Lär känna dina nordiska grannar

Det här är ett projekt som passar bra att genomföra med mellanstadieelever och som enkelt kan anpassas till äldre elever. Eleverna kommunicerar med elever från andra nordiska länder och lär sig om deras språk och kultur.

Illustration Lär känna dina nordiska grannar.

Mellanstadieelever i alla nordiska länder ska få grundläggande kunskaper om nordiska språk och nordiskt kulturarv. Det här projektet omfattar tre olika aktiviteter som går ut på att elever från olika nordiska länder kommunicerar med varandra. På så sätt lär de sig enklare ord och fraser och upptäcker likheter och skillnader mellan språken och kulturerna.

Eleverna lär sig om nordiska språk och nordisk kultur

Projektet knyter an till läroplanen i svenska för årskurs 4-6.

Genom aktiviteterna i projektet får eleverna

 • förståelse för likheter och skillnader mellan nordiska språk
 • kunskap om nordiska språk och kultur
 • lära sig enklare ord och fraser på andra nordiska språk.

Så här kommer du igång med projektet

Det här projektet omfattar tre olika aktiviteter. Kom överens med din projektpartner om en tidsplan för projektet och om ni ska genomföra alla aktiviteter eller bara en eller två. Om ni är fler än två partners bör ni också utforma ett rotationsschema för de olika aktiviteterna.

Vem är vem?

Varje klass som deltar i projektet laddar upp ett foto på hela klassen på TwinSpace, en gemensam samarbetsyta som ni får när ni skapar ett eTwinningprojekt. Eleverna spelar också in en ljudfil där de beskriver sig själva och hur de ser ut på bilden. Kom ihåg att följa de GDPR-regler som gäller på din skola.

Eleverna berättar till exempel:

 • vad de heter
 • hur gamla de är
 • var de står i bilden
 • vilka färger de har på sina kläder
 • vilken frisyr och hårfärg de har.

Ljudfilerna delas sedan med partnerklasserna som får försöka para ihop rätt presentation och beskrivning med rätt person på fotot.

Rita och beskriv

Dela in eleverna i ett lämpligt antal grupper. Varje grupp gör en ritning av valfritt motiv och en skriftlig eller muntlig beskrivning av ritningen. I beskrivningen berättar eleverna vad ritningen innehåller och var allt är placerat i förhållande till varandra. Lägg särskild vikt på prepositioner, enkla substantiv, färger och former.

Klasserna som deltar i projektet delar sedan beskrivningarna med varandra. Utifrån beskrivningarna försöker eleverna göra nya ritningar som är så lika beskrivningarna som möjligt. I slutet av projektet laddar ni upp alla ritningarna i TwinSpace så eleverna kan jämföra ritningarna. 

Välj en låt och ställ frågor

Varje klass väljer en låt på landets språk. Låt eleverna komma överens om en låt som representerar deras musiksmak. Sedan formulerar de fem frågor relaterade till låten som de andra klasserna ska besvara.

Exempel på frågor:

 • Vad handlar refrängen om?
 • Vad betyder det i vers två när artisten sjunger … ?
 • Vad menar artisten med ... ?

Registrera dig på ESEP och kom igång med projektet!

Senast uppdaterad: 6 maj 2024