Är nyheterna samma i Europas länder?

Veckans nyheter är ett projekt för dig som undervisar elever på högstadiet eller gymnasiet. Projektet går ut på att eleverna bevakar, förmedlar och diskuterar lokala, nationella och globala nyheter. Eleverna får förutsättningar att hänga med i aktuella händelser och se dem ur olika perspektiv, samtidigt som de övar på sin engelska.

Illustration Är nyheterna samma i Europas länder

Det här projektet tar ungefär två månader att genomföra. Under den tiden jobbar eleverna i grupper och följer nyhetsrapporteringen. Varje vecka sammanställer och förmedlar de en lokal, nationell och global nyhet till de andra klasserna i projektet.

Eleverna utvecklar sin engelska och ges nya perspektiv

Projektet knyter an till läroplanen i både samhällskunskap och engelska för såväl högstadiet som gymnasiet.  

I engelska får eleverna förutsättningar att utveckla

 • förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift
 • förståelse av engelska i tal och skrift
 • förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • förståelse för kulturella och sociala förhållanden i olika sammanhang och områden där engelska används.

I samhällskunskap får eleverna förutsättningar att

 • utveckla kunskaper om sociala, ekonomiska, politiska, rättsliga och mediala förhållanden och strukturer i samhället
 • utveckla förståelse för hur individen och samhället påverkar varandra
 • engagera sig och delta i ett öppet meningsutbyte om samhällsfrågor där de prövar sina ställningstaganden i möten med andra uppfattningar
 • utveckla och använda metoder för att söka, kritiskt granska, värdera och bearbeta information från källor i digital och annan form
 • utforma och framföra presentationer i olika former.

Så här kommer du igång med projektet

Kom överens med din partner om en tidsplan och generella riktlinjer för projektet. Sedan skapar ni lämpliga forum och materialmappar i den gemensamma samarbetsytan för projektet, TwinSpace. Till exempel ett forum för varje vecka av projektet och en mapp för de olika typerna av nyheter (lokalt, nationellt och globalt).

Därefter delar du in eleverna i grupper och de får leta upp nyheter som de vill presentera. Eleverna fotograferar eller tar skärmdumpar av rubriker och bilder och skriver några sammanfattande meningar om nyheterna. I slutet av varje vecka presenterar grupperna varsin lokal, nationell och global nyhet genom att ladda upp bild och text i TwinSpace. I TwinSpace kommenterar eleverna varandras nyheter, ställer frågor och ger svar.

Efter projektet kan eleverna reflektera över nyheterna. De kan till exempel svara på följande:

 • Vilken av dessa frågor kommer att vara viktigast i framtiden (och varför)?
 • Vilken nyhet var mest engagerande (och varför)?
 • Vad lärde de sig i projektet?

Projektet är också ett bra tillfälle att diskutera falska nyheter, och hur olika intressen och ideologier kan påverka vad som uppfattas som fakta och sanning.

Registrera dig på ESEP och kom igång med projektet!

Senast uppdaterad: 6 maj 2024