration och inre säkerhet och vad rollen som handläggare inom migration och inre säkerhet innebär.

Karriärmöjligheter för forskare vid JRC

Europeiska kommissionens gemensamma forskningscentrum (Joint Research Centrum, JRC) tar fram oberoende och evidensbaserad kunskap och vetenskap och bidrar till en EU-politik med positiva effekter för samhället. JRC erbjuder möjligheter till praktik och anställning för forskare inom olika områden. Vi träffar Sabine Henzler, Director Strategy & Impact vid JRC, för att prata om centrumet och om vilka karriärmöjligheter finns vid JRC för högskolestuderande, doktorander och unga och erfarna forskare.

Att arbeta som ekonom inom EU:s förvaltning

Under sommaren 2023 öppnar urvalsförfarande för nationalekonomer. Urvalsförfarande för nationalekonomer gäller AD6-nivå och personer på reservlistan kommer först och främst ha möjlighet att söka lediga tjänster med tillsvidareanställning på Europeiska kommissionens generaldirektorat för ekonomi och finans (GD ECFIN). För att ta reda på mer information om GD ECFIN och om arbete som ekonom vid Europeiska kommissionen träffar vi Helena Hernnäs, policyhandläggare vid GD ECFIN.

Mer information om GD ECFIN på EU-kommissionens webbplats

Karriärmöjligheter vid Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, EIOPA, är EU:s tillsynsmyndighet för tjänstepensioner och försäkring som inrättades 2011. EIOPA har sitt kontor i Frankfurt am Main, Tyskland. Vi träffar Sirpa Bratthall Andersson, enhetschef, försäkringstillsyn vid EIOPA. Sirpa berättar om EIOPA:s arbete, karriärmöjligheter vid myndigheten samt om livet i Frankfurt.

Om Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, EIOPA:s webbplats

Praktikmöjligheter vid EU-domstolen

Europeiska unionens domstol erbjuder varje år ett begränsat antal avlönade praktikplatser vid ledamöternas kabinett (domstolen och tribunalen) samt vid institutionens olika tjänsteavdelningar. Det finns två praktikperioder och två ansökningsomgångar per år. Man söker mellan 1 juli och 15 september för praktikperiod 1 mars – 31 juli och för praktikperiod 16 september – sista februari söker man mellan 1 februari och 15 april varje år. Tilda Sandberg, före detta praktikant och nuvarande juristlingvist vid EU-domstolens svenska översättningsenhet, berättar om sin erfarenhet som praktikant och svara på alla frågor om ansökningsprocessen, flytten till Luxemburg och arbetsuppgifter under praktikperioden.

Mer information om praktikmöjligheter vid EU-domstolen: curia.europa.eu

Karriärmöjligheter vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) sköter EU-rättigheterna för varumärken och formgivning. Myndigheten ansvarar för europeiskt observatorium avseende intrång i immateriella rättigheter och databasen över anonyma verk. EUIPO inrättades 1994. Huvudkontoret är i Alicante, Spanien. Elna Isaksson, teamledare på varumärkesavdelningen vid EUIPO berättar om myndighetens arbete, karriärmöjligheter och livet i Alicante. EUIPO, Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

EU-praktik för alla åldrar

Finns det åldersgräns för en EU-praktik? Är det värt att satsa på en EU-praktik om man har flera år av arbetslivserfarenhet? Michael och Karin, praktikanter vid Europaparlamentet i Luxemburg, svarar på frågor och förklarar varför EU-praktik passar alla åldrar.

Praktikplatser vid rådets generalsekretariat

Vill du veta mer om praktik vid Rådets generalsekretariat? Asia Riazantceva, samordnare EU-rekrytering på UHR, träffar Lina Ersborg, handläggare press och kommunikation, Europeiska rådets generalsekretariat och Anette Sonnbäck, handläggare strategisk EU-rekrytering, Sveriges Ständiga representation vid EU och före detta praktikant vid rådets generalsekretariat och pratar om praktik, praktik ansökan och ge tips och råd om hur man skriver en lyckad praktikansökan.

Karriärmöjligheter vid Europeiska unionens rymdprogrambyrå (EUSPA)

Europeiska unionens rymdprogrambyrå (EUSPA) stöder EU:s mål att få ut största möjliga avkastning från investeringarna i globala system för satellitnavigering (GNSS) i form av säkerhet, fördelar för användarna, ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft. EUSPA bevakar allmänintresset i samband med programmen för det europeiska globala systemet för satellitnavigering (GNSS) Egnos och Galileo samt jordobservationsprogrammet Copernicus och programmet för statlig satellitkommunikation (Govsatcom). Vi träffar Sjúrður Djurhuus, HR-handläggare vid EUSPAs HR-avdelningen för att ta reda på vilka möjligheter till praktik och arbete finns vid EUSPA. Mer information finns via euspa.europa.eu

Samtal om miljöfrågor

Susanne Lindahl, handläggare i enheten för luftkvalitetsfrågor vid Europeiska kommissionens generaldirektorat för miljöpolitik (DG ENV), berättar om kommissionens arbete med miljöfrågor.

Samtal om klimatfrågor

Christofer Ahlgren, policyhandläggare inom klimatfinansfrågor vid Europeiska kommissionens generaldirektorat för klimatpolitik (DG CLIMA), berättar om kommissionens arbete med klimatfrågor.

Betald praktik på Europaparlamentet eller andra EU-institutioner

Den 4 oktober anordnade Europaparlamentets Tillsammans i Europa i samarbete med UHR ett informationsseminarium om EU-praktikmöjligheter. Funderar du på framtiden och vill veta mer om praktikmöjligheter vid EU-institutioner, byråer och organ? Titta på inspelningen för att ta reda på vilka praktikprogram som finns inom EU:s förvaltning och vem som kan erbjuda stöd och vägledning. 

Samtal om Eurostat

Eurostat är EU:s statistikkontor som publicerar högkvalitativa europeiska statistikuppgifter och indikatorer, så att man kan jämföra olika länder och regioner. Åsa Önnerfors, handläggare i statistik för hållbarhetsindikatorer vid Eurostat berättar om sin karriär på Eurostat och om karriärmöjligheter och livet i Luxemburg. För mer information om Eurostat: Eurostats webbplats.

Samtal om Gemenskapens växtsortsmyndighet

Gemenskapens växtsortsmyndighet, Community Plant Variety Office (CPVO) inrättades 1995 i Angers i Frankrike. Myndigheten uppmuntrar innovation av nya växtsorter genom att till en rimlig kostnad bedöma förädlarnas ansökningar om växtförädlarrätt, ge dem riktlinjer och hjälpa dem att utöva sina rättigheter. Genom att skydda nya växtsorter i hela EU värnar man förädlarnas intressen och ser till att deras investeringar i forskning och innovation lönar sig.För att ta reda på mer om CPVO:s arbete träffade vi Annamaria Sideri, Head of Administration Unit, Anna Verdini, Internal Control Auditor, och Sascha van der Veen, Communication trainee. Mer information om myndigheten finns på cpvo.europa.eu.

Karriärmöjligheter vid ACER

Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter, ACER, kompletterar och samordnar de nationella tillsynsmyndigheternas arbete på EU-nivå. Målet är en inre energimarknad för el och naturgas i EU. Vi träffade Silvia Manessi, HR-chef vid ACER, för att prata om byråns arbete och karriärmöjligheter vid ACER. Mer information om byrån finns via ACER

Administrativa chefer vid EU-delegationer

Europeiska utrikestjänsten (EEAS) med bas i Bryssel och EU-delegationer i hela världen är EU:s diplomatiska kår med uppgift att göra EU:s utrikespolitik mer samstämmig och effektiv för att öka EU:s internationella inflytande. Carl Westerberg, förvaltningschef vid EU-delegation i Island, berättar om EEAS och om sitt arbete som administrativ eller förvaltningschef vid en EU-delegation. Ansökan öppnar den 14 juli 2022.

Karriärmöjligheter vid DG DEFIS: handläggare och experter inom försvarsindustrin och rymdfrågor

Europeiska kommissionens generaldirektorat för försvarsindustri och rymdfrågor, GD Defis, bidrar till en konkurrenskraftig och innovativ försvarsindustri och ansvarar för genomförandet av EU:s rymdprogram (Copernicus, Galileo, Egnos). Inför kommande urvalsförfarande för handläggare och experter inom försvarsindustri och rymdfrågor träffade vi Dr. Gustaf Winroth, biträdande enhetschef på GD Defis, för att ställa frågor om deras arbete och om kommande karriärmöjligheter. 

Karriärmöjligheter vid Europeiska centralbanken

Europeiska centralbanken arbetar för Europa. Att jobba för ECB är att arbeta för prisstabilitet i euroområdet och se till att människors pengar är säkra på banken.

Vill du veta vilka karriärmöjligheter finns vid ECB? Universitets- och högskolerådet anordnade ett webbinarium där vi berättar om möjligheter till praktik och arbete vid ECB.

Under vårt webbinarium får du träffa svenskar som arbetar och praktiserar på ECB. Kom ihåg att genom praktik och arbete på ECB kan du hjälpa till att göra skillnad.

Deltagare:

  • Sofia Lundgren, Finansiell riskanalytiker, avdelningen för risk management inom riskanalys
  • Sara Jarrolf Prager, HR administratör, avdelningen för Employee services
  • Lou Regen, Trainee inom intern kommunikation
  • Moderator: Asia Riazantceva, samordnare EU-rekrytering, Universitets- och högskolerådet

Karriärmöjligheter vid ECDC

Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) hjälper EU-länderna att stoppa spridningen av infektionssjukdomar. Huvudkontor ligger i Solna, Sverige. Emma Wiltshire, Expert för krisberedskap och insats, berättar om centrumets arbete och om vilka möjligheter till praktik och arbete som finns vid ECDC.

Prata praktik med oss 

Funderar du på framtiden och vill veta mer om praktikmöjligheter vid EU-institutioner? Vill du få erfarenhet av att arbeta i en internationell miljö med kollegor från 27 länder? Eller lära dig mer om EU-arbetet i praktiken, antingen på hemmaplan eller utomlands? Snart öppnar ansökan till praktik på Europaparlamentet under hösten 2022. Passa på att prata praktik med oss och få svar på dina frågor! 

Kanske vill du lära dig mer om en specifik sakfråga som miljö, transporter eller säkerhetspolitik? Eller att arbeta vid EU-insitutioner med juridik, språk eller mediaarbete? Oavsett bakgrund och intresse är praktikmöjligheterna vid EU:s institutioner många. 

Varmt välkommen till ett digitalt informationsmöte om EU-praktik. Vi kommer att prata om vad det innebär att göra praktik på Europarlamentet eller andra EU-institutioner, hur ansökan går till, vilka behörighetskrav som finns och hur mycket betalt du får. Du kommer att få lyssna till Amanda Bucht och Linnéa Nordström som är tidigare praktikanter på Europaparlamentets kontor i Sverige samt Asia Riazantceva som är samordnare för EU-rekrytering på Universitets- och högskolerådet.  

Karriärmöjligheter vid Europeiska unionens domstol (ledamöternas kabinett)

Asia Riazantceva, samordnare EU-rekrytering på Universitets- och högskolerådet, träffar Angelica Ericsson, rättssekreterare hos den irländske domaren vid EU-domstolen, och Vildan Hrustemova, rättssekreterare hos den polske domaren vid EU-domstolen. De prata om möjligheter till praktik och arbete vid ledamöternas kabinett (EU-domstolen). Mer information på Europeiska unionens domstols webbsida. 

Karriärmöjligheter vid Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa, ger oberoende vetenskapliga råd om livsmedelsrisker. Råden ligger till grund för EU:s lagar, regler och beslutsfattande och bidrar till att skydda konsumenterna. Asia Riazantceva, samordnare EU-rekrytering på Universitets- och högskolerådet, träffar Lisa Brovall, offentlig upphandlare vid Efsa, och pratar om myndigheten, möjligheter till praktik och arbete vid Efsa samt livet i Parma, Italien. Mer information på Efsa webbsida

Karriärmöjligheter vid Europeiska revisionsrätten

Asia Riazantceva, samordnare EU-rekrytering, Universitets- och högskolerådet pratar med Håkan Hellström, högre revisor, Europeiska revisionsrätten om karriär som revisor vid Revisionsrätten och livet i Luxemburg. Du hittar mer information om institutionens uppdrag och arbete samt möjligheter till praktik och arbete vid Europeiska revisionsätten

Samtal med Valeri Lindholm från Europeiska unionens domstol i Luxemburg

Vill du veta mer om möjligheter till praktik och arbete vid Europeiska unionens domstol? Asia Riazantceva, samordnare EU-rekrytering på Universitets- och högskolerådet, träffar Valeri Lindholm, juristlingvist på den svenska översättningsenheten vid Generaldirektoratet för flerspråkighet vid EU-domstolen i Luxemburg. Du får tips och information om karriärmöjligheter vid EU-domstolen. Mer information om Europeiska unionens domstol.

Samtal: Magnus Kumlin, enhetschef, enhet för design och utveckling, GD SMART Europeiska unionens råd

Vill du veta mer om hur EU:s institutioner arbetar med informations- och kommunikationsteknik (IKT)? Snart öppnar ansökan för assistenter och handläggare inom fem olika IKT-områden. Asia Riazantceva, samordnare EU-rekrytering vid Universitets- och högskolerådet, träffar Magnus Kumlin, enhetschef, enhet för design och utveckling, GD SMART, Europeiska unionens råd. De samtalar om vilka arbetsuppgifter man kan förvänta sig, vilken profil som passar bäst och varför bör man satsa på att skicka in sin ansökan inom ett av nio urvalsförfaranden inom IKT.

Samtal: Catarina Malmberg, Generaldirektorat för hälsa och livsmedelssäkerhet DG SANTE samt Isabella Ismail, Generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och inkludering DG EMPL

Inför ansökan till Europeiska kommissionens Blue Book Traineeship anordnade Universitets- och högskolerådet ett webbinarium den 10 januari 2022. Samordnare EU-rekrytering Asia Riazantceva träffar nuvarande praktikanter och pratar om Blue Book praktik, ansöknings- och urvalsprocessen. Medverkar gör: Catarina Malmberg (Generaldirektorat för hälsa och livsmedelssäkerhet, DG SANTE) och Isabella Ismail (Generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och inkludering, DG EMPL), Titta på vårt samtal och få information samt tips och råd om hur man skriver en lyckad ansökan till Blue Book Traineeship. Mer information om praktik på Europeiska kommissonens webbsida.

Samtal: Annette Westberg, Policy Senior Assistent, Generaldirektorat för Havfrågor och Fiske

Asia Riazantceva, samordnare EU-rekrytering på Universitets- och högskolerådet träffar Annette Westberg, Policy Senior Assistent, Generaldirektorat för Havsfrågor och Fiske (DG MARE) Europeiska kommissionen. De pratar om urvalsförfarande inom havsfrågor och fiske. Lyssna och få inspiration innan du skickar din ansökan den 11 januari 2022.  

Nätverksträff: Ett steg närmare din EU-karriär

Vill du veta mer om vilka möjligheter till arbete och praktik som finns vid EU:s institutioner, byråer och organ? Undrar du varför det är så viktigt att fler svenskar arbetar inom EU:s förvaltning? Lyssna på vår nätverksträff och ta reda på hur vi kan hjälpa dig att ta ett steg närmare din EU-karriär!

Samtal med Charlotte Arwidi, enhetschef med ansvar för "Strategi och analys för korruption- och bedrägeribekämpning

Asia Riazantceva, samordnare EU-rekrytering, Universitets- och högskolerådet i samtal med Charlotte Arwidi, enhetschef med ansvar för “Strategi och analys för korruptions- och bedrägeribekämpning”, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF).

Samtal med Stefano Leucci, Legal and Technology Officer vid Europeiska datatillsynsmannen

Lyssna på vårt samtal och ta reda på varför bör du söka tjänsten som handläggare inom dataskydd vid EU:s institutioner.

Asia Riazantceva, samordnare EU-rekrytering på Universitets- och högskolerådet, träffade Stefano Leucci, Legal and Technology Officer vid Europeiska datatillsynsmannen.

De tar upp urvalsförfarande för handläggare inom dataskydd. Stefano berättar om de arbetsuppgifter som handläggare inom dataskydd har och delar med sig av sina tankar, grundkunskaper och erfarenheter som kan gynna potentiella sökande. Han informerar även om myndigheten Europeiska datatillsynsmannen. 

Samtal: Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete 

Vad: Ett samtal mellan Nataša Bošković, minsterråd, Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen och Cecilia Thorfinn, enhetschef för kommunikationsavdelningen och t.f. enhetschef omvärldsrelationer och organisationsstyrning, Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust).
När: Inspelning från den 4 juni 2021.


EU:s byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust) hjälper nationella myndigheter med rättslig samordning och samarbete för att bekämpa terrorism och grov organiserad brottslighet som drabbar flera EU-länder. Nataša Bošković, minsterråd, Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen, träffar Cecilia Thorfinn, enhetschef för kommunikationsavdelningen och t.f. enhetschef omvärldsrelationer och organisationsstyrning, Eurojust. Ceciila berättar om sin karriärväg in i EU:s förvaltning och om spännande karriärmöjligheter vid Eurojust. Läs mer på Eurojust.se

Samtal: Europeiska bankmyndigheten

Vad: Ett samtal mellan Nataša Bošković, minsterråd, Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen, och Tomas Meri från Europeiska bankmyndigheten (EBA).
När: Inspelning från den 19 maj. 

Europeiska bankmyndigheten är en EU-byrå som ska bidra till en enhetlig reglering och tillsyn av banksektorn i alla EU-länder. Målet är att skapa en effektiv, öppen och stabil inre marknad för bankprodukter i EU.

Nataša Bošković, minsterråd, Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen, träffar Tomas Meri, statistiker, Europeiska bankmyndigheten, som berättar om sin karriärväg från Försäkringskassan till EBA. De diskuterar karriärmöjligheter (praktik och arbete) på EBA och vad som krävs för att lyckas med en EU-karriär. Mer om myndigheten hittar du på Europeiska banken webbsida. 

Samtal: Europeiska arbetsmyndigheten

Vad: Ett samtal mellan Nataša Bošković, minsterråd, Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen, och Karlis Lapsa, National Liaison Officer. 
När: Inspelning från den 11 maj. 

Europeiska arbetsmyndigheten (ELA) inrättades den 31 juli 2019. ELA ska se till att EU:s regler om arbetskraftens rörlighet och samordning av social trygghet tillämpas på ett rättvist och verkningsfullt sätt samt göra det lättare för allmänheten och näringslivet att utnyttja fördelarna med den inre marknaden. Myndigheten ska främja ett smidigt och effektivt arbete som bidrar till att lösa problem på de områden som omfattas av förordningen. Vi träffade Karlis Lapsa, National Liaison Officer, och ställde frågor om ELA:s arbete, karriärmöjligheter och hur det är att arbeta på en myndighet i uppbyggnadsfas.

Samtal: Experter på tekniskt stöd till EU-ländernas strukturreformer och experter på Schengenregelverket

Vad: Ett samtal mellan Nataša Bošković, minsterråd, Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen, Catherine Delacour, Head of Sector – Return, DG HOME, Europeiska kommissionen och Louise Wandahl Jensen, Policy Officer/Economist, Det Danske Skatteministerium,SNE vid Europeiska kommissionen, DG REFORM.
När: Inspelning från den 23 april.

Ett spännande samtal där vi får veta hur det är att arbeta med de här frågorna som det nu finns att söka urvalsförfarande för (experter på tekniskt stöd till EU-ländernas strukturreformer och experter på Schengenregelverket). Viktigt att veta är att i samtalet representerar inte Catherine och Louise Europeiska kommissionen och urvalsförfarandet för experter på tekniskt stöd till EU-ländernas strukturreformer och experter på Schengenregelverket. 

Nätverksträff: Ett steg närmare din EU-karriär

Universitets- och högskolerådet tillsammans med Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen i ett webbinarium där de berättar om alla de möjligheter som finns till arbete och praktik vid EU:s institutioner, byråer och organ. Gästtalare är Catherine Delacour, Head of Sector – Return, DG HOME, Europeiska kommissionen. Catherine berättar om sin EU-karriär och svarar på frågor.
 
Asia Riazantceva, samordnare EU-rekrytering, Universitets- och högskolerådet, Nataša Bošković, ministerråd, och Natalie Imani, handläggare EU-rekrytering, Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen medverkar och svarar på frågor om EU-rekryteringsprocess och EU-karriärmöjligheter.

Webbinarium: Urvalsförfarande för kärnkraftsinspektörer

Vad: Webbinarium om Urvalsförfarande för kärnkraftsinspektörer.
När: Inspelning från den 29 mars.

Ett informationwebbinarium om tjänsten kärnkraftsinspektör vid Europeiska kommissionen i Luxemburg. Mats Olsson arbetar som kärnkraftsinspektör vid Europeiska kommissionen och delar med sig av sitt arbete som samt svarar på frågor.

Samtal: Karriärmöjligheter vid Europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO)

Vad: Webbinarium om karriärmöjligheter vid Europeiska stödkontoret för asylfrågor.
När: Inspelning från den 26 mars.

Vill du veta mer om hur det är att arbeta vid Europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) i Malta? Funderar du på vad som behövs för att få anställning eller praktikplats vid EASO?

Lyssna på vårt inspirerande samtal med Daniel Sjöberg, Senior Dublinhandläggare, som ansluter från Valletta för att berätta om EASO, om sitt jobb och för att svara på dina frågor.

Till sidans topp

Samtal: Karriärmöjligheter vid Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)

Vad: Inspelning från ett samtal med Nataša Bošković, minsterråd, Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen och Jonas Grimheden, Programme Manager – Supporting Human Rights Systems Institutional Cooperation & Networks, Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter. 
När: Inspelning från den 25 mars (20 min).

Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter är en EU-byrå för grundläggande rättigheter och som ger objektiva, faktabaserade råd till EU:s och medlemsländernas beslutsfattare. Byrån bidrar därmed till mer välgrundade debatter, strategier och lagar om grundläggande rättigheter, särskilt när det gäller diskriminering, tillgång till rättslig prövning, rasism och främlingsfientlighet, uppgiftsskydd, brottsoffers rättigheter och barns rättigheter. Byrån bidrar även till att främja och skydda de grundläggande rättigheterna i hela EU och samarbetar med sina partner för att samla in och analysera uppgifter genom socialrättslig forskning och för att informera och öka kunskapen om rättigheter.

Till sidans topp

Samtal: Karriärmöjligheter vid Europeiska kommissionens Gemensamma forskningscentrumet (JRC)

Vad: Inspelning från ett samtal med Asia Riazantceva, samordnare EU-rekrytering, Universitets- och högskolerådet och Karl Fredrik Nilsson, Senior Expert vid Europeiska kommissionens gemensamma forskningscentrumet (Joint Research Centre).
När: Inspelning från den 15 mars (25 min).

Till sidans topp

Samtal: Karriärmöjligheter hos European Maritime Safety Agency (EMSA)

Vad: Inspelning från ett samtal med Nataša Bošković, minsterråd, Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen och Anna Bizzozero, Administrativ handläggare för CISE, Department 2 – Safety, Security and Surveillance, Europeiska sjösäkerhetsbyrån (EMSA).
När: Inspelning från den 5 mars (30 min).

Anna berättade om karriärmöjligheter vid EMSA, vilka frågor byrån arbetar med och hur det är att bo och arbeta i Lissabon på en EU-byrå. Anna pratade även om sin karriärväg, från statsanställd på en svenskmyndighet, nationell expert och nu som Temporary Agent på EMSA. Anna rekommenderar alla svenskar att våga söka kontrakttjänster på EU-myndigheter. Lyssna och inspireras.

Samtal: Karriärmöjligheter hos Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå (Enisa)

Vad: Inspelning från ett samtal med Nataša Bošković, minsterråd, Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen och Jörgen Samuelsson, Cybersäkerhetsexpert-Cybersäkerhetscertifiering vid Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå (Enisa).
När: Inspelning från den 23 februari, (35 min).

Webbinarium: inför ansökan till handläggare inom hållbart jordbruk och landsbygdsutveckling

Vad: Inspelning från webbinarium om ansökan till urvalsförfarande till handläggare inom hållbart jordbruk och landsbygdsutveckling. Vi tar upp många bra tips kring ansökan och svarar på olika inkommna frågor. 
När: Inspelning från den 4 februari, (30min).

Hur är det att arbeta som handläggare med fokus på hållbart jordbruk och landsbygdsutveckling vid Europeiska kommissionen och hur gör man för att söka den typ av arbete?

Agneta Sturesson, assisterande handläggare pâ DG AGRI (Unit Implementation support and IACS), berättar om sitt arbete. Du får tips på vad du ska tänka på om du vill söka tjänst som handläggare inom hållbart jordbruk och landsbygdsutveckling (AD6).

Asia Riazantceva, samordnare för EU-rekrytering på UHR och Nataša Bošković, Minister Counsellor på Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen, inleder och avslutar webbinariet.

Till sidans topp

Webbinarium: inför ansökan till urvalsförfarande svenskspråkiga översättare

Vad: Webbinarium om ansökan till urvalsförfarande svenskspråkiga översättare. Vi tar upp många bra tips kring ansökan och svarar på olika inkommna frågor. 
När: Inspelning från den 27 januari (45min).

Hur är det att arbeta som översättare på Europeiska kommissionen och hur gör man för lyckas med sin ansökan?

Eva Bartholdson, som är översättare på DG Translation vid Europeiska kommissionen, berättar om vad det innebär att vara översättare i EU:s förvaltning. Du kommer också få tips på vad du ska tänka på om du vill söka tjänst som översättare (AD5).

Hon kommer bland annat att berätta vilka arbetsuppgifter en översättare vid Europeiska kommissionen har och hur en vanlig arbetsdag ser ut. Asia Riazantceva, samordnare för EU-rekrytering på UHR inleder och avslutar webbinariet. Som deltagare kommer du att ha möjlighet att ställa egna frågor och inspireras inför att skicka din egen ansökan.

Till sidans topp

Webbinarium: Europeiska investeringsbanken – vad gör den?

Vad: Webbinarium: Europeiska investeringsbanken – karriärmöjligheter.
När: Inspelning från den 8 okt 2020. 

Om man trivs i en internationell miljö och vill jobba med något som betyder något är det här en spännande möjlighet. Liisa Raasakka, Head of the EIB Group representation in Sweden, kommer att berätta om Europeiska investeringsbanken och Europeiska investeringsfonden som ligger i Luxemburg samt hur det går till när man söker en tjänst eller traineeplats.

Moderator: Nataša Bošković, ministerråd, Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen.

Till sidans topp

Webbinarium:  Junior Professionals in Delegation (JPD)  

Vad: Webbinarium från den 3 december 2020 om EU:s praktikprogram Junior Professionals in Delegation. Vi tar upp många bra tips kring ansökan och svarar på olika inkommna frågor. 

JPD-programmet riktar sig till unga akademiker som är intresserade av en internationell karriär. Det ger också unga kvalicerade akademiker möjlighet att få erfarenhet från praktik inom EU:s utrikestjänst (EEAS) och EU:s delegationer över hela världen och att få en djupare insikt i deras arbete med att genomföra EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. 

Till sidans topp

Webbinarium: College of Europe

Vad: Inspelat webbinarium från den 18 november 2020 om College of Europe. UHR i samarbete med College of Europe, gästtalare, Oleksandr Hleba, College of Europe alumn, akademisk assistent.

Utbildning vid College of Europe är meriterande för dig som önskar arbeta inom EU. Enligt The Times är ”College of Europe, i den medeltida belgiska staden Brygge, för den europeiska politiska eliten vad Harvard Business School är för amerikanskt näringsliv. Det är ett drivhus där ambitiösa och talangfulla går för att knyta kontakter”.

UHR administrerar stipendier för studier vid College of Europe. Stipendiet är ett bidrag till kost och logi under utbildningen. Den studerande får själv stå för övriga kostnader, till exempel kursavgift och resor.

Webbinarium: Praktikmöligheter vid Europaparlamentet

Vad: Inspelat webbinarium på engelska från den 29 oktober 2020 om praktik vid Europaparlamentet. 

Nyfiken på Europaparlamentets arbete och vill få en inblick i Europaparlamentets vardag?  Om svaret är ja, är praktik vid Europaparlamentet något för dig. Joel Pereira, Staff File Manager European Parliament, berättar möjligheterna till praktik. Webbinariet handlar om praktikmöjligheter som bland annat Schuman Traineeship. 

Hur är det att arbeta som sekreterare i EU:s institutioner och hur gör man för att söka den typ av arbete?

Vad: Inspelat webbinarium från den 25 juli 2020 om att arbeta som sekreterare i EU (30 min).

Till sidans topp

Bygg din drömkarriär – starta med Blue Book!

Vad: Inspelat webbinarium från den 20 juli 2020 som handlar om hur du skriver en bra praktikansökan till Blue Book Traineeship (cirka 60 min). 

EU söker specialister inom yttre förbindelser -få inspiration och tips i vårt webbinarium

Vad: Inspelat webbinarium från den 14 juli 2020 om Handläggare yttre förbindelser (45 min). 

Till sidans topp

Senast uppdaterad: 23 oktober 2023