Blogga över gränserna och stärk engelskan

Det här är ett projekt för dig med elever på högstadiet eller gymnasiet. Under projektet berättar eleverna om sitt fritidsintresse på engelska, med syftet att öva på att uttrycka sig i funktionella och meningsfulla sammanhang.

Illustration Blogga över gränserna och stärk engelskan.

Projektet går ut på att eleverna skriver blogginlägg om sig själva och sina fritidsintressen. Sedan läser de, kommenterar och reflekterar över andra elevers blogginlägg.

Eleverna övar på att kommunicera tankar, känslor, upplevelser och önskemål på engelska. Genom att utgå från elevernas fritidsintressen kan du vara säker på att alla har något de kan berätta om.

Eleverna får förutsättningar att utveckla sin engelska

Projektet knyter an till läroplanen för högstadiet och gymnasiet i ämnet engelska. Eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga med fokus på att uttrycka sina egna erfarenheter, tankar, åsikter och önskemål.

Elever på högstadiet får förutsättningar att utveckla

 • förståelse för talad och skriven engelska
 • tilltro till sin förmåga att använda engelska i olika situationer och för skilda syften
 • förmågan att anpassa språket till olika situationer, syften och mottagare
 • strategier för att underlätta kommunikationen när språkkunskaperna inte räcker till
 • förståelse för olika livsvillkor samt kulturella och sociala förhållande i områden och situationer där engelska används.

Elever på gymnasiet ges förutsättningar att utveckla

 • språk och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och för skilda syften
 • en allsidig kommunikativ förmåga genom att använda engelska i funktionella och meningsfulla sammanhang
 • förståelse för livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella förhållanden i olika sammanhang och situationer där engelska används.

Så här kommer du igång med projektet

När du hittat en partner börjar ni planera projektet tillsammans. Kom överens om en tidsplan och vilka aktiviteter ni ska genomföra. Att genomföra samtliga aktiviteter tar ungefär 4-5 lektioner. För det här projeketet behöver du också lägga till eleverna som deltagare i projektets TwinSpace, en gemensam samarbetsyta som ni får när ni skapar ett eTwinningprojekt. 

Under den första lektionen skapar eleverna en profil på TwinSpace och berättar om sig själva. De kan till exempel berätta om

 • vad de heter
 • hur gamla de är
 • sin familj
 • sin hemort
 • sina egenskaper
 • sin skola.

Vid nästa lektionstillfälle gör eleverna ett blogginlägg på TwinSpace där de i text och bild presenterar sin fritidsaktivitet.

De berättar

 • vad aktiviteten eller intresset är
 • hur ofta de gör det
 • när och var de gör det
 • varför de tycker om aktiviteten
 • om de gör det ensam eller tillsammans med andra
 • om de har ambitioner eller mål med aktiviteten.

När blogginläggen är publicerade läser eleverna igenom varandras inlägg, kommenterar dem och ställer frågor. De går också igenom de kommenterar de får på sina egna inlägg och besvarar dem. Avslutningsvis kan eleverna skriva en reflekterande text över utbytet, på engelska eller på sitt modersmål.

Registrera dig på ESEP och kom igång med projektet!

Senast uppdaterad: 6 maj 2024