Projekt Arktis – många aspekter av hållbarhet

Klimat, språk, mänskliga rättigheter, kultur, historia och mötet med den arktiska naturen. Allt ingår i Nordplussamarbetet mellan Norra Reals gymnasium i Stockholm och Hustadvika vidaregaande skole i Elnesvågen i Molde kommun, sydväst om Trondheim i Norge.

Internationella samarbetsprojekt mellan skolor går ofta ut på att besöka varandra och lära känna varandras omgivningar. För Norra Real och Hustadvika handlar det istället om att tillsammans upptäcka helt andra platser, långt hemifrån för båda. I Narvik ligger fokus på att möta ett ursprungsfolk och få en inblick i samernas historia, språk, kultur och livsvillkor. I Abisko samarbetar eleverna med forskare i fält i en studie om klimatförändringarna. Projektansvariga lärarna på Norra Real, Rolf Klinth och Göran Dessen, kallar det en förståelseboost.

– Att resa till Arktis med elever blir en startpunkt för att jobba med klimatet som ämne i undervisningen. Arktis är en viktig region där exploateringen har stor påverkan på både miljö och urfolk. Det är också en del av både Sverige och Norge som många inte känner till.

Deltar i forskningsarbete om klimatförändringar

På forskningsstationen i Abisko mäter forskarna bland annat hur permafrosten förändras i myrmark från år till år, för att kunna förutse ökade utsläpp av växthusgaser och hur det bidrar till den globala uppvärmningen. Mätpunkterna är många och den amerikanske forskningsledaren Keith Larson, tycker det är mycket viktigt att ungdomar får förståelse för vad som händer med klimatet. Därför välkomnas Nordplusprojektets elever att delta på fältet. En win-winsituation, menar Rolf Klinth och Göran Dessen.

– Forskarna behöver elevernas insats och vi får vara med om forskning på riktigt. För eleverna är det ett enastående tillfälle till fördjupad kunskap som de inte skulle kunna få på annat sätt. Det påverkar och utvecklar dem mycket. Många blir intresserade av fortsatta studier och av att forska själva i framtiden. De ser på nära håll hur forskning går till, hur man går systematisk tillväga, hur kunskap bildas och sprids. Det gör att de lättare kan skilja sant från falskt och bemöta den skepsis mot forskning som har blivit vanligare i samhället.

Mötet med samernas språk och kultur

Språk är ett annat tema för projektet. Eleverna får möta såväl ett annat nordiskt språk i norskan respektive svenskan, som ett minoritetsspråk i samiskan och forskningsstationens språk – engelska. Särskilt den samiska kulturen och urfolkens problem och utsatthet är nytt för eleverna som kommer från miljöer långt från Sápmi. Att få lära sig mer om den samiska befolkningen ökar förståelsen för urfolk i allmänhet, men speciellt för samerna, berättar Rolf Klint och Göran Dessen. 

Norra real-Hustadvika 2b.jpg– Eleverna har läst samisk litteratur och haft föreläsning om kultur och språk, men att i verkligheten få möta en representant för samerna var fantastiskt för dem. Att komma till Arktis är en unik upplevelse. Det är långt från städerna söderut och naturen är storslagen. För många blir det ett uppvaknande och väcker en vilja att vårda hela området, kulturen och klimatet.

Projektet ”Hustadvika och Norra Real – projekt om Arktis och klimat” är ett samarbete mellan ämnena geografi, politik och hållbar utveckling och svenska. Projektet har fått stöd från programmet Nordplus junior.

Foto: Privat

Senast uppdaterad: 7 maj 2024