Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk för Erasmus+  

Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk (European Language Label) är en utmärkelse för Erasmus+ projekt som belyser de europeiska prioriteringarna inom språkundervisning och språkinlärning, genom att hedra och uppmärksamma de mest innovativa språkprojekten i Europa. Priset delas ut vartannat år.

Målen för Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk

  • främja kompetens inom språkundervisning i moderna språk,
  • hjälpa till att förbättra och öka normerna för språkundervisning över hela Europa,
  • öka medvetenhet om europeiskt samarbete inom områdena språkundervisning och språkinlärning inom alla utbildningssektorer.

Universitets- och högskolerådet, UHR, ansvarar från och med 2022 för Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk för Erasmus+.

Vem som kan skicka in projekt som bidrag till Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk

Organisationer som arbetat inom ett Erasmus+-projekt med koppling till språk, exempelvis moderna språk, minoritetsspråk eller svenska som andraspråk, kan skicka in sitt projekt som bidrag till Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk (European Language Label) i och med sin slutrapport för sitt projekt. Några projekt utses till utmärkelsen vartannat år. En nationell jury bedömer bidraget utifrån följande kriterier:

  • Om bidraget främjat kompetens inom språkundervisning i moderna språk.
  • Om bidraget hjälpt till att förbättra och öka normerna för språkundervisning över Europa.
  • Om bidraget hjälpt till att öka medvetenheten om europeiskt samarbete inom områdena språkundervisning och språkinlärning inom utbildningssektorerna.

Ansök om kvalitetsutmärkelsen

Ansökan om utmärkelsen sker via slutrapporten. Svara på frågorna där och tala om att ni söker denna kvalitetsutmärkelse. Utlysning av kvalitetsutmärkelsen 2023 resulterade tyvärr i för få sökande och inget bidrag uppmärksammades med utmärkelsen. Nästa kvalitetsutmärkelse sker 2025. Mer information om sista ansökningsdatum kommer längre fram.

De tematiska prioriteringar för projekt som slutrapporterar under 2023–2024 är följande (text på engelska):

  • Supporting newly arrived migrants and displaced children and young people in their language learning needs
  • Professional development of teachers to address inclusion and intercultural dialogue, in particular in relation to the increased linguistic diversity in the classroom
  • Support to projects addressing minorities and regional languages as means to promote equity, social cohesion and active citizenship
  • Language learning in supporting the personal growth of adult learners

Utmärkelse, diplom och erkännande

De projekt som erhåller utmärkelsen kommer efter bedömning att kontaktas och uppmärksammas av UHR. 

För frågor skicka epost till: erasmusplus@uhr.se

Senast uppdaterad: 18 juni 2024