Välkommen att söka plats på detta seminarium där du får möta pedagoger från flera europeiska länder. Ansök om en plats senast den 8 april.

Om seminariet

Under seminariet lär ni känna varandra och utforskar internationella samarbeten med tema Välmående i skolan. Ni delar idéer och goda exempel från verksamheten i era skolor och påbörjar eTwinningsamarbeten.

Du som söker ska arbeta som förskollärare eller lågstadielärare och ha viss erfarenhet av eTwinning sedan tidigare. Seminariet är på engelska och UHR bekostar resa och logi.

Det finns två platser för svenska deltagare.

Om ansökan

Du som söker ska ha grundläggande kunskaper inom eTwinning, ha deltagit i minst ett projekt tidigare och ha ett fungerande eTwinningkonto på European School Education Platform (ESEP).

Vi prioriterar sökande som inte deltagit i UHR:s internationella seminarier de senaste två åren.

Du förväntas delta i ett uppföljningsmöte med eTwinningteamet på UHR och de andra deltagarna från Sverige.

Ansökan: Seminarium, Malta, 23-25 maj

Välkommen med din ansökan senast den 8 april!

Program

(Detaljerat program meddelas inom kort)