Plattform för internationalisering är en samverkansplattform för att underlätta och stödja lärosäten och organisationer att bedriva internationalisering inom högre utbildning, forskning och innovation.

Hearing den 19 oktober

Välkommen på en hearing där vi tillsammans tar fram de frågor som bör prioriteras i plattformens arbete för ökad internationalisering inom högre utbildning, forskning och innovation.

Hearingen vänder sig till dig som arbetar med internationalisering inom högskolan och till representanter från andra myndigheter och organisationer som berörs av högskolans internationalisering av utbildning, forskning och innovation.

Dagen inleds med presentationer av plattformens mål och arbete i de olika arbetsområdena. Efter lunch diskuteras arbetsområdenas inriktning och prioriteringar. Deltagarna får då möjlighet att ge inspel till arbetsområdenas arbete.

Här hittar du Hearing - program och anmälan

Välkommen onsdagen den 19 oktober 2022, 10.00 – 17.00

Plattformen samordnar frågor som påverkar internationalisering inom högre utbildning, forskning och innovation. Uppdraget genomförs i nära dialog med universitet och högskolor samt andra berörda myndigheter och aktörer.

Plattformen har ett bredare uppdrag än det tidigare myndighetssamarbetet i Forum för internationalisering som fanns mellan 2008 och hösten 2021.

Plattformen drivs av myndigheterna Svenska institutet, Universitets- och högskolerådet (UHR), Universitetskanslersämbetet, Vetenskapsrådet och Vinnova på uppdrag av Sveriges regering. Myndigheterna har ett gemensamt sekretariat som i år leds av UHR.

Arbetsområden

I samverkansplattformen samarbetar myndigheter, lärosäten och andra aktörer inom följande fyra arbetsområden:

1.     Mobilitet för studenter, forskare och personal

Kontakt: Magnus Hallbåter, UHR, magnus.hallbater@uhr.se

2.     Sverige som kunskapsnation

Kontakt: Lisa Truedsson, Svenska institutet, lisa.truedsson@si.se

3.     Omvärldsbevakning och analys

Kontakt: Magnus Lagerholm, Vetenskapsrådet, magnus.lagerholm@vr.se 

4.     Ansvarsfull internationalisering

Kontakt: Ann-Mari Fineman, Vinnova, ann-mari.fineman@vinnova.se

Kontakt

Vid frågor om samverkansplattformen, problem, hinder eller brister i samordning av frågor som rör internationalisering av universitet och högskolor, vänligen kontakta:

Anders Ahlstrand
010–470 03 00
anders.ahlstrand@uhr.se

Ladda ner rapporten En plattform för internationalisering
Vidareutveckling av Internationaliseringsutredningens förslag (pdf)

Ladda ner Internationaliseringsutredningens förslag till plattform för internationalisering (pdf).

Senast uppdaterad: 2 september 2022