Mindfull art

Mindfull art hade som syfte att ge barnen möjlighet att utforska och möta olika konstnärer och deras konst. Att uppmuntra kreativiteten, finna ett lugn i att måla, att själv få prova olika sorters material och att få ta del av andra barns konstverk. Wales, Italien, Finland och Martinique deltog i projektet som var för barn från fem år upp till åtta år.

Vi har haft ett bra samarbete trots pandemin som funnits med oss detta läsår. Även om det ställt till det för mina partners som haft lock down. Vi har haft olika kontaktkanaler, dels genom TwinSpace, whats app och vår Facebooksida.

Jag har använt mig en hel del av smartboard eller projektor eftersom jag kan visa det vi arbetar med och barnen kan lättare fokusera, vi har även använt Ipad till att fotografera vårt arbete. Vi har sökt konst och konstnärer på datorn.

Vi har mest arbetat inom bild och form, men det har även blivit en del ämnesövergripande eftersom barnen varit intresserade av de olika länder som deltagit.

De mål som vi arbetat med från Lpfö 18 är under Omsorg Utveckling och Lärande:

  • Förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  • Förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, (drama, rörelse, sång, musik och dans)

Vilka resultat, fördelar och mervärde ser du med eTwinning?

  • För eleverna: det har gett dem en nyfikenhet på andra länder och andra barn. De har fått lära sig var länderna ligger och hur deras flaggor ser ut.
  • För dig som lärare: så roligt att kunna mötas på ett enkelt sätt och utbyta erfarenheter. Det ger en extra dimension till undervisningen. Jag har fått mera vetskap om hur det fungerar i förskolor ute i Europa.
  • För skolan: att vi är en del av ett större sammanhang, och att vi vill utvecklas vidare.

Tips till dem som funderar på att börja arbeta i eTwinning

  • Våga ta steget ut i det digitala. Jag blev nyfiken när jag har hörde talas om eTwinning på seminarier jag deltagit i. Jag skaffade ett konto men det tog det ett tag innan jag blev aktiv eTwinnare.
  • Börja med att skaffa ett eTwinningkonto så att du kan botanisera där.
  • Ta kontakt med någon du vet är aktiv eller kontakta UHR så hänvisar de dig vidare.

Senast uppdaterad: 6 maj 2024