Vill du lära dig mer om de möjligheter som finns inom Erasmus+ ackreditering? Välkommen till vårt informationsmöte där vi presenterar Erasmus+ mobilitet och de möjligheter som finns inom ackreditering.

Vad är ackreditering?

Erasmusackreditering ger dig möjlighet till långsiktig verksamhetsutveckling. Ackreditering bygger på en strategisk plan för kompetensutveckling av personal och utbyten för studerande. Med den som grund ansöker du sedan om årlig finansiering för planerade aktiviteter.

Aktiviteter som går att söka medel för är bland annat studier och praktik för elever och studerande samt jobbskuggning och undervisningsuppdrag för personal.

Mer information om ackreditering hittar du här för respektive utbildningsområde:

Om anmälan

Anmäl dig här senast den 15 augusti.