Fjärilar visar vägen genom Europa

Det här är ett enkelt och roligt projekt för elever på förskola eller lågstadium. Eleverna får vara kreativa och lära sig om fjärilars olika stadier och andra länder Europa.

Illustration Fjärilar visar vägen genom Europa.

Den här projektidén kommer ursprungligen från en lärare i Finland som heter Sari Auramo. Under projektet tillverkar eller ritar eleverna fjärilar och postar dessa till de andra klasserna. De får också tillbaka fjärilar från de andra klasserna.

Projektet är ett tillfälle att prata om fjärilars olika stadier och andra länder i Europa. Varifrån kommer fjärilarna? Har de flugit lång, eller kommer de från ett land nära oss?

Projektet knyter an till läroplanen

Projektet är ämnesövergripande och eleverna får möjlighet att visa upp och utveckla flera olika kunskaper. De få bland annat möjlighet att skapa och uttrycka sig genom estetiska uttrycksformer samt att utveckla ett intresse för natur och samhälle. De lär sig också om Europa och får möjlighet att använda digitala verktyg. 

Så här genomför du projektet

När du hittat en projektpartner börjar ni planera projektet tillsammans. Kom överens om till exempel en tidsplan och eventuella anpassningar.  

Inled sedan projektet med att prata med dina elever om en fjärils alla stadier, från ägg till utvecklad fjäril. Därefter börjar eleverna göra sina fjärilar, på valfritt sätt. De gör varsin fjäril till varje klass som deltar i projektet. Eleverna bestämmer själva hur fjärilarna ska se ut och om de ska rita fjärilen själva eller använda en färgläggningsbild.

Fjärilsteckningar.

Så här kan det se ut när ni tagit emot fjärilar från de andra klasserna i projektet.

När fjärilarna är färdiga skickas de, med vanlig post, till de andra skolorna i projektet. Det går också bra att fotografera fjärilarna och ladda upp på den gemensamma samarbetsytan för projektet, TwinSpace. Om ni vill utöka projektet kan ni skicka med en kort text om er skola eller förskola, så de mottagande klasserna får en bild av var fjärilarna kommer ifrån.

Sedan är det bara att vänta på att ni själva får fjärilar som ni kan sätta upp hos er. När ni tagit emot fjärilarna pratar du med dina elever om varifrån de kommer. Låt eleverna söka upp landet på en karta och ta reda på hur landets flagga ser ut.

Registrera dig på ESEP och kom igång med projektet!

Senast uppdaterad: 6 maj 2024