Välkommen till en introduktion av den nya plattformen! eTwinning-teamet går igenom grunderna och du har möjlighet att ställa frågor. Vi visar bland annat hur du skapar ett konto, hittar samarbetspartner, inleder att samarbete och mycket mer.

eTwinning är sedan 2022 en del av plattformen European School Education Platform (ESEP) där du som jobbar inom skolan hittar fortbildning, nätverkande och samarbete med kollegor i Europa. Med eTwinning kan klasser i olika länder samarbeta digitalt med varandra – utvecklande för dig som lärare och motiverande för dina elever! 

Mötet hålls via Zoom och är öppet för alla som vill delta och som är verksamma inom förskola, grundskola och gymnasium. Kom förbi en stund själv eller ta med dig några kollegor – mötet anpassas efter deltagarnas behov.

Ingen anmälan behövs, du är välkommen att ansluta till mötet via länken.

Länk till mötet European School Education Platform och eTwinning – en introduktion