Kommunens ackreditering gav internationaliseringsarbetet en skjuts

Cecilia Söderlund, tidigare förstelärare i engelska på Snättringeskolan i Huddinge söder om Stockholm, är en veteran inom Erasmus+. Att hon ansökte om ackreditering för långsiktig planering av internationella samarbeten var därför självklart. Nu kommer Erasmusackrediteringen hela kommunen till nytta.

Elever från Östra Grundskolan på utbyte

Cecilia Söderlund har initierat och drivit flera Erasmusprojekt sedan möjligheten öppnade inom skolsektorn för ett antal år sedan. Idag arbetar hon i en kombinerad tjänst på Trångsunds skola, med översyn och utveckling av skolbiblioteksverksamheten i kommunen, och som övergripande ansvarig för kommunens grundskolors internationaliseringsarbete:

Cecilia Söderlund

-Det är en stor fördel att barn- och utbildningsförvaltningen förstår fördelen i att finansiera en del av en tjänst som ger utrymme att arbeta med internationalisering i kommunens skolor. Jag har ju lång erfarenhet av hur man hittar samarbetspartners, initierar projekt och skriver ansökan. Nu är jag spindeln i nätet för de skolor som vill utveckla samarbeten inom Erasmus+ och skicka lärare och elever för kunskapsutbyte och inspiration på skolor i andra länder.

Om fördelarna att vara ackrediterad kommun

-Det är ju ett smart och smidigt sätt att arbeta mer långsiktigt och att få med sig fler skolor på Erasmuståget, säger Cecilia Söderlund. I och med att det är kommunen och inte en enskild skola som är ackrediterad kan flera söka medel för aktiviteter som både elever och lärare kan delta i. 

-Under våren 2022 deltog jag i ett antal förberedande besök på skolor i Belgien, Italien och Slovenien och fick med mig mycket matnyttigt hem. Inte minst i form av idéer till projekt och samarbetspartners. Tre olika skolor i kommunen har nu startat samarbeten med skolor jag besökte under våren, både jobbskuggning för lärare och elevutbyten.

Hur många av kommunens skolor är engagerade?

-Vi har många planer och utbyten på gång, både för lärare och elever. I dagsläget är sex skolor inom kommunen aktiva för omgång 1 (2022/22) och nio för omgång 2 (2022/23) och fler tillkommer löpande. Jag får ofta påringningar från lärare med frågor om hur man gör för att få delta.

-En av de skolor som tillkommit sedan kommunen fick sin ackreditering är till exempel Östra Grundskolan, där elever i årskurs nio under våren deltog i ett Erasmusutbyte genom en resa till Spanien. Skolan ligger i ett socioekonomiskt svagare område och lärarna ville ge eleverna en möjlighet att utveckla sina språkkunskaper genom att använda språket i ett autentiskt sammanhang. Utbytet rimmar dessutom väl med Erasmus+ prioritering inkludering, säger Cecilia Söderlund.

-Ett annat projekt är exempelvis ett om elevers skrivande som Snättringeskolan deltar i, där lärare åker på en jobbskuggningsresa till Belgien. Ytterligare ett handlar om språkutvecklande arbetssätt och inkludering där ett antal lärare från Tomtbergaskolan ska jobbskugga lärare på ön Réunion.

Nyttan med utbyten och samarbeten

-Att kunna ge en del elever chansen att få resa utomlands, att se något nytt och att stärka dem och deras utbildning, det känns jättebra, fortsätter Cecilia Söderlund. Både elever och föräldrar uppskattar att barnens skolor erbjuder de här möjligheterna. Och eftersom långt fler elever än de som  reser involveras i projekten, både inom klassen men också på hela skolan, så gynnar samarbetena och utbytena elever i många årskurser. Även de lärare som ska åka och jobbskugga kommande år är entusiastiska givetvis. Ett projekt vi hoppas kunna genomföra framöver är för rektorer på flera av kommunens skolor. Så man kan verkligen säga att Erasmus+ är väl förankrat i ledningen!

Cecilia Söderlunds tips till dig som vill söka ackreditering:

  • Ha (minst) en person som har tid avsatt till att vara Erasmusansvarig. Hen kan till exempel sammanfatta skolornas önskemål, skriva ansökningar, rapporter och utvärderingar, hjälpa till att hitta partnerskolor, göra bokningar och stötta vid behov.
  • Se över kommunens plan för internationalisering. Vilka behov finns på skolorna?
  • Tipsa skolorna om allt intressant och kul som kan ingå i Erasmusprojekten.
  • Erasmusansökningar kan ha ett rykte om att vara jobbiga och tidskrävande att skriva. När man väl har fått en ackreditering beviljad är ansökningarna inom ackrediteringen ”a walk in the park”!

Läs mer

Ackreditering för långsiktig utveckling

Senast uppdaterad: 5 juni 2024