Lärare tipsar

Gabriela, Emelie och Adriana tipsar dig som är ny om hur du kan tänka för att komma igång, skapa aktiviteter för eleverna och vilket slags stöd som är viktigt att från från sin skolledning.

Gabriela Petre Bromans tips

Gabriela Petre Broman.Gabriela Petre Broman är matematik- och NO-lärare i Hagalidskolan i Staffanstorp och har drivit flera eTwinningprojekt bland annat kopplat till hållbarhet.

Att komma igång med eTwinning

Du är ett exempel för dina elever. Så om du vill att de ska vara nyfikna, var då själv nyfiken. Vad är det värsta som kan hända? Använd gärna filtret på eTwinningplattformen för att komma i kontakt med lärare med önskad profil. Du kan också leta efter pågående projekt på eTwinning och höra av dig till lärarna i ett sådant projekt. Kanske du först vill vara gäst i deras projekt och lära dig mer genom att följa händelserna i projektet?

Projektplanering

Planera ditt projekt i god tid. Börja smått. Du behöver egentligen inte göra något du inte redan gör. I eTwinning är det undervisningssättet du förändrar, inte innehållet.

Om elevsamarbete över landsgränserna – när allt sker digitalt

Låt eleverna skapa skisser tillsammans, ge varandra respons på olika aktiviteter, tävla mot varandra. Hur tolkas världsnyheterna i andra länder? Hur ser ekosystemet ut? Vilka miljöhot finns där vi bor? Skippa Google och fråga varandra istället.

Övriga tips

Det är viktigt att skolledningen tydligt visar att eTwinning bidrar till att uppfylla kraven kring skolans utveckling av internationella kontakter och även visar att samarbete med andra länder uppskattas.

Gör en eTwinninghörna på skolan, synligt och fint för att visa upp vilka projekt du deltar i och vilka erkännanden du eventuellt har fått. eTwinning får bättre fäste i skolan överlag om du visar elevernas arbete för andra lärare – som också skulle kunna arbeta ämnesövergripande i projekt med dig.

Emelie Erikssons tips

Emelie Eriksson, lärare Norrhammarskolan Skellefteå.Emelie Eriksson är klasslärare i Norrhammarskolan, en F-6-skola i Skellefteå. Emelie har drivit ett tiotal eTwinningprojekt som del av undervisningen och provat på både Grej of the day och kodning som projektteman.

Att komma i gång med eTwinning

Viljan måste ju såklart finnas där. Men om du är nyfiken på att börja eTwinna kan du kontakta din eTwinningambassadör eller supportcentret på UHR och till exempel kolla upp om du kan boka in en workshop med någon av dem.

Projektplanering

Precis som med allt annat, bestäm vad ni ska jobba med utifrån läroplanen.

Släng ut en förfrågan i partnerforumet på eTwinningplattformen och berätta vad du och dina elever ska jobba med. Kanske någon annan skola i Europa kommer att arbeta med samma sak? Ni kan tillsammans jobba med temat och på köpet får eleverna en autentisk mottagare till sitt skolarbete.

Om elevsamarbete över landsgränserna – när allt sker digitalt

Försök hitta uppgifter som inte kan ses som ”färdiga” direkt.

Det bästa är att hitta uppgifter där en partnerskola börjar på något och den andra partnerskolan fortsätter, till exempel storytelling (en påbörjar berättelsen, den andra avslutar den). Eller att en partnerskola skapar något (exempelvis en pixelbild) och gör om den till en kod, skickar koden till partnerskolan som i sin tur ”avkodar” och återskapar pixelbilden.

Övriga tips

Av skolledningen behövs tid, planering och delvis också resurser. Tid att hjälpa andra lärare att komma igång med eTwinning. Planering för att skapa en röd eTwinningtråd genom verksamheten. Resurser – för att köpa in utrustning som underlättar eTwinningarbetet och även möjlighet att låta lärare delta på internationell fortbildning på olika sätt.

Ju mer jag jobbar med eTwinning och skapar projekt, desto mer inser jag att eTwinning går hand i hand med läroplanen. Jag tycker att det är lite ”all inclusive” arbete. Man kan väva samman flera ämnen och flera kunskapskrav och jobba med förmågorna, i ett och samma projekt. Vi bjuder in Europa i klassrummet och vidgar elevernas vyer. Eleverna utvecklar digital kompetens. Och mycket mer. eTwinning är fantastiskt!

Grej of the Day som eTwinningprojekt på YouTube

Kodning som eTwinningprojekt på YouTube

Adriana Sturessons tips

Adriana SturessonAdriana Sturesson är lärare i spanska och engelska på Söderkullaskolan i Malmö. Adriana har drivit flera eTwinningprojekt med högstadieklasser, även på sin tidigare skola Liljeborgsskolan i Trelleborg.

Att komma igång

Jag började med eTwinning genom att gå en kurs online med andra lärare från Spanien. Det var väl investerad tid eftersom jag där hittade min första projektpartner.

Man kan också använda eTwinningplattformens partnerforum för att börja. På forumet beskriver man sin idé och sedan får man respons av lärare från Europa. Augusti är en bra tid att skaffa en projektpartner.

Projektplanering

Planera i förväg ett område som ingår i ditt ämne eller ett tema som motiverar dig och dina elever extra mycket. Det är alltid lättare att jobba med det som vi redan gillar.

Sätt mål för alla aktiviteter och var mycket flexibel med tiden. Det finns olika lov och arbetsperioder i olika länder, därför kan det vara viktigt att ha en kalender.

Ta vara på de färdiga projektkitt som finns på eTwinning. De är utprovade och utmärkta för att börja med för första gången.

Om elevsamarbete över landsgränserna – när allt sker digitalt

På projektytan Twinspace finns diskussionsforum där eleverna kan interagera med varandra. Använd några minuter varje lektion för att låta eleverna läsa vad elever i de andra länderna producerar, och låt dem ge respons.

Aktiviteterna kan börja med en enkel presentation, en video eller en videokonferens. Sedan kan man planera ett grupprojekt med elever från olika länder. Det bästa med just internationella grupper är att eleverna interagerar med varandra och använder målspråket i kommunikationen.

Det är viktigt att stödja gruppernas arbete under hela processen för att lyckas.

Övriga tips

Som eTwinnare är det bra med en rektor som har tydliga kunskaper om läroplanens intentioner med internationalisering och som ser det som självklart att ha utbyten med skolor i andra länder. Det finns stor potential att inhämta från våra partners i Europa och vi kan också delge andra kunskap.

Ha tålamod och mod att arbeta internationellt, det finns endast lärdomar och fördelar med att öppna ditt klassrum till världen.

Kontakta eTwinning Sverige, om du behöver det, och få utbildning, hjälp och stöd.

Senast uppdaterad: 6 maj 2024