Är du intresserad av en EU-karriär och vill veta mer om vad som krävs för att lyckas? UHR:s webbinarier tar upp relevanta saker som är bra att veta när du söker arbete och praktik, samt att du får en inblick i hur det är att arbeta vid EU:s institutioner.

Nätverksträff: Ett steg närmare din EU-karriär

Vill du veta mer om vilka möjligheter till arbete och praktik som finns vid EU:s institutioner, byråer och organ? Undrar du varför det är så viktigt att fler svenskar arbetar inom EU:s förvaltning? Lyssna på vår nätverksträff och ta reda på hur vi kan hjälpa dig att ta ett steg närmare din EU-karriär!

Deltagare:
Anna Smedeby, Head of Sector for Selection Board Management and Training, European Personnel Selection Office
Nikita Feiz, handläggare strategisk EU-rekrytering, Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen
Asia Riazantceva, samordnare EU-rekrytering, Universitets- och högskolerådet.

Samtal med Charlotte Arwidi, enhetschef med ansvar för "Strategi och analys för korruption- och bedrägeribekämpning

Asia Riazantceva, samordnare EU-rekrytering, Universitets- och högskolerådet i samtal med Charlotte Arwidi, enhetschef med ansvar för “Strategi och analys för korruptions- och bedrägeribekämpning”, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF).
 
Samtal med Stefano Leucci, Legal and Technology Officer vid Europeiska datatillsynsmannen

Lyssna på vårt samtal och ta reda på varför bör du söka tjänsten som handläggare inom dataskydd vid EU:s institutioner.

Asia Riazantceva, samordnare EU-rekrytering på Universitets- och högskolerådet, träffade Stefano Leucci, Legal and Technology Officer vid Europeiska datatillsynsmannen.

De tar upp urvalsförfarande för handläggare inom dataskydd. Stefano berättar om de arbetsuppgifter som handläggare inom dataskydd har och delar med sig av sina tankar, grundkunskaper och erfarenheter som kan gynna potentiella sökande. Han informerar även om myndigheten Europeiska datatillsynsmannen. 

Frågor om EU-karriär? Vi har svar!

Vad: Den 9 juni svarade UHR på frågor om EU-karriär live på Instagram @eucareerssweden

Har du frågor om att söka jobb vid EU:s institutioner? Behöver du vägledning för att välja praktikprogram?
Asia Riazantceva, samordnare EU-rekrytering på Universitets- och högskolerådet informerar om EU-karriärmöjligheter, förklarar rekryteringsprocessen inom EU:s förvaltning och hjälper svenska sökande att förbereda sig inför varje steg av urvalsförfarandet eller att skriva en praktikansökan. 

EU Careers Swedens Instagramkonto

Samtal: Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete 

Vad: Ett samtal mellan Nataša Bošković, minsterråd, Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen och Cecilia Thorfinn, enhetschef för kommunikationsavdelningen och t.f. enhetschef omvärldsrelationer och organisationsstyrning, Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust).
När: Inspelning från den 4 juni 2021.
Arrangör: Universitets- och högskolerådet tillsammans med Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen.


EU:s byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust) hjälper nationella myndigheter med rättslig samordning och samarbete för att bekämpa terrorism och grov organiserad brottslighet som drabbar flera EU-länder. Nataša Bošković, minsterråd, Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen, träffar Cecilia Thorfinn, enhetschef för kommunikationsavdelningen och t.f. enhetschef omvärldsrelationer och organisationsstyrning, Eurojust. Ceciila berättar om sin karriärväg in i EU:s förvaltning och om spännande karriärmöjligheter vid Eurojust. Läs mer på Eurojust.se


Samtal: Europeiska bankmyndigheten

Vad: Ett samtal mellan Nataša Bošković, minsterråd, Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen, och Tomas Meri från Europeiska bankmyndigheten (EBA).
När: Inspelning från den 19 maj. 
Arrangör: Universitets- och högskolerådet tillsammans med Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen.

Europeiska bankmyndigheten är en EU-byrå som ska bidra till en enhetlig reglering och tillsyn av banksektorn i alla EU-länder. Målet är att skapa en effektiv, öppen och stabil inre marknad för bankprodukter i EU.

Nataša Bošković, minsterråd, Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen, träffar Tomas Meri, statistiker, Europeiska bankmyndigheten, som berättar om sin karriärväg från Försäkringskassan till EBA. De diskuterar karriärmöjligheter (praktik och arbete) på EBA och vad som krävs för att lyckas med en EU-karriär. Mer om myndigheten hittar du på Europeiska banken webbsida. 

Samtal: Europeiska arbetsmyndigheten

Vad: Ett samtal mellan Nataša Bošković, minsterråd, Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen, och Karlis Lapsa, National Liaison Officer. 
När: Inspelning från den 11 maj. 
Arrangör: Universitets- och högskolerådet tillsammans med Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen.

Europeiska arbetsmyndigheten (ELA) inrättades den 31 juli 2019. ELA ska se till att EU:s regler om arbetskraftens rörlighet och samordning av social trygghet tillämpas på ett rättvist och verkningsfullt sätt samt göra det lättare för allmänheten och näringslivet att utnyttja fördelarna med den inre marknaden. Myndigheten ska främja ett smidigt och effektivt arbete som bidrar till att lösa problem på de områden som omfattas av förordningen. Vi träffade Karlis Lapsa, National Liaison Officer, och ställde frågor om ELA:s arbete, karriärmöjligheter och hur det är att arbeta på en myndighet i uppbyggnadsfas.

Samtal: Experter på tekniskt stöd till EU-ländernas strukturreformer och experter på Schengenregelverket

Vad: Ett samtal mellan Nataša Bošković, minsterråd, Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen, Catherine Delacour, Head of Sector – Return, DG HOME, Europeiska kommissionen och Louise Wandahl Jensen, Policy Officer/Economist, Det Danske Skatteministerium,SNE vid Europeiska kommissionen, DG REFORM.
När: Inspelning från den 23 april.
Arrangör: Universitets- och högskolerådet tillsammans med Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen.

Ett spännande samtal där vi får veta hur det är att arbeta med de här frågorna som det nu finns att söka urvalsförfarande för (experter på tekniskt stöd till EU-ländernas strukturreformer och experter på Schengenregelverket). Viktigt att veta är att i samtalet representerar inte Catherine och Louise Europeiska kommissionen och urvalsförfarandet för experter på tekniskt stöd till EU-ländernas strukturreformer och experter på Schengenregelverket. 

Information om urvalsförfarandet finns hos European Personnel Selection Office.

Nätverksträff: Ett steg närmare din EU-karriär

Universitets- och högskolerådet tillsammans med Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen i ett webbinarium där de berättar om alla de möjligheter som finns till arbete och praktik vid EU:s institutioner, byråer och organ.

Gästtalare är Catherine Delacour, Head of Sector – Return, DG HOME, Europeiska kommissionen. Catherine berättar om sin EU-karriär och svarar på frågor.

Asia Riazantceva, samordnare EU-rekrytering, Universitets- och högskolerådet, Nataša Bošković, ministerråd, och Natalie Imani, handläggare EU-rekrytering, Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen medverkar och svarar på frågor om EU-rekryteringsprocess och EU-karriärmöjligheter.

Webbinarium: Urvalsförfarande för kärnkraftsinspektörer


Vad: Webbinarium om Urvalsförfarande för kärnkraftsinspektörer.
När: Inspelning från den 29 mars.
Arrangör: Universitets- och högskolerådet tillsammans med Europeiska kommissionen.

Ett informationwebbinarium för dig som vill söka tjänsten Kärnkraftsinspektör vid Europeiska kommissionen i Luxemburg.Mats Olsson, kärnkraftsinspektör vid Europeiska kommissionen, berättar om sitt arbete som kärnkraftsinspektör och svarar på frågor.

Till sidans topp

Samtal: Karriärmöjligheter vid Europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO)


Vad: Webbinarium om karriärmöjligheter vid Europeiska stödkontoret för asylfrågor.
När: Inspelning från den 26 mars.
Arrangör: UHR tillsammans med Europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO). 

Vill du veta mer om hur det är att arbeta vid Europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) i Malta? Funderar du på vad som behövs för att få anställning eller praktikplats vid EASO?

Lyssna på vårt inspirerande samtal med Daniel Sjöberg, Senior Dublinhandläggare, som ansluter från Valletta för att berätta om EASO, om sitt jobb och för att svara på dina frågor.

Till sidans topp

Samtal: Karriärmöjligheter vid Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)


Vad: Inspelning från ett samtal med Nataša Bošković, minsterråd, Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen och Jonas Grimheden, Programme Manager – Supporting Human Rights Systems Institutional Cooperation & Networks, Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter. 
När: Inspelning från den 25 mars (20 min).

Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter är en EU-byrå för grundläggande rättigheter och som ger objektiva, faktabaserade råd till EU:s och medlemsländernas beslutsfattare. Byrån bidrar därmed till mer välgrundade debatter, strategier och lagar om grundläggande rättigheter, särskilt när det gäller diskriminering, tillgång till rättslig prövning, rasism och främlingsfientlighet, uppgiftsskydd, brottsoffers rättigheter och barns rättigheter. Byrån bidrar även till att främja och skydda de grundläggande rättigheterna i hela EU och samarbetar med sina partner för att samla in och analysera uppgifter genom socialrättslig forskning och för att informera och öka kunskapen om rättigheter.

Till sidans topp

Samtal: Karriärmöjligheter vid Europeiska kommissionens Gemensamma forskningscentrumet (JRC)


Vad: Inspelning från ett samtal med Asia Riazantceva, samordnare EU-rekrytering, Universitets- och högskolerådet och Karl Fredrik Nilsson, Senior Expert vid Europeiska kommissionens gemensamma forskningscentrumet (Joint Research Centre).
När: Inspelning från den 15 mars (25 min).
Arrangör: UHR tillsammans med Europeiska kommissionen.

Till sidans topp

Samtal: Karriärmöjligheter hos European Maritime Safety Agency (EMSA)


Vad: Inspelning från ett samtal med Nataša Bošković, minsterråd, Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen och Anna Bizzozero, Administrativ handläggare för CISE, Department 2 – Safety, Security and Surveillance, Europeiska sjösäkerhetsbyrån (EMSA).
När: Inspelning från den 5 mars (30 min).
Arrangör: UHR tillsammans med Sveriges ständiga representation.

Anna berättade om karriärmöjligheter vid EMSA, vilka frågor byrån arbetar med och hur det är att bo och arbeta i Lissabon på en EU-byrå. Anna pratade även om sin karriärväg, från statsanställd på en svenskmyndighet, nationell expert och nu som Temporary Agent på EMSA. Anna rekommenderar alla svenskar att våga söka kontrakttjänster på EU-myndigheter. Lyssna och inspireras.

Till sidans topp

Samtal: Karriärmöjligheter hos Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå (Enisa)


Vad: Inspelning från ett samtal med Nataša Bošković, minsterråd, Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen och Jörgen Samuelsson, Cybersäkerhetsexpert-Cybersäkerhetscertifiering vid Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå (Enisa).
När: Inspelning från den 23 februari kl.10.00–10.35.
Arrangör: UHR tillsammans med Sveriges ständiga representation.

Till sidans topp

Webbinarium: inför ansökan till handläggare inom hållbart jordbruk och landsbygdsutveckling


Vad: Inspelning från webbinarium om ansökan till urvalsförfarande till handläggare inom hållbart jordbruk och landsbygdsutveckling. Vi tar upp många bra tips kring ansökan och svarar på olika inkommna frågor. 
När: Inspelning från den 4 februari kl.14.30–15.00.
Arrangör: UHR tillsammans med Europeiska kommissionen.

Hur är det att arbeta som handläggare med fokus på hållbart jordbruk och landsbygdsutveckling vid Europeiska kommissionen och hur gör man för att söka den typ av arbete?

Agneta Sturesson, assisterande handläggare pâ DG AGRI (Unit Implementation support and IACS), berättar om sitt arbete. Du kommer få tips på vad du ska tänka på om du vill söka tjänst som handläggare inom hållbart jordbruk och landsbygdsutveckling (AD6).

Asia Riazantceva, samordnare för EU-rekrytering på UHR och Nataša Bošković, Minister Counsellor på Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen, inleder och avslutar webbinariet.

Till sidans topp

Webbinarium: inför ansökan till urvalsförfarande svenskspråkiga översättare


Vad: Webbinarium om ansökan till urvalsförfarande svenskspråkiga översättare. Vi tar upp många bra tips kring ansökan och svarar på olika inkommna frågor. 
När: Inspelning från den 27 januari kl.10.00–10.45.
Arrangör: UHR tillsammans med Europeiska kommissionen.

Hur är det att arbeta som översättare på Europeiska kommissionen och hur gör man för lyckas med sin ansökan?

Eva Bartholdson, som är översättare på DG Translation vid Europeiska kommissionen, berättar om vad det innebär att vara översättare i EU:s förvaltning. Du kommer också få tips på vad du ska tänka på om du vill söka tjänst som översättare (AD5).

Hon kommer bland annat att berätta vilka arbetsuppgifter en översättare vid Europeiska kommissionen har och hur en vanlig arbetsdag ser ut. Asia Riazantceva, samordnare för EU-rekrytering på UHR inleder och avslutar webbinariet. Som deltagare kommer du att ha möjlighet att ställa egna frågor och inspireras inför att skicka din egen ansökan.

Till sidans topp

Webbinarium: Europeiska investeringsbanken – vad gör den?


Vad: Webbinarium: Europeiska investeringsbanken – karriärmöjligheter.
När: Inspelning från den 8 okt 2020. 
Arrangör: UHR i samarbete med Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen och EIB Group representation in Sweden.

Om man trivs i en internationell miljö och vill jobba med något som betyder något är det här en spännande möjlighet.

Liisa Raasakka, Head of the EIB Group representation in Sweden, kommer att berätta om Europeiska investeringsbanken och Europeiska investeringsfonden som ligger i Luxemburg samt hur det går till när man söker en tjänst eller traineeplats.

Moderator: Nataša Bošković, ministerråd, Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen.

Till sidans topp

Webbinarium:  Junior Professionals in Delegation (JPD)  


Vad: Webbinarium från den 3 december 2020 om EU:s praktikprogram Junior Professionals in Delegation. Vi tar upp många bra tips kring ansökan och svarar på olika inkommna frågor. UHR i samarbete med Sida.

JPD-programmet riktar sig till unga akademiker som är intresserade av en internationell karriär. Det ger också unga kvalicerade akademiker möjlighet att få erfarenhet från praktik inom EU:s utrikestjänst (EEAS) och EU:s delegationer över hela världen och att få en djupare insikt i deras arbete med att genomföra EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. 

Till sidans topp

Livesändning på Instagram – så skriver du en bra ansökan

Vad: Livesändning på Instagram @eucareerssweden – så skriver du en bra ansökan. Inspelning från den 19 november 2020 finns på Instagram @eucareerssweden 

Klara Sonne och Christopher Engberg Dahl är praktikanter på Europaparlamentets representation i Stockholm. De ger tips och råd kring praktikmöjligheter och hur du skriver en bra ansökan. 

Webbinarium: College of Europe


Vad: Inspelat webbinarium från den 18 november 2020 om College of Europe. UHR i samarbete med College of Europe, gästtalare, Oleksandr Hleba, College of Europe alumn, akademisk assistent.

Utbildning vid College of Europe är meriterande för dig som önskar arbeta inom EU. Enligt The Times är ”College of Europe, i den medeltida belgiska staden Brygge, för den europeiska politiska eliten vad Harvard Business School är för amerikanskt näringsliv. Det är ett drivhus där ambitiösa och talangfulla går för att knyta kontakter”.

UHR administrerar stipendier för studier vid College of Europe. Stipendiet är ett bidrag till kost och logi under utbildningen. Den studerande får själv stå för övriga kostnader, till exempel kursavgift och resor.

Webbinarium: Praktikmöligheter vid Europaparlamentet


Vad: Inspelat webbinarium på engelska från den 29 oktober 2020 om praktik vid Europaparlamentet. 

Nyfiken på Europaparlamentets arbete och vill få en inblick i Europaparlamentets vardag?  Om svaret är ja, är praktik vid Europaparlamentet något för dig. Joel Pereira, Staff File Manager European Parliament, berättar möjligheterna till praktik. Webbinariet handlar om praktikmöjligheter som bland annat Schuman Traineeship. 

Till sidans topp

Hur är det att arbeta som sekreterare i EU:s institutioner och hur gör man för att söka den typ av arbete?


Vad: Inspelat webbinarium från den 25 juli 2020 om att arbeta som sekreterare i EU (30 min).

Till sidans topp

Bygg din drömkarriär – starta med Blue Book!


Vad: Inspelat webbinarium från den 20 juli 2020 som handlar om hur du skriver en bra praktikansökan till Blue Book Traineeship (cirka 60 min). 

Till sidans topp

EU söker specialister inom yttre förbindelser -få inspiration och tips i vårt webbinarium

Vad: Inspelat webbinarium från den 14 juli 2020 om Handläggare yttre förbindelser (45 min). 

Till sidans topp

Senast uppdaterad: 26 oktober 2021