Gender equality a win-win for everyone

Mitt senaste projekt var Gender Equality – a win-win for everyone, som fick en National Quality Label. Det var ett projekt i engelska, tillsammans med en spansk skola belägen i Marocko, för elever i årskurs 9, som baserades på det Globala målet 5: Jämställdhet mellan könen.

Genom projektet tränade de på de fyra färdigheterna i engelska på olika sätt, och eleverna har diskuterat jämställdhet i deras länder och i världen, könsstereotyper, viktiga förebilder från olika länder som kämpar för jämställdhet och jämfört likheter och skillnader i synen på jämställdhet i deras länder. Projektet skulle ta ungefär  veckor (16-20 lektioner) men på grund av pandemin fick vi göra en hel del ändringar i upplägget.

Med min projektpartner, läraren Rosángeles, fungerade samarbetet mycket bra. Vi körde videosamtal som planeringsmöten och det blev total tre under projektets gång. När man aldrig har träffat varandra tidigare är det extra viktigt att man är tydlig med hur och vad man ska göra. Ibland tolkade vi uppgifterna olika och då är det bra att vara flexibel och anpassa planen därefter.

Samarbetet med eleverna gick ganska bra, men vi lärare hade högre förhoppningar. Bland annat ställde pandemin till det så att det plötsligt blev hemundervisning för de i Marocko, och de fick inte använda datarummet på skolan i perioder. Vid vår sista videokonferens i helklass var det några elever som tyckte det var roligt att avbryta genom att slå på mickar med rundgång som resultat, vilket mina elever blev väldigt besvikna över. Samtidigt får man räkna med att allt inte riktigt går som man vill, och mina elever, som tidigare gjort samma sak på sina egna lektioner vid distansundervisning, insåg att det inte var så roligt när andra förstörde.

Min personliga åsikt är att det är väldigt lätt att motivera ett eTwinningprojekt i engelska, eftersom ämnets syfte är att öva elevernas kommunikativa förmågor i engelska men även att elevernas åsikter, personliga erfarenheter, vardagliga situationer ska få ta plats i undervisningen, samtidigt som levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används ska diskuteras.

Vi försökte att använda TwinSpace så mycket som möjligt. I forum fick eleverna olika chatgrupper där de ställde och svarade på varandras frågor. Vi använde även Padlet för elevernas första presentationer av sig själva, och där kunde de även skriva frågor direkt på inläggen. Klasserna fick skapa var sitt Google-formulär med frågor som därefter den andra klassen fick svara på. Vi analyserade resultaten och jämförde vilka frågor som hade ställts och på vilket sätt. Eleverna fick även tränat i att göra digitala posters i Google-dokument. För videosamtalen använde vi Google Meet, det var det videosamtalsprogram som eleverna var vana vid.

Vilka resultat, fördelar och mervärde ser du med eTwinning?

  • För eleverna blev undervisningen verklig – riktiga mottagare till uppgifterna och stort fokus på kommunikation – i stället för att eleverna gör uppgifter för att läraren har sagt det och med motiveringen att man ska få ett betyg. Jag upplevde att eleverna presterade bättre än tidigare och med mer engagemang.
  • Allt som engagerar elever mer och som höjer deras prestationer är mervärde för mig som lärare och det är helt klart det som är vinningen med eTwinningprojekt. En annan fördel jag upplevt är att eleverna tar sig an uppgifterna på ett annat sätt än om det bara vore en klassrumsdiskussion. Genom att välja teman som ger möjlighet till mer seriösa diskussioner för eleverna ger mig som lärare inte bara möjlighet att se deras ämnesutveckling, utan att även få se eleverna mogna och växa som personer.
  • Att ha elever som trivs på skolan och är engagerade i sin skolgång har en positiv effekt på hela skolan. Genom internationella projekt får elever möta elever med andra erfarenheter och värderingar, som oftast gör att eleverna får nya perspektiv på sin egen vardag och hur de kan påverka den positivt. Dessutom kan eTwinningprojekt öka skolans attraktivitet vilket gör att fler elever söker sig till skolan.

Mina tips för dem som funderar på att börja arbeta i eTwinning

  • Steg ett är att våga prova! Första projektet kan vara något litet på någon vecka eller några gemensamma aktiviteter bara för att prova på. Själv gjorde jag misstaget med att mitt första projekt var ganska omfattande med fler partners, vilket gjorde att det kändes större och svårare än det egentligen var. Ett annat tips är att inte se projektet som något annat som du ska få in i din undervisning, utan att i stället ta att ämne och/eller uppgifter du brukar jobba med och att göra det till ett projekt.
  • Jag har alltid varit nyfiken på internationella projekt och utbyte. När min skola började med Erasmus+, så registrerade jag på eTwinning, och då får man bland annat information om kontaktseminarium med olika teman. Jag ansökte lite spontant och fick åka till Lille, Frankrike, och skapade då mitt första eTwinningprojekt i franska med två projektpartners.

Sanna Vikström, en av våra nya ambassadörer, berättar om ett av sina projekt inom internationellt digitalt samarbete.

Senast uppdaterad: 6 maj 2024