Kultur och klimat enar elever i skolutbyte

På Ängetskolan i Örnsköldsvik har åttondeklasserna ett utbyte med skolor i andra länder kring Östersjön. Samarbetet ger dem ovärderliga kunskaper om klimat och kultur.

Digital träff med uppvärmning. Foto: Maria Gulliksson.

Ängetskolan har arbetat med skolutbytet inom ramen för programmet Nordplus junior i flera år. Deltar gör grundskolor i länder runt Östersjön – Estland, Lettland, Litauen, Finland, Danmark, Polen och Sverige. I Danmark finns en koordinator som schemalägger när de olika utbyten ska äga rum (en vecka varje gång) och bokar aktiviteter.

Målet är att eleverna under utbytesveckan ska lära sig mer om både klimat och andra kulturer och i samarbetet med eleverna från andra länderna hitta sätt att påverka klimatförändringar.

Maria Gulliksson är lärare i SO och spanska och har varit med i utbytet fyra gånger, som de tre senaste gångerna varit digitala till följd av pandemin.

- Eleverna har fått göra grupparbeten om miljö på sina skolor och har sedan jämfört dem via digitala möten, säger hon. Till exempel har de mätt hur stort geoavtryck vi gör genom maten vi äter och då jämfört en vegetarisk och en vecka med kött. Maten har de själva fått laga på en gård i närheten. Eleverna har också jämfört sophantering i olika länder.

Dans på distans

Ett sätt att lära känna varandras kulturer har varit genom att dansa. I Örnsköldsvik har en dansk lärare hållit i dans-workshops med elever i klass sju. Eleverna dansade halva dagarna och hade i slutet av veckan en uppvisning.

- Det har varit både ett kulturutbyte och en utmaning eftersom läraren bara pratar engelska, säger Maria Gulliksson. De elever som gjort grupparbeten och dansat har kommit nära varandra och många av dem håller kontakten med elever från andra länder även efter utbytet. Förra utbytet var mitt i pandemin, och eleverna hade då distansdans med en lärare från England. De dansade alltså framför en skärm i klassrummet, något som faktiskt fungerade helt okej enligt Maria Gulliksson.

Lyckat så här långt

Maria Gulliksson tycker att det här sättet att jobba på har varit lyckat:

- Jag tycker vi uppnår de mål som vi har satt upp och att det ger mycket. Det är klart att eleverna tycker att det är häftigt åka till annat land, men de som har jobbat på distans har ändå utvecklats och tyckt att det varit roligt. Jag och en annan lärare har behövt lägga ner mycket tid men det är det värt – internationalisering är viktigt idag!

I maj är ska Ängetskolan vara värd för utbytet och förhoppningen är då att 15 elever från Finland, Danmark Lettland respektive Litauen ska kunna komma. 80 personer deltar då totalt. Den sista veckan i september hölls också återigen digitala träffar med bland annat warm-ups.

Nordplus junior

Deltagande i programmet Nordplus junior är ett bra sätt för att få in nya idéer och perspektiv i undervisningen genom samarbete mellan skolor, förskolor och arbetsliv.

Förskolor, grundskolor och gymnasieskolor, både teoretiska och yrkesprogram, kan söka till programmet. Elever, lärare och annan pedagogisk personal deltar.

Det går att söka bidrag för samarbeten med skolor i de nordiska och baltiska länderna, till exempel för projektsamarbete, elev- och lärarutbyten eller utlandspraktik för elever.

Mer om Nordplus junior

Senast uppdaterad: 7 maj 2024