Upptäck Europa med en nalle

Det här projektet är ett enkelt alternativ för barn och elever i förskola och lågstadium, och lätt att anpassa till varje elev. Eleverna får kommunicera med barn från andra länder och hitta likheter och skillnader. Samtidigt får de öva på sin skriftliga förmåga, för hand och på dator.

Illustration Upptäck Europa med en nalle.

Projektet går ut på att visa elever från andra länder vad klassens nalle kan uppleva under en skoldag. Varje klass skriver en del och tillsammans skapar de en berättelse om nallens äventyr. 

 • En lärare skriver inledningen på berättelsen.
 • En klass skriver första delen om sin nalles skoldag.
 • Nästa klass skriver andra delen, och så vidare.
 • Fortsätt till dess att alla klasser har skrivit en del var.
 • Den klass som ska skriva nästa del ska även illustrera föregående del.

Om eleverna är intresserade kan projektet utvecklas genom att nallen följer med eleverna hem eller besöker andra klasser och rum i skolan.

Eleverna lär sig om andra människor och utvecklar sitt språk

Projektet knyter an till läroplanen på flera sätt. Dels genom att främja elevernas förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse, dels genom att hjälpa eleverna att utveckla strategier för att förstå, tolka och skriva olika typer av texter.

Genom projektet får eleverna förutsättningar att visa

 • att de kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator
 • att de kan använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter
 • att de kan formulera texter som har en tydlig inledning, handling och avslutning
 • att de kan förtydliga och förstärka sina budskap genom att kombinera text med bilder
 • att de kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter
 • att de kan beskriva vardagliga händelser så att innehållet tydligt framgår.

Planera med din partner och förbered dina elever

När du hittat en projektpartner kommer ni överens om tid, mål och aktiviteter. Kom överens med projektpartnern om nallen ska följa med eleverna hem eller bara vara i skolan, följa varje elev eller en grupp elever och vara med på raster, lektioner eller båda. Bestäm också hur projektet ska dokumenteras.

Därefter börjar du förbereda dina elever för projektet:

 • Uppmuntra eleverna att lägga fram förslag på saker de kan göra med nallebjörnen.
 • Gör en lista över vilka som ska ha nallen och när.
 • När eleverna tar med sig nallen dokumenterar de, med text och bild, vad nallen upplever.
 • När alla elever har haft nallen tittar ni på likheter och skillnader som nallen upplevt på de olika skolorna.

Registrera dig på ESEP och kom igång med projektet!

Senast uppdaterad: 6 maj 2024