Små människor gör stora förändringar

Med hjälp av två maskotar har barnen på Happylands förskola i Huddinge bekantat sig med andra länder, fått respekt för naturen och lärt sig att uppskatta miljön de vistas i dagligen.

Barn och lärare ute på skolgården.

Projektet "Små människor för stora förändringar" handlade om att uppskatta och älska miljö, att respektera naturen och att ha ansvarsfulla attityder och beteenden till den. Deltog gjorde sex förskoleklasser i olika länder: Sverige, Rumänien, Turkiet, Nordmakedonien, Grekland och Italien.

– Projektet tar fasta på vår nya generation som ska bo på vår planet och aktiviteter om naturen var ett konkret sätt för små barn att kunna lära sig om andra länder. De har odlat olika växter och de har spelat in filmer med två maskotar. Det är  trädet Charlie och kapten Eko, en figur som kommer och pratar med barnen om hur de kan ta hand om naturen.

Förskolans samarbetspartners visade sig ha goda erfarenheter av att jobba i projekt, vilket kändes toppen för Nezrin och hennes kollegor som var nya. Skolorna invigde även barnens föräldrar i projektet, vilket bidrog till att det kändes lätt att starta upp det. Hemma diskuterades bland annat hur alla kunde göra för att spara på naturens åverkan; inte låta vattnet rinna i onödan, släcka ljuset när man lämnar rummet, cykla i stället för att köra bil när det är möjligt, sopsortera…

Många olika slags insikter tack vare projektet

Happylands förskola byggde en egen trädgård och odlade jordgubbar, potatis, smultron och visade föräldrarna vad deras barn gjorde och hur barnen fick insikt ”från jord till bord”. Man har också haft digitala träffar och allt material har lagts på den digitala plattformen.

Turkiet jobbade mycket med hantverk som de presenterade för alla andra. Skolan i Italien var riktigt bra på det digitala arbetet och kunde hjälpa till ifall någon körde fast. Sverige visade utöver sina aktiviteter i naturen även upp barnens bestämmanderätt som kanske inte är lika given i andra länder.

– Det var en inkluderande undervisning och alla lärde sig av varandra, berättar Nezrin Mansurzada.

Redan igång med nästa eTwinningprojekt

Little people for big changes blev som vi trodde att det skulle bli, vi genomförde till och med mer än vad vi hade planerat. Det var ett stort projekt som skulle koordineras och det krävde mycket jobb. Men det blev väldigt bra. Det är värt allt jobb som vi lade ner. Nu vill vi vidare med eTwinning och ska starta ett nytt projekt: Show your traditions. Det är elva länder inblandade så det är ett stort projekt. Det blir toppen.

Senast uppdaterad: 6 maj 2024