Spännande böcker hjälpte elever knäcka "läskoden"

Read around the worldär ett läsprojekt för lågstadieelever med syftet att inspirera dem till att komma i gång med sin läsning. Målet – eleverna ska kunna läsa en bok i slutet av terminen.

Liten flicka läser en saga

Åse Gustavsson, lärare på Spandelstorpskolan i Karlskrona, upplevde att läskunnigheten behövde stärkas i den nya klass hon precis hade fått. Hon kände att om hon presenterade läsningen som en spännande aktivitet så skulle eleverna kanske inte tycka att det kändes så svårt att knäcka ”läskoden”. Hon upptäckte eTwinning via en kollega från en annan skola som inspirerade henne till att ta steget in i plattformen.

– Jag fick också positiv uppbackning från skolledningen och så gillar jag utmaningar. Ju mer jag arbetar med eTwinning, desto mer tycker jag om verktyget. Det är ett enkelt sätt att få kontakt med nya kollegor och elever i andra länder och man upplever utvecklingen hos eleverna så tydligt i det här verktyget, säger Åse Gustavsson.

Med målet att knäcka "läskoden"

Åse la ut en förfrågan om att starta ett läsprojekt om inspiration och fick bra gensvar. En lärare i Rumänien hörde av sig som också hade ett behov av att inspirera sina elever till att läsa mer.

– Vi började med att diskutera vad vi ville med vårt projekt och hur vi skulle komma i gång och kom fram till att våra elever skulle läsa på sina egna språk men dela förståelsen att de inte är ensamma om att tycka att det är svårt att lära sig att läsa, berättar Åse Gustavsson. Efter en tid anslöt fler lärare från Turkiet till projektet. Deltagande länder i projektet blev till slut Sverige, Rumänien och Turkiet.

Högläsning och diskussioner

Böckerna som skulle läsas kom från deltagarnas länder såväl som från andra delar av världen. Målet som sattes var att eleverna, som var sju, åtta år, skulle kunna läsa en bok på sitt eget språk i slutet av terminen. En gång i månaden träffades alla deltagare via videosamtal för att läsa högt och diskutera böckerna, då på engelska med hjälp av lärarna, men också för att skapa andra aktiviteter i relation till läsningen som att rita bilder till de olika sagorna.

– Det gemensamma språket för oss lärare under projektet var engelska. Då blev det även lite samma känsla för oss att känna att språket kunde vara en uppförsbacke ibland, säger Åse Gustavsson.

Pippi Långstrump gillades av alla

Elevernas första bok att läsa blev Pippi Långstrump som finns översatt på en mängd olika språk. Sedan förde eleverna diskussioner om vad de läste med lärare som översättare. Boken blev en intressant och rolig upplevelse för barnen från Turkiet och Rumänien. Vid nästa digitala möte hade de alla klätt ut sig till Pippi Långstrump. De läste stycken i boken för de svenska eleverna och vice versa, alla på sina språk. De lyssnade och följde varandra i läsningen via sina egna böcker.

– Även eleverna lärde sig lite engelska ord på kuppen men framför allt lärde de sig att lyssna på de andras upplevelser av boken och de tyckte det var spännande att ses digitalt. Vi utvidgade vårt klassrum till att bli ett europeiskt klassrum, berättar Åse Gustavsson.

Alla läste ytterligare en bok från en helt annan världsdel, Afrika, och som fanns tillgänglig i alla länder. Den översatte lärarna från engelska till allas egna språk. Den heter Uwera och handlar om en liten flicka som nyss börjat skolan.

Projektet lyftes till en högre nivå

I slutet av projektet skapade barnen en saga tillsammans. Den handlar om när Pippi Långstrump mötte Uwera och hur de blev kompisar. Barnen ritade och skannade in bilderna, författade sin del av sagan och översatte den med hjälp av sin lärare. Alla tyckte det var jättekul att jobba i grupp, skriva tillsammans, lyssna på varandra och till och med att lära sig att kompromissa.

– Vi tog det till en högre nivå och framför allt – de knäckte ”läskoden” i alla länderna, säger Åse Gustavsson.

Senast uppdaterad: 11 juni 2024